(Foto: Wikipedia/Erik Zachte).

Verkeersmaatregelen nodig voor bereikbaarheid van de Mors

Het is druk op de hoofdwegen in de Mors. Dat is de conclusie van een verkeersonderzoek dat door de gemeente Leiden in de Mors is uitgevoerd. In de huidige situatie is bij een aantal kruispunten direct extra maatregelen nodig voor de verkeersveiligheid en een soepele doorstroming van het verkeer. Om een serie ontwikkelingsplannen in de Mors uit te kunnen voeren, moet bij de uitwerking per project onderzocht worden hoe het verkeer in de directe omgeving goed blijft doorstromen en de wijk bereikbaar, veilig en leefbaar blijft. En dat zonder dat er nieuwe knelpunten bijkomen.

Verkeersproblemen in en om de wijk
In het onderzoek worden de kruisingen op de Dr Lelylaan met de Vierlinghlaan en de Barnsteenstraat genoemd als locaties waar direct maatregelen nodig zijn. De Hoge Morsweg – Smaragdlaan is als ontsluitingsweg niet juist ingericht voor het afwikkelen van het verkeersaanbod. Op het kruispunt Vierlinghlaan – Dr Lelylaan zijn recent ook daadwerkelijk verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. Samen met het instellen van éénrichtingverkeer op de Rijnzichtbrug heeft dat geleid tot een ongewenste toename van de verkeersdruk op het traject Vierlinghlaan – Lage Morsweg. De verkeerssituatie op de Opaalstraat – Diamantlaan zal verbeterd moeten worden om de bereikbaarheid van het winkelcentrum aan het Diamantplein te blijven garanderen.

Ook buiten de Mors veroorzaken met name de kruisingen Haagweg – Churchilllaan en de Ommedijkseweg – Haagse Schouwweg regelmatig filevorming en verkeersoverlast in de wijk.

De toekomst
De bevindingen in het onderzoek zijn gebaseerd op de huidige situatie. Allerlei bouwprojecten die in de wijk op stapel staan, zorgen ervoor dat bestaande probleemlocaties en aandachtspunten nog extra onder druk komen te staan vanwege een toename van het verkeer. Tenzij er aanvullende maatregelen worden getroffen.

De komst van de Internationale Basisschool op het Crescendo terrein is nog niet in het onderzoek meegenomen. Op basis van de te verwachten verkeersbewegingen bij de school, stellen de onderzoekers echter dat de conclusies van het onderzoek niet aangepast hoeven worden.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×