(Foto's: Chris de Waard).

Leiderdorp stevent af op harde confrontatie met Leiden

Het is bijna zeker dat de Leiderdorpse gemeenteraad vanavond beslist om de snelheid op het tracédeel Oude spoorbaan te maximeren op 50 kilometer per uur in plaats van 70. De Leiderdorpse politiek beslist vanavond over de aanleg van de Leidse Ring Noord waarvan drie delen op Leidse en twee op Leiderdorps grondgebied liggen. In een bestuursafspraak tussen de twee gemeenten en de Provincie Zuid-Holland zijn al jaren geleden alle afspraken vastgelegd. Onder andere over wie welk deel van de weg betaalt en dus ook over de maximumsnelheid op de rondweg.

De Leidse gemeenteraad nam afgelopen donderdag een besluit over de aanleg van de Leidse Ring Noord. Ook een door D66 Leiden ingediend voorstel werd aangenomen. Daarin spreekt Leiden uit dat de Leidse bijdrage van 26,5 miljoen euro aan de Leiderdorpse tracédelen niet beschikbaar wordt gesteld als er op de Oude Spoorbaan 50 in plaats van 70 gereden gaat worden.

Leiderdorp gaat voor 50
Dat dreigement maakt blijkbaar niet voldoende indruk in de buurgemeente. Het voorstel van de Leiderdorpse oppositiepartijen D66 en GroenLinks wordt gesteund door de grootste coalitiepartij LPL en krijgt bovendien vrijwel zeker de steun van de PvdA Leiderdorp. Fractievoorzitter Olaf McDaniel zegt desgevraagd open te staan voor debat, maar nog geen enkel argument te hebben gehoord dat zijn fractie richting de 70 heeft kunnen bewegen. Ook coalitiepartij LPL is stellig is de steun aan 50: “We gaan voor 50 en dat geld gaat we niet betalen,” zegt fractievoorzitter hugo Langenberg, doelend op de miljoeneninvestering die Leiden in dat geval niet wil doen.

Daarmee is er een ruime meerderheid voor de wens van bewoners van de wijken Buitenhof en Leyhof om van de Oude Spoorbaan een 50-kilometerweg  te maken. Omwonenden zijn bang voor veel meer overlast als de Leidse Ring Noord is aangelegd. De weg wordt dan wordt verdubbeld en krijgt veel meer verkeer te verwerken. Ze uiten hun grieven onder meer op de speciale actie website Max50.

Er wordt vanavond ook een tweede wijzigingsvoorstel in stemming gebracht. De VVD roept samen met het CDA en de ChristenUnie-SGP op om de snelheid op de Oude Spoorbaan 70 kilometer per uur vast te stellen en maatregelen te nemen om de overlast voor de naastliggende wijken tegen te gaan.

 

 

Leiden Leiderdorp Politiek Regio collegecrisisldorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×