De 65-jarige Desiree van Zoomeren is een van de mensen die de getroffen wordt door de Leidse bezuinigingen.

Leidse houdt 59 euro per week over en wordt alsnog gekort: "Ik loop gewoon vast"

Pijnlijke bezuinigingen in Leiden. Mensen met een bijstandsuitkering zijn de dupe van tekorten op de begroting en van een rekenfout van de gemeente Leiden. Toch gaat een meerderheid in de gemeenteraad akkoord met de bezuinigingsvoorstellen van PvdA-wethouder Marleen Damen. Intussen roept de wethouder de politiek in Den Haag op om structureel met meer geld over de brug te komen.

Desiree van Zoomeren en wethouder Marleen Damen over de bezuinigingen die de gemeente Leiden doorvoert bij het sociaal domein.

De 65-jarige Desiree van Zoomeren is een van de mensen die de dupe is van de bezuinigingen. Op dit moment, dus nog voor de bezuinigingsronde, houdt ze 59 euro per week over. “Daar moet ik de boodschappen van doen, kleding kopen en cadeautjes van kopen voor m’n kleinkinderen. En de kapper is al helemaal een probleem. Dat kost dertig euro dus daarvoor ga ik naar een vriendin.” Volgend jaar vervalt voor haar in elk geval de gemeentelijke bijdrage van vijftien euro per maand voor de aanvullende ziektekostenverzekering.

Chris de Waard in gesprek met Desiree van Zoomeren die van een uitkering moet rondkomen en te maken krijgt met de bezuinigingen.

Van Zoomeren is niet de enige die de bezuinigingen in haar portemonnee gaat voelen. Ruim 3000 bijstandsgerechtigden krijgen ermee te maken. “Pijnlijk,” erkent ook verantwoordelijk wethouder Marleen Damen. Maar Damen heeft te maken met stijgende kosten in de jeugdzorg en bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “We hadden al een extra potje gemaakt omdat we dat zagen aankomen”, zegt Damen. “Maar dat is nu, na twee jaar, ook leeg. Dus hebben we extra maatregelen moeten treffen, hoe pijnlijk ook, om een beetje binnen de kosten te blijven.”

Structureel geld uit Den Haag
Damen hoopt op structureel extra geld uit Den Haag. “Maar daarmee zijn we er niet want we hebben het geld nú niet en we moeten nu wel een begroting vaststellen.”

Chris de Waard in gesprek met wethouder Damen over de noodzaak van de te nemen bezuinigingsmaatregelen.

Van Zoomeren is boos over het feit dat de wethouder niet buiten haar eigen portefeuille naar geld gezocht heeft. “Terwijl het toch een links college is”, zegt ze. “Die zeggen dat ze sociaal zijn, maar ondertussen willen ze wel miljoenen uitgeven aan een ringweg rond Leiden. En dan is er ook nog geld voor bamboe verkeersborden. Hoe gek moet je het krijgen?”

Moeilijk uit te leggen
“Ik begrijp dat het moeilijk uit te leggen is”, zegt Damen. “Als je vijftien euro minder krijgt in de maand en je hebt al weinig, dan voel je dat. Tegelijkertijd hebben we in de coalitie ook afspraken gemaakt over hoe we de stad bereikbaar houden. En zelfs als we dat niet zouden doen, dan zou de helft van deze bezuinigingen toch nog nodig zijn.”

In januari zullen Leidenaren die in de bijstand zitten al merken dat ze minder geld krijgen.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×