(Foto: Stichting Kunst in de Heemtuin).

Doek valt voor Kunst in Heemtuin Leiderdorp

In de Leiderdorpse Heemtuin in park De Houtkamp komt deze zomer geen beeldententoonstelling. De Stichting Kunst in de Heemtuin heeft dat besluit genomen, nadat eind vorig jaar duidelijk werd dat de gemeente geen subsidie beschikbaar stelt voor de jaarlijkse expositie.

Jos Gerrese, voorzitter van Stichting Kunst in de Heemtuin betreurt het besluit: “Vooral voor alle mensen die altijd van de tentoonstelling genieten en die ons het afgelopen najaar juist massaal gesteund hebben.” De stichting verzamelde afgelopen najaar ruim 500 handtekeningen voor het behoud van de tentoonstelling. “We hebben veel reacties gekregen van mensen die vonden dat er best wat meer aandacht mag zijn voor kunst en cultuur in Leiderdorp. Dit besluit van de gemeente betekent een verarming voor de gemeenschap”, zegt Gerrese. “Kunst verbindt en geeft kleur aan een dorp. Zonder expositie wordt Leiderdorp een beetje kleurlozer.”

Financiering
Zonder subsidie ziet de stichting geen mogelijkheid om dit jaar een tentoonstelling te financieren. De subsidie vormde een groot deel van de begroting van de stichting. Het weggevallen van de gemeentelijke subsidie komt hard aan. “De subsidie is voor veel andere fondsen een voorwaarde om ook geld te geven. We hebben veel alternatieve financieringsbronnen bekeken maar zonder steun van de gemeente gaat het gewoon niet”, vertelt Gerrese.

Toekomst
De stichting onderzoekt de mogelijkheden om in de loop van het jaar met een veel geringer budget een ander kleinschaliger initiatief met kunst in de Heemtuin te organiseren. De stichting is in dat licht benieuwd naar de invulling die de gemeente Leiderdorp aan beeldende kunst geeft in nieuwe cultuurnota die binnenkort verschijnt.

Cultuur Leiderdorp kunstheemtuin


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×