Verkeersmaatregelen nodig voor bereikbaarheid van de Mors

6

Het is druk op de hoofdwegen in de Mors. Dat is de conclusie van een verkeersonderzoek dat door de gemeente Leiden in de Mors is uitgevoerd. In de huidige situatie is bij een aantal kruispunten direct extra maatregelen nodig voor de verkeersveiligheid en een soepele doorstroming van het verkeer. Om een serie ontwikkelingsplannen in de Mors uit te kunnen voeren, moet bij de uitwerking per project onderzocht worden hoe het verkeer in de directe omgeving goed blijft doorstromen en de wijk bereikbaar, veilig en leefbaar blijft. En dat zonder dat er nieuwe knelpunten bijkomen.

Verkeersproblemen in en om de wijk
In het onderzoek worden de kruisingen op de Dr Lelylaan met de Vierlinghlaan en de Barnsteenstraat genoemd als locaties waar direct maatregelen nodig zijn. De Hoge Morsweg – Smaragdlaan is als ontsluitingsweg niet juist ingericht voor het afwikkelen van het verkeersaanbod. Op het kruispunt Vierlinghlaan – Dr Lelylaan zijn recent ook daadwerkelijk verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. Samen met het instellen van éénrichtingverkeer op de Rijnzichtbrug heeft dat geleid tot een ongewenste toename van de verkeersdruk op het traject Vierlinghlaan – Lage Morsweg. De verkeerssituatie op de Opaalstraat – Diamantlaan zal verbeterd moeten worden om de bereikbaarheid van het winkelcentrum aan het Diamantplein te blijven garanderen.

Ook buiten de Mors veroorzaken met name de kruisingen Haagweg – Churchilllaan en de Ommedijkseweg – Haagse Schouwweg regelmatig filevorming en verkeersoverlast in de wijk.

De toekomst
De bevindingen in het onderzoek zijn gebaseerd op de huidige situatie. Allerlei bouwprojecten die in de wijk op stapel staan, zorgen ervoor dat bestaande probleemlocaties en aandachtspunten nog extra onder druk komen te staan vanwege een toename van het verkeer. Tenzij er aanvullende maatregelen worden getroffen.

De komst van de Internationale Basisschool op het Crescendo terrein is nog niet in het onderzoek meegenomen. Op basis van de te verwachten verkeersbewegingen bij de school, stellen de onderzoekers echter dat de conclusies van het onderzoek niet aangepast hoeven worden.

Delen

6 reacties

 1. Wat nu voor de Mors is onderzocht geldt voor meer delen van Leiden. Leiden is een verkeersonveilige stad met veel black spots waar regelmatig verkeersdeelnemers (met name fietsers en voetgangers) bij ongevallen betrokken zijn. Het kruispunt van de Lammenschans met de Tomatenstraat is berucht, maar in de top 10 van onveilige kruisingen zijn er veel meer voorbeelden waar hoognodige maatregelingen genomen moeten worden. Dat vereist visie en een voortvarende aanpak. Daar zie ik nog niet zo veel van bij deze Wethouder.

  • Een Leids burger op

   ¨Wat nu voor de Mors is onderzocht geldt voor meer delen van Leiden.¨
   Dat was ook mijn eerste gedachte toen ik de kop van het artikel las.

   • Een inwoner van Leiden op

    Dat geldt inderdaad voor heel veel delen van Leiden. Verkeer neemt overal in de stad ook alleen maar toe (bouw vooral ook Leiden helemaal dicht= nog meer verkeer= nog meer onveilige situaties= geen autoluwe binnenstad enz). Weggebruikers denken ook altijd maar overal nog snel even voorrang te kunnen nemen, ook als ze het niet hebben. Allemaal oorzaken van zeer onveilige situaties op de weg.

  • In het artikel staat:
   ‘Ook buiten de Mors veroorzaken met name de kruisingen Haagweg – Churchilllaan en de Ommedijkseweg – Haagse Schouwweg regelmatig filevorming en verkeersoverlast in de wijk.’

   Deze kruisingen zijn voor het verkeer de grootste overlastgevers in de Mors en zouden op korte termijn moeten worden aangepakt.

   Vooral de Haagsche Schouwrotonde is levensgevaarlijk voor fietsers en scooters. Dit verkeer zou een andere, veiliger route moeten krijgen.

   In vroeger tijden liep er een fietspad onder de Haagsche Schouwbrug naar de overkant. Dat was een veel veiliger oversteek. Kan die weer hersteld worden met medewerking van hotel Leiden (Van der Valk).

 2. 2×2 baans voor de Dr Lelylaan en het open stellen van de busbrug in de Mors voor al het verkeer, dit laatste geldt ook voor de 5 Milaan!

Laat een reactie achter

Over de auteur

Arjen Kennis

Je bent nu offline