D66 Leiderdorp trekt zich terug uit onderhandelingen nieuwe coalitie

8

De kans dat Leiderdorp op korte termijn een nieuw gemeentebestuur heeft, lijkt verkeken. D66 heeft de onderhandelingen over een nieuwe coalitie met de LPL, GroenLinks en de PvdA afgebroken. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”, zegt fractievoorzitter Jeroen Hendriks. “We werden het niet eens over de financiën en het regiostandpunt en ook was er bij onze achterban geen enkel enthousiasme.”

Nu D66 zich uit de coalitiebesprekingen heeft teruggetrokken, kunnen de drie overgebleven partijen LPL, GroenLinks en de PvdA geen meerderheid meer vormen. Gezien we manier waarop de LPL de oude coalitiepartners aan de kant heeft gezet, is bij CDA en VVD weinig enthousiasme om weer aan te schuiven.

Reacties andere partijen
Ook bij de overgebleven partijen lijkt de stap van D66 tot beweging te leiden. “Zoals je begrijpt zijn wij nu wat minder enthousiast”, zegt PvdA-onderhandelaar Olaf McDaniel desgevraagd tegen Sleutelstad.


Fractievoorzitter Bob Vastenhoud van GroenLinks laat weten de stap van D66 ‘heel jammer’ te vinden: “Volgens ons moest de echte discussie over de regio en geld nog beginnen, maar als D66 er geen vertrouwen in heeft dan is dat zo.
Wij beraden ons nu op wat dit voor onze positie betekent, dat zullen we bespreken met onze fractie, bestuur en leden.”

VVD-voorman Bart Hoenen is duidelijk in zijn oordeel: “De LPL is klaar nu.” Hij wil nu het voortouw nemen om een nieuwe coalitie te vormen zonder de partij van Langenberg. Op de vraag welke partij hij als eerste gaat bellen zegt hij inmiddels contact te hebben met het CDA, D66 en de CU-SGP. “Maar eerst een weekend niets. Maandag proberen we in gesprek te gaan. Ik had dit niet verwacht.”

Coalitie zonder LPL komt in beeld
De kans bestaat dat een nieuwe politieke samenwerking in Leiderdorp alleen kan worden gevonden in een combinatie waarvan de LPL geen deel zal uitmaken. Probleem daarbij is dan echter het standpunt over de snelheid op de Leidse Ring Noord. Onoverbrugbare verschillen over 50 of 70 km/u werden door de LPL aangegrepen om niet verder te gaan met de oude coalitie. Mogelijk draait D66 bij in ruil voor afspraken over een financieel beleid waar de zich goed bij voelt. Over de regionale samenwerking staan deze partijen sowieso veel dichter bij elkaar.”


Toen fractievoorzitter Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) vorige week het vertrouwen opzegde in zijn coalitiepartners CDA en VVD en daarmee de coalitie opblies, bleek al snel dat D66, GroenLinks en de PvdA waren gepolst om samen met de LPL een nieuwe coalitie te vormen. Die partijen hebben toen alle drie aangegeven die gesprekken aan te willen gaan.

Standpunt financiën en regiostandpunt onoverbrugbaar
Fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66 zei toen al dat een nieuwe coalitie nog geen feit was. Dat komt nu uit. “We wilden de mogelijkheden voor deze coalitie heel snel wil onderzoeken. Vooral om ervoor te zorgen dat Leiderdorp niet te lang zonder volwaardig bestuur zit.” Na iets meer dan een week onderhandelen, heeft D66 nu te weinig vertrouwen in een goede afloop.

“De komende jaren krijgt de gemeente Leiderdorp te maken met stevige financiële tegenwind”, schrijft D66 in een verklaring rond het stoppen van de onderhandelingen. “De al jaren oplopende tekorten in de jeugdhulp nemen nog steeds toe en er moet bijvoorbeeld veel geld worden uitgegeven aan het vernieuwen van de schoolgebouwen. Dat betekent dat de gemeente op zoek moet naar bezuinigingen. D66 ervoer bij de andere partijen niet hetzelfde gevoel voor urgentie om maatregelen te nemen. Het alternatief van bezuinigen is het verhogen van de lokale lasten en D66 vindt dat niet wenselijk.”

Ook op het punt van de regionale samenwerking verschillen partijen van mening. D66 is voorstander van verregaande samenwerking of zelfs een fusie tussen de gemeenten in de Leidse regio, LPL is hier verklaard tegenstander van. Volgens D66 is er bij deelname aan de beoogde coalitie de komende twee jaar onvoldoende ruimte om dit verschil in standpunten uit te kunnen dragen.

Delen

8 reacties

  • Wel grappig dat u D66 onbetrouwbaar noemt. Waarom is mij onduidelijk. Maar gelet op uw epistels hier de laatste tijd laat het zich eigenlijk ook wel een beetje raden.

