Het speciaal voor Park Kweeklust ontworpen houten onderkomen voor de regionale Dierenambulance en het Vogelasiel komt er niet. (Impressie: PR).

Dierenambulance op zoek naar nieuwe locatie voor nieuwbouw

De nieuwbouw voor de regionale Dierenambulance en het Vogelasiel aan de Cruquiuslaan in Leiden gaat niet door. De gemeente Leiden bood eind 2018 een perceel grond te koop aan in Park Kweeklust in de Lage Mors. Onlangs bleek dat het speciaal voor die plek ontworpen gebouw niet gerealiseerd kan worden. De gemeente wil geen omgevingsvergunning verlenen als er geen stedenbouwkundige aanpassingen aan het ontwerp worden doorgevoerd en daartoe ziet het bestuur van de organisatie geen mogelijkheden.

“Ook ook de opstelling van het naastgelegen Medisch Kinderdagverblijf speelt bij die beslissing een rol,” laat voorzitter Jaap van Meijgaarden weten. “Direct nadat ik de directie van het kinderdagverblijf over onze voornemens had geïnformeerd, ontvingen wij van hun advocaat bericht dat zij zich tegen onze komst zouden verzetten. Zij vreesden dat een vogelasiel negatieve gezondheidseffecten zou opleveren voor hun cliënten.”

Volgens Van Meijgaarden zou de nieuwbouw sowieso worden voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen en waren problemen niet te verwachten. Die zijn er ook in Oegstgeest nooit geweest, waar het vogelasiel veertig jaar lang tussen de woonhuizen was gevestigd. Van Meijgaarden: “Ook bij andere vogelasiels in het land is er van gezondheidsproblemen bij naastgelegen woningen of gebouwen geen sprake, voor zover ons bekend”.

Het afblazen van de nieuwbouw in de Lage Mors is voor de dierenambulancedienst een kostbare zaak. “Iedere maand dat onze nieuwbouw later wordt opgeleverd, zadelt ons op met hoge kosten. Vanwege de huur van het tijdelijke gebouw in Leiderdorp, het transport van de vogels naar Den Haag en de te verwachten hogere bouwkosten. Per maand vertraging gaat dat om zo’n 4.000 euro,” rekent Van Meijgaarden voor.

De regionale Dierenambulance en het Vogelasiel zijn nu dringend op zoek naar een andere geschikte locatie. Vorige week heeft het bestuur daarover gesproken met wethouder Leewis die heeft toegezegd te willen helpen met de zoektocht.  “Daar zijn we blij mee, maar we kijken ook naar locaties buiten Leiden. Vooral aan de westkant, omdat die het meest centraal in ons werkgebied ligt.”  Een soortgelijk verzoek aan de gemeente Oegstgeest bleef tot op heden onbeantwoord.

Van Meijgaarden hoopt ook op suggesties uit de regio: “Mochten mensen locaties weten, dan ontvangen wij die graag”.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×