(Foto: Stichting Kunst in de Heemtuin).

Toekomst Kunst in de Heemtuin aan zijden draadje

Na dertien jaar dreigt het doek te vallen voor Kunst in de Heemtuin. De gelijknamige stichting organiseert jaarlijks een beeldententoonstelling in de heemtuin en heeft ongeveer 17.000 euro per jaar nodig om een volwaardige tentoonstelling in te richten. Voor de bekostiging heeft de stichting voor 13.000 euro tevergeefs een beroep gedaan op de gemeente Leiderdorp. Nu het college nee heeft gezegd tegen de aanvraag, wordt het verzoek nu aan de raad gedaan. Zegt ook die nee, dan stopt Kunst in de Heemtuin noodgedwongen. “Met pijn in het hart,” zo schrijft voorzitter Geresse in een brief aan de Leiderdorpse raadsleden.

“Er is geen nieuwe cultuurnota voor de jaren 2020 en verder en daardoor is er ook geen bedrag gereserveerd in de gemeentebegroting,”schrijft Gerrese verder in zijn brief aan de gemeenteraad. Overigens was ook voor 2019 geen subsidiebedrag opgenomen voor Kunst in de Heemtuin. Via een motie heeft de raad toen alsnog 7.500 euro beschikbaar gesteld, waardoor de beeldenexpositie in 2019 doorgang kon vinden. “Samen met de reserves die wij nog hadden, de bijdragen van enkele fondsen en onze vrienden én door fors te bezuinigen,” aldus het bestuur. “Wij zijn nu een jaar verder. Als wij onze verplichtingen zijn nagekomen is de bankrekening leeg.”

Gerrese wijst er in zijn brief aan de raad ook op dat kunst in de openbare ruimte door zes van de tien respondenten in een uitgevoerd onderzoek naar cultuur in Leiderdorp als heel belangrijk wordt ervaren. Ook draagt kunst volgens hem bij aan het welzijn van de inwoners.

Cultuur Leiderdorp kunstheemtuin


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×