Gemeente Oegstgeest kampt met personeelstekort

Het lukt de gemeente Oegstgeest niet om voldoende personeel te vinden. Verschillende projecten lopen daardoor flinke vertraging op of kosten extra geld. Ook kan het langer duren voordat een vergunningsaanvraag wordt behandeld. Dat schrijven burgemeester en wethouders (B en W) in een brief aan de gemeenteraad. De bestuurders bekijken nu welke projecten in de toekomst anders of niet meer kunnen worden uitgevoerd en of het mogelijk is om personeel een hogere financiële vergoeding te bieden.

Dat het niet lukt om de gemeentelijke vacatures te vullen, wijten B en W aan een krappe arbeidsmarkt. “Daardoor moeten we keuzes maken”, staat in de brief aan de gemeenteraad. Soms wordt daardoor gekozen voor het inhuren van tijdelijk extra personeel, maar in andere gevallen lopen projecten forse vertraging op. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vernieuwing van de Geversstraat en en herinrichting van de Rijnzichtweg/Rijnsburgerweg. Beiden projecten lopen een half jaar vertraging op. Eerder werd al bekend dat het opstellen van een huisvestingsplan voor scholen flinke vertraging oploopt. Het opstellen van die integrale kijk op schoolgebouwen is onlangs wederom uitgesteld.

Meer tekorten verwacht
Zelfs het reguliere werk, zoals het beheren van de openbare ruimte en het verlenen van vergunningen, loopt vertraging op of kost extra geld. Er zijn te weinig adviseurs en procesbegeleiders om dit werk uit te voeren. Dat er op korte termijn nog meer werk aankomt voor de gemeente Oegstgeest, stemt B en W dan ook niet hoopvol. “Er zijn intern onvoldoende adviseurs om input te kunnen leveren voor de lokale omgevingsvisie en het omgevingsplan, de actualisatie van het Mobiliteitsplan en de welstandsnota”, wordt in de brief vooruitgeblikt. Ook aan de beleidskant van de Jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning wordt binnenkort een personeelstekort verwacht.

Regionaal probleem
Oegstgeest is echter niet de enige gemeente die hiermee te maken heeft, concluderen B en W. “De krapte op de arbeidsmarkt treft niet alleen onze organisatie, maar ook onze buurgemeenten. Vanuit de gezamenlijke behoefte binnen de regio om hier op in te spelen is er door SP71 (het regionale servicepunt, red.) een uitvoeringsplan Vitaliteit en een Arbeidsmarktstrategie ontwikkeld.” Door met de andere gemeenten samen te werken, hoopt Oegstgeest medewerkers meer toekomstperspectief te bieden en aantrekkelijker te worden voor potentiële nieuwe medewerkers. Een extra (tijdelijke) arbeidsmarkttoeslag en zelfs structurele aanpassing van ‘het loongebouw’ behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Aankomend voorjaar wordt de gemeenteraad van Oegstgeest opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken. In de tussentijd wordt er gewerkt aan onder meer een arbeidsmarktcampagne, een upgrade van de website en nieuwe vacatureteksten.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×