Het vorige college van Leiderdorp lijkt er op het nieuwe. Daan Binnendijk en Willem Joosten keren terug op het pluiche, Martine de Bas vertrekt na een wethouderschap van slechts enkele weken. Wie de derde wethouder wordt, maakt D66 Leiderdorp na het weekeinde bekend, (Foto: Chris de Waard).

Nieuw gemeentebestuur Leiderdorp richt blik op regio

Leiderdorp krijgt een nieuw gemeentebestuur bestaande uit de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP. De eerste drie partijen leveren een wethouder. De ChristenUnie-SGP die met slechts één zetel in de Leiderdorpse raad is vertegenwoordigd ‘deelt’ de terugkerende Daan Binnendijk met het CDA. Ook VVD-er Willem Joosten keert na een gedwongen pauze van een maand terug in het bestuur van de Leidse buurgemeente.

Reanne van Kleef sprak na de presentatie van het coalitieakkoord met de vier onderhandelaars Bart Hoenen (VVD), Geert Schipaanboord (CU-SGP), Mirjam van der Stelt (CDA) en Jeroen Hendriks (D66).

D66 rondt momenteel de gesprekken af met hun wethouderskandidaat en komt na het weekeinde met de naam van hun beoogd bestuurder naar buiten. “We zijn bezig met de laatste stappen, even geduld dus”, zegt fractievoorzitter Jeroen Hendriks die zelf graag wethouder namens zijn partij was geworden maar het als ZZP-er met enkele grote klussen niet kan maken om zijn klanten in de kou te laten staan.

Verbindende bestuursstijl
Na de gebeurtenissen van de afgelopen periode die op 18 november tot een breuk in de coalitie van LPL, VVD en CDA hebben geleid, wil de nieuwe coalitie vooral rust en vertrouwen uitstralen. “Ieder van de fracties voelt de urgentie en verantwoordelijkheid om tot een nieuwe coalitie te komen. Gedurende de onderhandelingen is gebleken dat ook het onderlinge vertrouwen groot is. De formateur in de persoon van Robert Strijk heeft hier een substantiële bijdrage in
gehad. Met name zijn verbindende kracht, bestuurlijke ervaring en uitstekende kennis van de regio hebben de vier fracties op prettige wijze bij elkaar gebracht.”

De onderhandelaars van VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP stellen in het ‘Coalitieakkoord 2020-2022’ voor een verbindende stijl van besturen te kiezen. “Daarbij gaan we op zoek naar een zo breed mogelijk draagvlak voor de besluiten die we nemen. Dat geldt uiteraard primair richting inwoners, instellingen en ondernemers, maar bijvoorbeeld ook binnen de gemeenteraad of in de houding naar onze buurgemeenten. Een open en zelfbewust bestuur dat louter in het algemeen belang van Leiderdorp en met het gezicht naar de regio toe handelt.”

Gedegen financieel beleid
Over de financiën zijn in het nieuwe akkoord ook de nodige afspraken gemaakt. Het was naast de opstelling over regionale samenwerking het tweede belangrijke punt waarop D66 na enkele verkennende gesprekken met de LPL, GroenLinks en de PvdA op 20 november besloot om niet verder te gaan met die coalitieonderhandelingen. Na het mislukken van die gesprekken, nam de VVD het voortouw. Met hulp van formateur Robert Strijk werden die nieuwe gesprekken eerder deze week afgerond. 

Concreet wil de nieuwe coalitie de inkomsten en uitgaven  van de gemeente beter met elkaar in balans brengen. Daarbij gaan de partijen in eerste instantie onderzoeken waar op bezuinigd kan worden. Nieuw beleid kan alleen na het schrappen van oud beleid, de OZB gaat jaarlijks omhoog met het inflatiepercentage. Dat geldt ook voor de rioolheffing maar daar doet de nieuwe coalitie jaarlijks nog drie procent bovenop om toekomstige investeringen te kunnen doen. Begraven wordt mogelijk goedkoper.

