Gebouw C bij de Langegracht wordt mogelijk op korte termijn weer opengesteld voor de opvang van daklozen die zich melden nu de winterregeling weer van kracht is.

Aantal daklozen stijgt snel, Leiden overweegt heropening Gebouw C

Het is de gemeenten in de Leidse regio nog niet goed gelukt om het aantal daklozen dat zich bij de nachtopvang in Leiden meldt, terug te dringen. Afgelopen jaar werd besloten om een deel van de opvang (Gebouw C) te sluiten en in andere gemeenten in kleinschaligere opvang te voorzien. Maar het aantal mensen dat zich bij de opvang aan de Langegracht in Leiden meldt, neemt weer toe.

De gemeente Leiden houdt er daarom rekening mee dat Gebouw C op korte termijn toch weer moet worden opengesteld. Zeker nu het snel kouder wordt en vandaag ook de winterregeling voor daklozen is begonnen. Als die regeling van kracht is, mag iedereen naar binnen en is er geen sprake van loting om een plek in de nachtopvang.

Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Jan Nieuwenhuis (Oegstgeest).

“We kunnen deze mensen niet buiten laten staan, uit welke gemeente ze ook komen”, zei wethouder Jan Nieuwenhuis donderdagavond in Oegstgeest over de conclusie die Leiden heeft getrokken. De verwachting is dat het aantal mensen dat zich meldt ook nog zal toenemen, aangezien de winter – waarin mensen niet op straat kunnen overnachten door de kou – nog moet beginnen. Omdat de dak- en thuislozen zich op de Langegracht in Leiden melden, gaat die gemeente de vraag ook opvangen.

Verslaggever Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen (Leiden).

De Leidse wethouder Marleen Damen nuanceert de mededeling uit Oegstgeest enigszins: “Op dit moment is er nog geen besluit genomen over het opnieuw openen van Gebouw C. Dat doen we ook liever niet.” Wel houdt ze er rekening mee dat het op korte termijn toch nodig zal zijn om de extra nachtopvang open te stellen. “We hebben daar afgelopen woensdag in vertrouwen over gesproken met de regio en besloten er extra in te investeren.” Dat wordt betaald uit een reserve die de regio daarvoor heeft ingesteld. Als de extra nachtopvang inderdaad wordt geopend, kost dat zo’n 450.000 euro. Damen heeft ook omwonenden van de nachtopvang aan de Langegracht op de hoogte gesteld van de mogelijke heropening van Gebouw C.

Opvang in de regio
De gemeenten in de regio gaan zich wel meer bemoeien met de daklozen die zich de komende tijd in Leiden gaan melden. “We hebben in het verleden afgesproken dat de gemeente van herkomst als eerste kijkt naar een geschikte plek om iemand op te vangen”, aldus wethouder Nieuwenhuis. “Dat is de afgelopen tijd niet gebeurd en daar heb ik een punt van gemaakt.” Het gevolg is dat de Leidse nachtopvang vanaf nu gaat doorgeven waar iemand die zich aanmeldt vandaan komt. Die gemeente gaat dan op zoek naar een eerste opvanglocatie.

De extra nachtopvang bij ‘Nieuwe Energie’ werd afgelopen jaar per 1 april gesloten. Daarmee werd een voorschot genomen op de decentralisering van de daklozenopvang naar gemeenten in de regio, die toen nog per begin 2021 ingevoerd zou gaan worden. In Oegstgeest werd bijvoorbeeld ruimte gemaakt in een pand van Rivierduinen om te experimenteren met de lokale opvang van dak- en thuislozen. “Het lukte echter niet om het gebouw in gebruik te nemen,” zegt Nieuwenhuis daar nu over, waardoor die opvang nooit is geopend.

Uitstel
Inmiddels is de decentralisering van de maatschappelijke opvang naar regiogemeenten tot in ieder geval 2022 uitgesteld omdat gemeenten het landelijk niet eens kunnen worden over de verdeling van de kosten. In de Leidse regio wordt er ondertussen wel gewoon doorgewerkt aan het verdelen van de taken over de verschillende gemeenten, maar de discussie over de verdeling van de kosten moet ook hier nog worden gevoerd.

Leiden Maatschappij Oegstgeest Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×