 1. Een Leids burger op

  Een coalitie zonder LPL is beter voor Leiden, 🙂
  Dan is er tenminste nog een kans dat de snelheid op die ringweg 70 km/u gaat worden.

 2. Allert Goossens op

  Waarom is u onduidelijk? D’66 lijkt een partij waarbij men nooit koersvast, maar altijd met eigen ijdelheid bezig is. Neem D’66 landelijk, die opeens tegen het eigen kabinet inzwemmen, en niet voor het eerst. In Leiderdorp? D’66 wist allang dat LPL voor de zelfstandigheid van Leiderdorp was en blijft. Dat wisten ze dus ook toen ze vooraf tegen LPL zeiden een coalitie over links te willen verkennen. Dan nu, met nog twee jaar te gaan, ineens roepen dat je een andere regio-agenda wenst en daarop afstuit is gewoon opportuun gedraai. D’66 denkt gewoon over rechts beter te kunnen inparkeren. Dan ineens wel regionaal. Net nu Leiden aantoont hoe het met haar regio moet omgaan. Ik vraag me echt af waar je dan mee bezig bent. We wachten nog even op de draai over 70 km/u. Of CDA/VVD gaat zichzelf verloochenen (kunnen ze tenminste niet meer huilie huilie doen doordat hun paleisrevolutie werd doorzien en LPL eieren voor haar geld koos) en alsnog naar 50 km/u, goed voor het dorp; of D’66 gaat zichzelf uitleveren aan 70 km/u met als drogreden dat de regio beter op de agenda komt. Linksom of rechtsom wordt er weer ijdel gekonkeld en viert het opportunisme weer feest.

  En wat mijn epistels betreffen, held zonder naam, die zien op de onbetrouwbaarheid van Leiden. Een North die zich op oude plannen en afspraken beroept, terwijl de verdiepte ligging in Leiderdorp allang was wegbezuinigd, maar wél met drogredenen wil vasthouden aan 70 km/u. Zogenaamd voor de doorstroming. Wie de spoorbaan richting Oud Ade ooit heeft zien vaststaan in een reguliere spits steke zijn hand op. Mijn epistels gaan over het feit dat Dreigatenbrug en Leyhof worden uitgeleverd aan Leids én Leiderdorps opportunisme. Maar wacht, u woont vast niet in die wijken, dus who cares …

 3. In 2018 werd LPL de grootste partij in Leiderdorp.
  Zij kreeg 2567 stemmen = 20.2% = 4 zetels.
  VVV haalde met 158 stemmen minder, het zilver binnen:
  2409 stemmen = 19% = 4 zetels.

  De voorman van LPL, die eerder 3 partijen ‘versleten’ heeft (VVD, Liberaal Leiderdorp
  en Burgerbelangen), zegt in interviews naar burgers te luisteren en hen zo goed
  mogelijk te vertegenwoordigen, en het algemeen belang te dienen.
  Bovendien wil LPL dat Leiderdorp zelfstandig blijft en dat dit de burgers van
  het forenzendorp’ aanspreekt, gezien hun stemgedrag.
  De eigen wethouder Angelique Beekhuizen werd door haar partij ‘weinig
  chique/respectvol’ weggestuurd, omdat ook zij inzag dat nauwe samenwerking in de regio (en wat mij betreft uitmondend in een zo spoedig mogelijke fusie met Leiden) onontkoombaar is, in het belang van de Leiderdorpers. Echter niet voor de LPL-leider.
  ‘Beetje dom,’ zou Máxima zeggen.
  Met ‘geen dank’ aan de LPL-leider staat Leiderdorp, na het uiteenvallen van de coalitie, in de Top 10 van het land met het aantal afgeserveerde wethouders. Kan de LPL-vlaggendrager Leiderdorpers vertellen wat dat allemaal de gemeenschap aan wachtgeld kost?
  Angelique Beekhuizen heeft de LPL verlaten en zich – vernam ik van de op één na
  beste bron – dat zij zich heeft aangesloten bij de VVD. Zo de VVD plaatsneemt in de
  komende coalitie is er met Angelique al een vrouw die een wethouderspost kan bekleden.
  Het ‘algemeen belang’ dat LPL zo voorstaat, lijkt mij gediend met een coalitie zonder
  deze partij, een vereniging die bestaat uit 2 leden, waarvan de fractievoorzitter er één is.
  Van de LPL en haar gemeenteraadsleden heb ik sinds hun komst in de gemeentepolitiek
  weinig positiefs ondernomen zien worden.

 4. Allert Goossen heeft geliik. D66 is politiek onbetrouwbaar als er afspraken moeten worden gemaakt over samenwerking. D66 is ook alleen voorstander van een referendum, zolang het nergens over gaat.

  • Leiderdorpse op

   Emile. Wat een dome opmerking. zoek naar verschil tussen een raadgevend referendum en ene correctief.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline