Alle politieke partijen in Leiden onderschreven vorig jaar een aantal door de gemeente te nemen maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie. (Archieffoto: Chris de Waard).

Uitvoering Leids regenboogakkoord laat op zich wachten

De PvdA in Leiden wil weten waarom het stadsbestuur nog niet is begonnen het de uitvoering van het vorig jaar gesloten regenboogakkoord. Dat document werd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen door alle politieke partijen ondertekend.

De PvdA wil van burgemeester en wethouders weten wanneer de uitvoering van het roze stembusakkoord nu wel ter hand wordt genomen. Daarbij roept de partij het stadsbestuur op om vooral de LHBTI-ers en belangenorganisaties bij de beleidsvorming te betrekken. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor ‘roze ouderen’ die soms gedwongen weer in de kast kruipen als ze op hoge leeftijd in een zorginstelling terecht komen waar de acceptatie van LHTBI-ers niet altijd vanzelfsprekend is.

PvdA-duoraadslid Marc Newsome:
“In het Regenboogakkoord spraken we af om kwetsbare groepen, zoals roze ouderen, te ondersteunen: is het College bereid in gesprek te gaan met Leidse zorginstellingen om te bevorderen dat zij een Roze Lopercertifcaat voor LHBTI-vriendelijke zorg hebben.”

Regenboogkunstwerk
Een zichtbare uiting waaruit blijkt dat Leiden de LHBTI-gemeenschap omarmt, is een kunstwerk. In het verleden zijn er enkele pogingen in die richting ondernomen, onder meer met een regenboogzebrapad. Die gaybra, zoals de veelkleurige oversteekplaats al snel werd genoemd was echter geen lang leven beschoren. De eerst was sowieso tijdelijk en lag tot de herinrichting van de straat op de nieuwe Beestenmarkt. De tweede werd aangebracht op de 2e Binnenvestgracht en zou eigenlijk langer blijven liggen. Ook dit regenboogzebrapad onderging echter hetzelfde lot en verdween bij de herinrichting van de straat.

Een derde poging wordt niet ondernomen. Wethouder Yvonne van Delft is samen met de dit voorjaar aangestelde stadscurator Thomas Berghuis op zoek naar een inclusiviteit uitstralend kunstwerk dat een plek in de openbare ruimte moet krijgen. Via het eerder dit jaar ingestelde Lucas van Leydenfonds voor kunst in de openbare ruimte is daar ook geld voor beschikbaar. De Leidse gemeenteraad stopte er en miljoen euro in voor een periode van vier jaar.

Workplace Pride Netwerk
Afgelopen vrijdag onderschreef, op Coming Outdag, het Leidsch Universitair Medisch Centrum als eerste ziekenhuis in Nederland de doelstellingen van Work Place Pride: inclusiviteit op de werkvloer voor LHBTI werknemers.

Work Place Pride
Het LUMC hecht als werkgever grote waarde aan inclusiviteit op de werkvloer. Dit betekent dat iedereen die wil bijdragen aan de ambities van het LUMC gelijke kansen krijgt ongeacht sekse, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of fysieke belemmeringen.

Work Place Pride (WPP) is een non-profit organisatie die streeft naar inclusiviteit op de werkvloer voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). WPP ondersteunt het diversiteitsbeleid van bedrijven en instellingen en biedt onder andere toegang tot lezingen, congressen en bijeenkomsten op het gebied van diversiteit. De PvdA vraagt het stadsbestuur nu ook om aansluiting te zoeken bij WPP. “De gemeente kan als werkgever een krachtig symbool geven aan de eigen werknemers én aan de stad door lid te worden van Work Place Pride, in navolging van het LUMC en de gemeentes Delft, Den Haag, Amsterdam en Nijmegen,” stelt PvdA-duoraadslid Marc Newsome.

Onlangs trok ook de VVD Leiden al aan de bel, omdat de partij vindt dat het college wel wat voortvarende werk kan maken van de onderdelen uit het regenboog stembusakkoord uit 2018. “Tot nu toe is het Leidse regenboogakkoord vooral symbolisch,” vindt raadslid Alyssa Voorwald van de VVD Leiden. “Daarom heb ik met andere raadsleden aan het stadsbestuur gevraagd of we eindelijk kunnen spreken over de uitvoering van het regenboogakkoord. Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle partijen het al ondertekend en we zijn nu anderhalf jaar verder,” aldus Voorwald tegen mediapartner Omroep West. Het is volgens Voorwald nog steeds niet veilig genoeg in Nederland. “Er is nog steeds geweld tegen LHBTI’ers. Ook in Leiden. Een jaar geleden heeft er iemand klappen gehad omdat hij homo was, maar het gebeurt natuurlijk vaker.”

Cultuur Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×