De bespreking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is over de zomer getild en gebeurt volgens de huidige planning in september.

Noodgedwongen uitstel van visie op onderwijshuisvesting Oegstgeest

Of het nu gaat om asbest in een schoolgebouw, ruimtetekort of de locatie van een nieuwe internationale school. Ambtenaren van de gemeente Oegstgeest hebben het zo druk met het inspelen op actuele vragen over onderwijshuisvesting, dat de langetermijnvisie eronder lijdt en keer op keer moet worden uitgesteld. Ondertussen blijven scholen in onzekerheid achter en nemen de kosten van de nodige vernieuwingen, als gevolg van toenemende vraag in de bouw, alleen maar toe.

Ruim een jaar geleden al werd in het uitwerkingsplan van het het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2018-2022 beschreven welke vernieuwingen er de komende tien jaar nodig zijn in Oegstgeest. Elke school heeft toen aangegeven in welke staat het gebouw verkeert, op basis waarvan per school een toekomstscenario is uitgewerkt – van kleine aanpassingen tot volledige nieuwbouw. De totale kosten tot 2028 werden toen, op basis van landelijke normbedragen, op bijna 30 miljoen euro geschat, waarvan 15 miljoen euro in de komende vier jaar zou moeten worden uitgegeven.

Specifieke uitdagingen
De precieze kosten moeten echter nog duidelijk worden met de uitwerking van de voorstelde scenario’s. Dat dat langer duurt dan gepland, ligt volgens wethouder Matthijs Huizing (Onderwijshuisvesting) aan de specifieke situaties daar hij mee te maken heeft, zoals bijvoorbeeld de monumentale status van de GDT. “Dan kun je je niet baseren op plannen met standaard normbedragen per vierkante meter. Je moet dat per school uitzoeken en dat kost best veel tijd”, legt hij uit. Daarnaast zijn de ambtenaren die dat moeten uitzoeken ook druk met andere vragen. Huizing: “Er is de laatste maanden veel te doen over onderwijshuisvesting. Daarover worden ook vragen gesteld, en dat kost nou eenmaal veel tijd.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Matthijs Huizing

De vertraging in die uitwerking zorgt ervoor dat scholen in Oegstgeest voorlopig nog in onzekerheid achterblijven. Bij de coalitieonderhandelingen reserveerden VVD, CDA en PrO afgelopen jaar namelijk veel minder geld voor het vernieuwen van scholen dan eerder noodzakelijk werd geacht: 3,4 miljoen in plaats van de voorgestelde 15 miljoen euro. Dat leidde tot veel onduidelijkheid en onzekerheid onder schoolbesturen. De Leo Kannerschool besloot zelfs om dan maar zelfstandig op zoek te gaan naar nieuwe huisvesting en komt dit najaar, nog wel in overleg met de gemeente, met een plan.

Geld reserveren zonder visie
Op vragen aan de drie coalitiepartijen over de gemaakte financiële keuzes werd de afgelopen tijd nauwelijks inhoudelijk gereageerd. In de gemeenteraad werd tijdens de begrotingsbehandeling bijvoorbeeld meermaals aangegeven dat ze daarover graag een discussie willen voeren met de hele raad zodra er een voorstel voor een nieuw IHP op tafel ligt. Door de huidige vertraging is die discussie echter nog steeds niet gevoerd, waardoor ook de bespreking van de perspectiefnota in juni – de vooruitblik op de begroting voor 2020 – zonder visie op onderwijshuisvesting zal moeten gebeuren.

De 3,4 miljoen euro die door de gemeenteraad wel beschikbaar is gesteld, mag van diezelfde gemeenteraad voorlopig overigens alleen worden uitgegeven als er een gedegen onderbouwing voor is. Dat betekent dat wethouder Huizing, zolang het IHP 2018-2022 nog niet is vastgesteld, zich telkens bij de gemeenteraad moet melden als hij een investering wil doen. Dat gebeurde onlangs bijvoorbeeld voor een uitbreiding van Het Dok, waarover apart moest worden vergaderd en waar ambtenaren dus ook weer extra tijd voor moesten vrijmaken.

September
Als het aan Huizing ligt wordt het langverwachte IHP, dat eerst voor januari van dit jaar stond ingepland, dit najaar wel in de gemeenteraad behandeld. “Dan gaan we bespreken wat er de eerstkomende vier jaar echt gaat gebeuren, zodat we dat ook in de begroting kunnen opnemen. Daarnaast geven we ook een kijkje in de jaren daarna, maar dat zal uiteraard een wat grovere benadering zijn”, aldus Huizing. De behandeling staat vooralsnog gepland voor de gemeenteraad van september.

Advertentie

Oegstgeest Onderwijs Politiek IHP_Oegstgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×