Met enige regelmaat worden drugspanden op last van burgemeester Lenferink enige tijd gesloten. (Archieffoto: Sleutelstad).

CDA en VVD pleiten voor concrete maatregelen tegen ondermijning

De Leidse raadsleden Roeland Storm (CDA) en Tom Leest (VVD) willen dat burgemeester Lenferink zichtbaarder werk maakt van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Na de verkiezingen werd in het nieuwe coalitieakkoord vier ton per jaar vrijgemaakt voor het bestrijden van bijvoorbeeld illegale wietplantages, sponsoring van sportverenigingen met louche geld, dumping van drugsafval, afpersing, bedreiging of vastgoedfraude, maar de raad hoort maar weinig van de tot nu toe ondernomen acties.

Tom Leest en Roeland Storm in hun vragen aan het college:

“In Amsterdam is de ernst en omvang van de problemen met georganiseerde criminaliteit nu wel duidelijk. Maar ook elders nestelen criminele organisaties zich vrijwel geruisloos in buurten en wijken. In de strijd tegen deze ondermijning krijgt de gemeente een steeds grotere rol. Net als veel andere gemeenten in Nederland heeft Leiden de ambitie uitgesproken om hier werk van te maken. Het programma ondermijning loopt nu al enige tijd, maar als gemeenteraad zijn wij tot dusver slechts in beperkte mate geïnformeerd over de voortgang. Het ging daarbij enkel over het vormen van een ondermijningsbeeld en vergroting van bewustwording.”

De fracties van CDA en VVD hebben nu een sterke behoefte aan concrete maatregelen waarmee burgemeester Lenferink ondermijning denkt tegen te gaan: “Leiden moet de strijd aangaan met de onderwereld en ervoor zorgen dat criminele activiteiten in onze gemeente worden ingeperkt.”

De partijen willen van de burgemeester weten wat de resultaten zijn nu het speciaal geoormerkte budget sinds ruim een jaar beschikbaar is. En ook wat precies de doelstelling van het college is op het vlak van de aanpak van ondermijning en drugscriminaliteit n de lopende bestuursperiode.

In Alphen aan den Rijn wil burgemeester Spies drugsdealers aanpakken door hen forse dwangsommen op te leggen. In andere steden wordt volgens de twee raadsleden gebruik gemaakt van de mogelijk om panden te sluiten waar drugs, grondstoffen of materiaal om drugs te produceren worden aangetroffen. CDA en VVD willen weten of Lenferink dit jaar gebruik gemaakt heeft van die verruimde sluitingsbevoegdheid en ook of hij, in navolging van zijn Alphense collega, het opleggen van dwangsommen ziet zitten. Tenslotte vragen de raadsleden of de beschikbare 400.000 euro per jaar voldoende is om de doelen te kunnen bereiken.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×