Nieuwe coalitie Leiderdorp is rond

Morgen presenteren de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie/ SGP het nieuwe coalitieakkoord dat de vier partijen hebben gesloten. De afgelopen twee weken is met begeleiding van formateur Robert Strijk een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Daarin zijn afspraken gemaakt over zaken als de energietransitie, woningbouw, een inclusieve arbeidsmarkt of biodiversiteit. In alles nemen de partijen duurzaamheid als uitgangspunt.

Verklaring onderhandelende partijen
Na een bestuurlijk turbulente periode zijn wij blij en opgelucht dat we zeer voortvarend en tegelijkertijd uiterst zorgvuldig tot elkaar zijn gekomen. Alle partijen voelden en voelen de urgentie en verantwoordelijkheid om spoedig weer tot een stabiel bestuur te komen. Dat vraagt vertrouwen in elkaar en daarmee ook het geven van ruimte aan elkaar. 
We vinden met name een degelijk financieel beleid, een open blik naar de regio en een dorp waarin iedereen mee kan doen, belangrijk.

CDA en VVD wethouder keren terug
In het nieuwe college keren in elk geval Daan Binnendijk (CDA) en Willem Joosten (VVD) weer terug. Die namen op 18 november met onmiddellijke ingang ontslag toen de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) het vertrouwen in de twee coalitiepartners opzegde. LPL-wethouder Martine de Bas verlaat het college nu er een akkoord is zonder de partij die haar slechts twee maanden geleden vroeg als opvolger van de opgestapte Angelique Beekhuizen. De uit Gorinchem afkomstige De Bas werd 9 november jongstleden beëdigd en gaat dus de boeken in als de kortst zittende Leiderdorpse wethouder ooit.

Leiderdorp Politiek collegecrisisldorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×