(Foto: Pexels).

Ruim 1.200 geregistreerde bewakingscamera's in Leiden

In Leiden staan bij de politie in totaal 1.238 beveiligingscamera’s geregistreerd. Het aantal van 99 geregistreerde camera’s per 10.000 inwoners in Leiden ligt ruim onder het landelijk gemiddelde van 132 bewakingscamera’s. Dit blijkt uit stukken die VPNGids na een Wob-verzoek in handen kreeg van de politie.

Sinds 2016 kunnen overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren aan de politie doorgeven hoeveel beveiligingscamera’s zij hebben en waar die zich bevinden. Het gaat hierbij om geregistreerde beveiligingscamera’s, die eigendom zijn van overheden, bedrijven en particulieren en die door de politie ingezet kunnen worden om strafbare feiten op te sporen. In totaal zijn er nu ongeveer 228.500 camera’s in Nederland geregistreerd.

Camera in Beeld
Camera in Beeld is een politiesysteem, die alle particuliere/bedrijfs- en overheidscamera’s op een kaart weergeeft. De politie kan met het systeem snel en adequaat handelen bij het onderzoek na een incident omdat zij inzicht heeft in de aanwezigheid van camera’s. Van al die geregistreerde camera’s is 80,8 procent eigendom van bedrijven. Publieke camera’s van bijvoorbeeld de gemeente omvatten 7,5 procent van alle camera’s. Particulieren registreerden 11,7 procent van het totale aantal beveiligingscamera’s in Nederland.

Publieke camera’s
In de regio heeft Voorschoten relatief de meeste gemeentelijke camera’s. Met een aandeel van 27 procent op een totaal van 148 camera’s zijn er 40 overheidsbewakingscamera’s. In Leiderdorp (vier) en Oegstgeest (twee) hangen de minste gemeentelijke camera’s. In Zoeterwoude hangen vijf overheidscamera’s en heeft daarmee een aandeel van 8,5 procent op het totaal van de bijna 60 beveiligingscamera’s. Leiden telt 172 publieke camera’s. Met name om camera’s van de overheid is de afgelopen jaren veel te doen. Veel mensen hekelen zich, vooral om privacy-gerelateerde redenen, aan dit soort camera’s die het publieke domein constant monitoren. Mogelijk is het aantal publieke camera’s hoger dan er zijn aangemeld bij de database van de politie. Er is geen verplichting om de camera’s te laten registreren.

Particuliere en bedrijfscamera’s
Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. Het plaatsen van een camera voor de beveiliging van eigendommen is gebonden aan regels. Als de camera beelden opneemt moet dat zichtbaar kenbaar gemaakt worden. Opgeslagen beelden mogen niet langer dan 28 dagen worden bewaard. De camera mag geen opnamen maken van de openbare weg. Soms is dat onvermijdelijk, dan moet eigenaar kenbaar maken dat er camerabeveiliging aanwezig is. In de praktijk blijkt dat ruim 85 procent van alle geregistreerde camera’s op de openbare weg gericht is. Leiden telt 1.066 particuliere/bedrijfscamera’s, Leiderdorp 206, Oegstgeest 230, Voorschoten 108 en Zoeterwoude 54.

Veiligheid versus privacy
In het AVG is de regelgeving vastgelegd voor het plaatsen van camera’s. De Autoriteit Persoonsgegevens moet toezicht houden, maar de vraag is of dit adequaat gebeurt, zeker bij particulieren. Het toezicht op de naleving wordt ook bemoeilijkt omdat er geen verplichting is om een particuliere camera te registreren.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Nieuws Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×