Voor de historische dekschuiten moet de gemeente Leiden van de rechtbank in Den Haag een lager tarief in rekening  brengen.

Rechtbank verlaagt liggelden sleepdienst

De rechtbank in Den Haag heeft Sleepdienst Groenen in het gelijk gesteld in een bezwaarprocedure over de hoogte van de liggelden die de gemeente Leiden bij het bedrijf in rekening brengt voor de dekschuiten, beunbakken en sleepboten. De zaak gaat om de aanslag over 2017. Groenen moest in eerste instantie ruim 14.000 euro aftikken. De gemeente verlaagde dat bedrag na een bezwaar van het botenbedrijf naar 13.001 euro. De rechter haalt daar nu nog eens 2.100 euro vanaf en veroordeelt de gemeente bovendien tot het vergoeden van de proceskosten en het door Groenen betaalde griffierecht. Samen goed voor ook nog eens ruim 1.600 euro.

Het verschil van mening tussen de sleepdienst en de gemeente ging over het niet toepassen door de gemeente Leiden van een verlaagd havengeld tarief voor historische vaartuigen. Volgens het bedrijf zijn alle vaartuigen ouder dan vijftig jaar en moet daarom dat lagere tarief in rekening worden gebracht. De gemeente stelt dat dat alleen geldt voor historische schepen die in het Nationaal Register Varende Monumenten zijn ingeschreven en dat waren de vaartuigen in 2017 niet. Op een na waarvoor de gemeente helemaal geen aanslag oplegde. De rechter heeft de gemeente nu opgelegd om voor drie dekschuiten alsnog het lage tarief toe te passen.

Leiden hanteert voor bedrijfsvaartuigen een liggeld van 11,65 euro per vierkante meter. Voor historische vaartuigen is het havengeld 4,28 euro per vierkante meter mits ze ingeschreven zijn bij het Nationaal Register Varende Monumenten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×