Gebouw C in het energiepark is de noodlocatie voor de opvang van daklozen. Leiden stoot het gebouw nog niet af, maar wil eerst kijken of de reguliere capaciteit de komende wintermaanden voldoet.

Leidse SP wil deltaplan tegen dakloosheid

De gemeente Leiden stopt vier miljoen euro in een speciaal Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg. Het geld komt uit een reserve van in totaal elf miljoen die Leiden beschikbaar heeft voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio. Leiden krijgt dat geld als centrumgemeente sinds 2015 voor de hele regio van het rijk, maar dat gaat veranderen. Met ingang van 2021 krijgt elke gemeenten het eigen budget rechtstreeks. De elf miljoen die nu nog is de pot zit, is geld dat de afgelopen jaren overbleef.

Chris de Waard in gesprek met SP-raadslid Ries van Walraven over haar oproep voor een deltaplan tegen dakloosheid.

Belangrijke doelstelling is dat in de toekomst dak- en thuislozen en mensen die beschermd wonen in de eigen gemeente worden opgevangen. Het nu ingestelde investeringsfonds moet de gemeenten daarbij helpen. Die spreiding over de regio moet de druk op de Leidse opvang bij Stichting de Binnenvest verlichten. Als er ondanks de nieuwe werkwijze ook in de toekomst een opvang in Leiden nodig blijft met een regionale functie, dan moet de regio daaraan gaan meebetalen.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over dakloosheid.

De SP wil dat het college snel met een deltaplan komt tegen dakloosheid. Raadslid Ries van Walraven heeft dat aan wethouder Marleen Damen gevraagd. Die belooft in het eerste kwartaal van 2019 met een heel pakket aan maatregelen te komen en hoopt dat de SP dat wil afwachten. Als dan blijkt dat er nog meer nodig is, wil ze daar naar kijken.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over investeringsfonds beschermd wonen.

Advertentie

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×