Regionale samenwerking en fusie
Di blik op de regio krijgt verder handen en voeten door de nieuwe opstelling van het gemeentebestuur ten aanzien van een eventuele fusie met andere gemeenten binnen de Leidse regio. De vier partijen hebben in hun akkoord onder andere opgeschreven dat Leiderdorp in de resterende periode van deze raadstermijn, die afloopt in maart 2022, in ieder geval een zelfstandige gemeente blijft. Wel wordt komend voorjaar het lopende onderzoek naar de gevolgen van een fusie tussen de gemeenten in de Leidse regio gepresenteerd. Naar aanleiding van die resultaten willen de partijen een brede discussie met alle betrokkenen starten.

“Het is zaak dat Leiderdorp weer in rustig vaarwater komt met een stabiel bestuur voor deze raadsperiode. Leiderdorp moet zijn gezicht in de regio terugkrijgen, waarbij we ons committeren aan goede communicatie met onze inwoners en waarbij we op lange termijn zorgen voor continuïteit en stabiliteit”, aldus de onderhandelaars.

Snelheid Oude Spoorbaan
Directe aanleiding voor de vertrouwensbreuk in de oude coalitie was vorige maand een oplopend conflict tussen enerzijds de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) en anderszijds VVD, CDA en de ChristenUnie-SGP over de snelheid die in de toekomst gereden mag gaan worden op de Oude Spoorbaan als die na herinrichting deel uitmaakt van de Leidse Ring Noord (LRN). De LPL wilde de snelheid per se maximeren op 50 kilometer per uur, veel andere partijen konden goed leven met 70. Die hogere snelheid was jaren geleden overigens ook al afgesproken in een bestuursovereenkomst met de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland.

Die laatste twee zijn allebei grootbetalers aan de nieuwe rondweg om Leiden en Leiderdorp. Leiden dreigt een bijdrage van 26,5 miljoen euro aan asfalt dat in Leiderdorp wordt neergelegd in dat geval niet te betalen. Als gevolg daarvan zou de ringweg niet aangelegd kunnen worden. Leiderdorp betaalt zelf slechts enkele miljoenen mee aan de weg.

70 met extra inpassingsmaatregelen?
De nieuwe coalitie heeft nog niet opgeschreven wat de snelheid op de Oude Spoorbaan moet worden maar stelt wel dat het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en het verbeteren van de route buitenom Leiderdorp belangrijk is. “Daarom zetten we in op de realisatie van de Leidse Ring Noord: binnen de bestaande financiële kaders, met een goede inpassing voor omwonenden, en met een goede oplossing voor kruisend langzaam verkeer (voetgangers en fietsers).”

Het nieuwe college dat binnenkort aantreedt, gaat zo snel mogelijk met hun Leidse collega’s om tafel om te praten over over de gevoelens en vragen die leven bij de Leiderdorpse raad. Daarna neemt de Leiderdorpse raad op basis van de dan beschikbare informatie alsnog een besluit over het voorliggende kaderbesluit voor de aanleg van de rondweg. De uitkomst waarop wordt gestuurd lijkt 70 kilometer per uur als Leiden en de provincie instemmen met extra inpassingsmaatregelen om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk weg te nemen.

Download hier het hele akkoord: Coalitieakkoord Leiderdorp 2020-2022 VVD-CDA-D66-ChristenUnie-SGP.

Burgemeester
Laila Driessen
VVD-wethouder
Willem Joosten
CDA/ChristenUnie-SGP-wethouder
Daan Binnendijk
D66-wethouder (wordt nog bekend gemaakt)
Algemeen bestuurlijke
zaken
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en monumentenzorg Financiën Onderwijs
Openbare orde en
veiligheid
Verkeer, vervoer en
bereikbaarheid
Bedrijfsvoering Maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting
Integrale handhaving Economie Milieu en afval Coördinatie regionale samenwerking
Toerisme en recreatie Integratie & Wet
Inburgering
Dienstverlening
waaronder versterking
klantcontact
Duurzaamheid
Zorg en veiligheid Sport Jeugd, ouderen, zorg en
welzijn
Integraal beheer
openbare ruimte incl.
begraafplaats
Deregulering Integraal verkeer en
vervoersplan
Gezondheidszorg Kunst en cultuur
Sterrentuinontwikkeling Werk en inkomen Coördinatie wijk- en
buurtgericht werken
Coördinatie omgevingswet Polders en Groene Hart Communicatie en
media
Coördinatie
subsidiebeleid
Maatschappelijke
opvang
Aanbestedings- en
inkoopbeleid

 

Leiderdorp Politiek collegecrisisldorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×