(Foto's: Erfgoed Leiden en Omstreken)

Erfgoedcafé begint het nieuwe jaar met de Openbaarheidsdag

Het Erfgoedcafé organiseert samen met Erfgoed Leiden en Omstreken op donderdag 2 januari de Openbaarheidsdag in de BplusC Bibliotheek Het Gebouw in de Kooi. Op deze dag worden duizenden archiefstukken openbaar die daarvoor niet, of alleen onder voorwaarden, in te zien waren.

Na een verplichte maximale ‘bewaartermijn’ van 75 jaar toont Erfgoed Leiden en Omstreken voor het eerst archiefstukken uit 1944. Het archief bevat onder andere politierapporten die gedetailleerd beschrijven wat er zich in de stad afspeelde. Documenten over de vernietiging van het woonhuis van de familie van Leeuwen aan de Lammenschansweg 68, de Dolle Dinsdag en de ‘Aktion Silbertanne’ zijn beschikbaar gekomen.

Archivaris van Erfgoed Leiden en Omstreken, Cor de Graaf vertelt tijdens de Openbaarheidsdag het verhaal achter de nieuw geopenbaarde archiefstukken.

Overheidsinstellingen dragen na twintig jaar hun archieven over aan een archiefinstelling. Het merendeel daarvan is direct door iedereen in te zien en te gebruiken. Maar als de inhoud de privacy van nog levende personen kan schaden, of wanneer het landsbelang in het geding is, wordt de openbaarheid nog enige jaren beperkt. Dit mag maximaal 75 jaar duren, maar vaak is het korter. De termijn wordt altijd vooraf vastgesteld en vervalt op de eerste januari na het verstrijken ervan. Die dag wordt  sinds 2010 Openbaarheidsdag genoemd.

De Openbaarheidsdag van het Erfgoedcafé vindt plaats op donderdag 2 januari van 17.00 tot 19.00 uur bij BplusC Bibliotheek Het Gebouw in Leiden. De toegang is gratis, aanmelden voor de lezing is mogelijk via het aanmeldingsformulier.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×