Uitvoering Leids regenboogakkoord laat op zich wachten

4

De PvdA in Leiden wil weten waarom het stadsbestuur nog niet is begonnen het de uitvoering van het vorig jaar gesloten regenboogakkoord. Dat document werd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen door alle politieke partijen ondertekend.

De PvdA wil van burgemeester en wethouders weten wanneer de uitvoering van het roze stembusakkoord nu wel ter hand wordt genomen. Daarbij roept de partij het stadsbestuur op om vooral de LHBTI-ers en belangenorganisaties bij de beleidsvorming te betrekken. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor ‘roze ouderen’ die soms gedwongen weer in de kast kruipen als ze op hoge leeftijd in een zorginstelling terecht komen waar de acceptatie van LHTBI-ers niet altijd vanzelfsprekend is.

PvdA-duoraadslid Marc Newsome:
“In het Regenboogakkoord spraken we af om kwetsbare groepen, zoals roze ouderen, te ondersteunen: is het College bereid in gesprek te gaan met Leidse zorginstellingen om te bevorderen dat zij een Roze Lopercertifcaat voor LHBTI-vriendelijke zorg hebben.”

Regenboogkunstwerk
Een zichtbare uiting waaruit blijkt dat Leiden de LHBTI-gemeenschap omarmt, is een kunstwerk. In het verleden zijn er enkele pogingen in die richting ondernomen, onder meer met een regenboogzebrapad. Die gaybra, zoals de veelkleurige oversteekplaats al snel werd genoemd was echter geen lang leven beschoren. De eerst was sowieso tijdelijk en lag tot de herinrichting van de straat op de nieuwe Beestenmarkt. De tweede werd aangebracht op de 2e Binnenvestgracht en zou eigenlijk langer blijven liggen. Ook dit regenboogzebrapad onderging echter hetzelfde lot en verdween bij de herinrichting van de straat.

Een derde poging wordt niet ondernomen. Wethouder Yvonne van Delft is samen met de dit voorjaar aangestelde stadscurator Thomas Berghuis op zoek naar een inclusiviteit uitstralend kunstwerk dat een plek in de openbare ruimte moet krijgen. Via het eerder dit jaar ingestelde Lucas van Leydenfonds voor kunst in de openbare ruimte is daar ook geld voor beschikbaar. De Leidse gemeenteraad stopte er en miljoen euro in voor een periode van vier jaar.

Workplace Pride Netwerk
Afgelopen vrijdag onderschreef, op Coming Outdag, het Leidsch Universitair Medisch Centrum als eerste ziekenhuis in Nederland de doelstellingen van Work Place Pride: inclusiviteit op de werkvloer voor LHBTI werknemers.

Work Place Pride
Het LUMC hecht als werkgever grote waarde aan inclusiviteit op de werkvloer. Dit betekent dat iedereen die wil bijdragen aan de ambities van het LUMC gelijke kansen krijgt ongeacht sekse, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of fysieke belemmeringen.

Work Place Pride (WPP) is een non-profit organisatie die streeft naar inclusiviteit op de werkvloer voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). WPP ondersteunt het diversiteitsbeleid van bedrijven en instellingen en biedt onder andere toegang tot lezingen, congressen en bijeenkomsten op het gebied van diversiteit. De PvdA vraagt het stadsbestuur nu ook om aansluiting te zoeken bij WPP. “De gemeente kan als werkgever een krachtig symbool geven aan de eigen werknemers én aan de stad door lid te worden van Work Place Pride, in navolging van het LUMC en de gemeentes Delft, Den Haag, Amsterdam en Nijmegen,” stelt PvdA-duoraadslid Marc Newsome.

Onlangs trok ook de VVD Leiden al aan de bel, omdat de partij vindt dat het college wel wat voortvarende werk kan maken van de onderdelen uit het regenboog stembusakkoord uit 2018. “Tot nu toe is het Leidse regenboogakkoord vooral symbolisch,” vindt raadslid Alyssa Voorwald van de VVD Leiden. “Daarom heb ik met andere raadsleden aan het stadsbestuur gevraagd of we eindelijk kunnen spreken over de uitvoering van het regenboogakkoord. Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle partijen het al ondertekend en we zijn nu anderhalf jaar verder,” aldus Voorwald tegen mediapartner Omroep West. Het is volgens Voorwald nog steeds niet veilig genoeg in Nederland. “Er is nog steeds geweld tegen LHBTI’ers. Ook in Leiden. Een jaar geleden heeft er iemand klappen gehad omdat hij homo was, maar het gebeurt natuurlijk vaker.”

