Jaarlijks werd tot voor kort op 11 november een herdenking georganiseerd bij de oorlogsgraven rond het Groene Kerkje. (Foto: Wil van Elk).

Nieuwe manier van herdenken in Oegstgeest krijgt brede steun

De beslissing van het Oorlogsgravencomité Oegstgeest om de jaarlijkse herdenking van geallieerde militairen uit de Tweede Wereldoorlog niet langer te organiseren op 11 november krijgt brede steun van de lokale politiek. Het comité zag het aantal aanwezige nabestaanden de afgelopen jaren snel afnemen, waarmee de herdenking ‘haar waardigheid dreigt te verliezen’. Als alternatief komt er op 4 mei een uitbreiding van de al bestaande dodenherdenking, waarbij onder meer de namen van de in Oegstgeest overleden militairen zullen worden voorgelezen.

Het Oorlogsgravencomité Oegstgeest is een initiatief van een groep burgers dat de graven van buitenlandse militairen bij het Groene kerkje beheert. Ze onderhouden het contact met nabestaanden en willen de herinnering aan het offer dat die militairen voor de vrijheid van Nederland hebben gebracht, levend houden. “Maar de herdenking op 11 november is niet meer van alle generaties en nabestaanden van de omgekomen vliegers komen er niet meer”, legde voorzitter Sam Schoch donderdagavond tijdens een raadsbijeenkomst uit. “Daarmee komt de waardigheid van de herdenking in het gedrang. Het zou erg jammer zijn als laatste straks spreekwoordelijk het licht uit moet doen.”


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met voorzitter van het Oorlogsgravencomité Sam Schoch

Daarom werd onlangs besloten om te stoppen met de speciale herdenking op 11 november (Remembrance Day) en samen met de Oranjevereniging en lokale Vereniging van Kerken een nieuw, breder comité te vormen dat de dodenherdenking op 4 mei organiseert. “Omdat daar ook veel scholen komen en alle generaties zijn vertegenwoordigd, zorgen we ervoor dat we deze militairen ook in de toekomst kunnen blijven herdenken”, aldus Schoch. Voorafgaand aan die herdenking, waarin de namen van de militairen zullen worden voorgelezen, zal er in de Regenboogkerk vanaf aankomend jaar ook een inhoudelijk programma worden georganiseerd.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met commissielid van HvO Jaap van den Broek

Respectloos
Nagenoeg alle fracties van de gemeenteraad steunen die beslissing en vinden het een taak van het oorlogsgravencomité om de herdenking naar eigen inzicht vorm te geven. Alleen Hart voor Oegstgeest (HvO) keurt de beslissing af en zette het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. “De herdenking van deze militairen hoort bij het Groene kerkje en nergens anders”, foeterde commissielid Jaap van den Broek (HvO). “Dit is respectloos.” Hij schaart zich achter een open brief in de Oegstgeester Courant van partijgenoot Jan de Soeten, die de gemeente Oegstgeest verwijt de diverse herdenkingen om organisatorische redenen samen te willen voegen.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met burgemeester Emile Jaensch

Zelf organiseren
Van te weinig organisatorische mankracht is echter geen sprake, zegt comitévoorzitter Schoch, die zich als comité ook zal blijven inzetten voor het behoud van de oorlogsgraven rond het Groene Kerkje. Dat laatste vindt ook burgemeester Emile Jaensch belangrijk – ‘die graven waarborgen is mijn taak’ – maar verder vond hij de discussie niet thuishoren in de gemeenteraad. “Waarom maakt u deze naar eigen zeggen pragmatische keuze politiek?”, zei Jaensch tegen Van den Broek. “Ik zou zeggen: kies dan voor een pragmatische oplossing en organiseer zelf met een aantal mensen een herdenking op 11 november, dat staat iedereen vrij.”

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×