(Foto: Chris de Waard).

Burgemeester Leiderdorp neemt portefeuille opgestapte wethouders over

Met het vertrek van de wethouders Willem Joosten en Daan Binnendijk en recent ook al Angelique Beekhuizen heeft de gemeente Leiderdorp een aantal bestuurlijke maatregelen getroffen. Zo zijn de portefeuilles van de vertrokken wethouders zijn nu verdeeld over burgemeester Laila Driessen en de enige overgebleven wethouder Martine de Bas die begin deze maand aantrad als opvolger van Beekhuizen.

De gemeentewet schrijft echter voor dat het college naast een burgemeester minimaal twee wethouders moet hebben. Met De Bas als enige wethouder in het college betekent dat Leiderdorp hieraan niet voldoet. Volgens diezelfde wet is het gevolg van zo’n bestuurloos college dat de burgemeester de gehele besluitvorming op zich neemt. ln praktijk betekent dat, dat in de periode zonder het wettelijk minimum aantal wethouders, vooral lopende zaken worden afgehandeld. Politiek gevoelige besluiten zullen niet worden genomen.

De Bas is wel in functie als wethouder en behartigt een aantal portefeuilles. Het feitelijk portefeuillehouderschap en de beslissingsbevoegdheid ligt bij de burgemeester. Driessen overlegt de komende tijd wekelijks in het presidium met de fractievoorzitters van de verschillende partijen over de ontstane situatie en de vorderingen om een nieuwe coalitie te vormen.

Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×