Delen

4 reacties

 1. Regenboogakkoord; goed initiatief, maak er maar werk van. Kunstwerk; ben ik ook voor, geeft wel weer gezeik maar dat hou je toch in Leiden. Inclusiviteit; graag. Maar een ‘inclusiviteit uitstralend kunstwerk’? Ik denk niet dat dat het medium is om mensen op begripvolle / tolerantere gedachten te brengen.

 2. Op allerlei manieren en met allerlei redenen krijgen heel veel “groepen” mensen met pesten, intolerantie en zelfs geweld te maken. Het antwoord daarop is NIET het krampachtig beschermen van hele specifieke groepen maar juist het weerbaar maken vanaf jonge leeftijd, door bijvoorbeeld een beetje te plagen(NIET pesten) tot het kind steeds meer weerwoord krijgt, en het leren om te gaan met verschillen omdat ieder individu verschilt van de ander op miljoenen vlakken. En dat voor iedereen!(en elk kind). En niet een groepje maken waar je in mag als je aan enkele kriteria voldoet zoals geslacht of seksuele voorkeur. Als je een groep maakt van LHBTI mensen dan zullen die gemiddeld net zo divers zijn als elke andere groep mensen die je op een paar kriteria selecteerd. Veel L, H, B, T, I mensen willen niks te maken hebben met de zogenaamde LHBTI community omdat er vooral gekwetste/boze mensen in zitten die andere mensen iets willen opleggen d.m.v. allerlei rechten en eisen zonder plichten. Helaas waren sommige niet weerbaar genoeg en hebben daarna een drang naar vergelding ontwikkeld die dit voortdrijft. (zoals bij veel “groepen” mensen gebeurt, ook hetero`s) Iemands recht is echter andermans plicht. Deze mensen van deze niet overkoepelende LHBTI-community zeggen wel te spreken uit naam van “de groep” maar zijn niet verkozen als vertegenwoordiger door alle LHBTI-mensen in Nederland. Oppervlakkig lijkt er niet zoveel aan de hand en er zullen zelfs mensen zijn die in die ‘community” zitten die echt goed werk doen. Er worden ook goede punten aangekaart. Ze hebben echter niet het alleen recht op het lijden. Als een kind gepest wordt dan komt dat voort uit onbegrip en of angst voor het andere, of dat nou seksuele voorkeur, een grote moedervlek, een bril, of het kind kleiner of langer is, een andere kleur, iets ander gedrag vertoont, andere kleren, andere vrienden, andere ouders, een handicap, verkeerde broodtrommel, te goed in een bepaald vak, te slecht in een bepaald vak, nou ja ik kan hier oneindig doorgaan ook voor het gedrag van volwassenen naar elkaar. Ook of iemand zich van binnen rot voelt is iets universeels.
  De specifieke problemen die LHBTI-mensen hebben bestaan heus maar zijn onderdeel van een groter geheel.
  Veel oplossingen die deze community aandraagt zullen averechts werken omdat het de kern niet herkent en doormiddel van “inclusiviteit” eigenlijk de rest uitsluit. Er zijn er genoeg die het net zo slecht of slechter hebben.
  Je moet generaties leren om te gaan met allerlei verschillen en niet om mensen in een paar groepen te plaatsen en speciale behandeling geven om vervolgens anderen niet die voorkeur geven.
  En net als bij alle “groepen” zitten overal nare individuen tussen die niet willen veranderen. Je kan niet een hele grote groep onschuldigen dwingen aan absurde eisen te voldoen en te laten betalen voor ondoordachte flutoplossingen vanwege een klein specifiek onderdeel van een probleem met een klein percentage van alle intolerante individuen.

  • Een Leids burger op

   ¨Je moet generaties leren om te gaan met allerlei verschillen en niet om mensen in een paar groepen te plaatsen en speciale behandeling geven om vervolgens anderen niet die voorkeur geven.¨
   JInderdaad, juist die speciale voorkeur (Gaybrapad, gender¨neutrale¨ pispotjes e.d.) kan zelfs averechts werken.
   .
   Pesten is niet typisch voor homo´s en komt overal voor. Ook op scholen.
   Het valt mij op dat juist altijd diegenen gepest worden diegenen zijn die zichzelf slecht kunnen verdedigen.

 3. Een Leids burger op

  Geweld tegen homo´s e.d. , alleen vanwege hun geaardheid, keur ik ook af en pesten ook.
  Maar ik denk NIET dat daar een regenboogvlaggetje op het stadhuis, een gaybrapad. zogenaamde gender¨neutrale¨ toiletten, aansluiten bij Work Place Pride en een kunstwerk dat zal kunnen tegengaan, voorkomen of verminderen.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline