Fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66 Leiderdorp heeft de gesprekken over een nieuwe coalitie stopgezet. (Foto: Chris de Waard).

D66 Leiderdorp trekt zich terug uit onderhandelingen nieuwe coalitie

De kans dat Leiderdorp op korte termijn een nieuw gemeentebestuur heeft, lijkt verkeken. D66 heeft de onderhandelingen over een nieuwe coalitie met de LPL, GroenLinks en de PvdA afgebroken. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”, zegt fractievoorzitter Jeroen Hendriks. “We werden het niet eens over de financiën en het regiostandpunt en ook was er bij onze achterban geen enkel enthousiasme.”

Nu D66 zich uit de coalitiebesprekingen heeft teruggetrokken, kunnen de drie overgebleven partijen LPL, GroenLinks en de PvdA geen meerderheid meer vormen. Gezien we manier waarop de LPL de oude coalitiepartners aan de kant heeft gezet, is bij CDA en VVD weinig enthousiasme om weer aan te schuiven.

Reacties andere partijen
Ook bij de overgebleven partijen lijkt de stap van D66 tot beweging te leiden. “Zoals je begrijpt zijn wij nu wat minder enthousiast”, zegt PvdA-onderhandelaar Olaf McDaniel desgevraagd tegen Sleutelstad.


Fractievoorzitter Bob Vastenhoud van GroenLinks laat weten de stap van D66 ‘heel jammer’ te vinden: “Volgens ons moest de echte discussie over de regio en geld nog beginnen, maar als D66 er geen vertrouwen in heeft dan is dat zo.
Wij beraden ons nu op wat dit voor onze positie betekent, dat zullen we bespreken met onze fractie, bestuur en leden.”

VVD-voorman Bart Hoenen is duidelijk in zijn oordeel: “De LPL is klaar nu.” Hij wil nu het voortouw nemen om een nieuwe coalitie te vormen zonder de partij van Langenberg. Op de vraag welke partij hij als eerste gaat bellen zegt hij inmiddels contact te hebben met het CDA, D66 en de CU-SGP. “Maar eerst een weekend niets. Maandag proberen we in gesprek te gaan. Ik had dit niet verwacht.”

Coalitie zonder LPL komt in beeld
De kans bestaat dat een nieuwe politieke samenwerking in Leiderdorp alleen kan worden gevonden in een combinatie waarvan de LPL geen deel zal uitmaken. Probleem daarbij is dan echter het standpunt over de snelheid op de Leidse Ring Noord. Onoverbrugbare verschillen over 50 of 70 km/u werden door de LPL aangegrepen om niet verder te gaan met de oude coalitie. Mogelijk draait D66 bij in ruil voor afspraken over een financieel beleid waar de zich goed bij voelt. Over de regionale samenwerking staan deze partijen sowieso veel dichter bij elkaar.”


Toen fractievoorzitter Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) vorige week het vertrouwen opzegde in zijn coalitiepartners CDA en VVD en daarmee de coalitie opblies, bleek al snel dat D66, GroenLinks en de PvdA waren gepolst om samen met de LPL een nieuwe coalitie te vormen. Die partijen hebben toen alle drie aangegeven die gesprekken aan te willen gaan.

Standpunt financiën en regiostandpunt onoverbrugbaar
Fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66 zei toen al dat een nieuwe coalitie nog geen feit was. Dat komt nu uit. “We wilden de mogelijkheden voor deze coalitie heel snel wil onderzoeken. Vooral om ervoor te zorgen dat Leiderdorp niet te lang zonder volwaardig bestuur zit.” Na iets meer dan een week onderhandelen, heeft D66 nu te weinig vertrouwen in een goede afloop.

“De komende jaren krijgt de gemeente Leiderdorp te maken met stevige financiële tegenwind”, schrijft D66 in een verklaring rond het stoppen van de onderhandelingen. “De al jaren oplopende tekorten in de jeugdhulp nemen nog steeds toe en er moet bijvoorbeeld veel geld worden uitgegeven aan het vernieuwen van de schoolgebouwen. Dat betekent dat de gemeente op zoek moet naar bezuinigingen. D66 ervoer bij de andere partijen niet hetzelfde gevoel voor urgentie om maatregelen te nemen. Het alternatief van bezuinigen is het verhogen van de lokale lasten en D66 vindt dat niet wenselijk.”

Ook op het punt van de regionale samenwerking verschillen partijen van mening. D66 is voorstander van verregaande samenwerking of zelfs een fusie tussen de gemeenten in de Leidse regio, LPL is hier verklaard tegenstander van. Volgens D66 is er bij deelname aan de beoogde coalitie de komende twee jaar onvoldoende ruimte om dit verschil in standpunten uit te kunnen dragen.

Leiderdorp Politiek collegecrisisldorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×