LPL en PvdA halen tijdens de schorsing van de raadsvergadering verhaal bij D66 over het uitblijven van steun voor hun motie. (Foto: Reanne van Kleef).

Leiderdorpse raad wil zich nog niet uitspreken over maximumsnelheid Leidse Ring Noord

Een poging van de Leiderdorpse partijen PvdA en LPL om de gemeenteraad zich uit te laten spreken voor een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur op de Oude Spoorbaan, is mislukt. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het Leiderdorpse college opnieuw het gesprek aangaat met het Leidse college over de ontwikkeling van de Leidse Ring Noord. De twee oppositiepartijen zijn van mening dat het Leiderdorpse college dat gesprek niet open in moet gaan, maar in opdracht van de raad een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur moet meenemen. De overige partijen waren het daar door uiteenlopende reden niet mee eens.

Voor de buitenstaander was het opvallend dat ook D66 en GroenLinks niet meegingen met het voorstel van PvdA en LPL. Deze partijen hebben immers ook het standpunt dat er een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur op het betreffende onderdeel van de Leidse Ring Noord aangehouden moet worden.

Niet de juiste manier
“Wij zijn niet gelukkig met de motie van LPL en PvdA”, liet GroenLinks-fractievoorzitter Bob Vastenhoud meteen weten. “Wel zijn we het eens met 50 kilometer per uur. Maar we hebben met elkaar besproken dat we dit kaderbesluit op een ander moment gaan bespreken. Dan moet je je daar bij neerleggen. We wisten ook al van te voren dat we vandaag het mandaat voor 50 kilometer per uur niet gingen meegeven aan de wethouder. Op dit moment is onze doelstelling om het vertrouwen binnen de raad te herstellen na wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Dit was niet het juiste moment en niet de juiste manier om dit ter sprake te brengen.”


Reanne van Kleef in gesprek met GroenLinks-fractievoorzitter Bob Vastenhoud over de discussie rondom de maximumsnelheid.

Fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66 sloot zich bij de woorden van Vastenhoud aan: “Ik ben blij met de reactie van GroenLinks. Dit zou alleen maar averechts werken. Als we serieus tot 50 kilometer per uur willen komen, dan moeten we elkaar niet met standpunten bestoken maar met elkaar in gesprek gaan. Ik roep de PvdA dan ook op om ook met de partijgenoten in Leiden in gesprek te gaan. Dat is de weg naar wijziging. Niet de motie die er nu ligt.”

Besluit volgt in maart
Na een korte schorsing besloten LPL en PvdA hun motie nog niet in stemming te brengen, maar aan te houden tot de volgende raadsvergadering. PvdA-fractievoorzitter Olaf McDanïel over de keuze van zijn motie: “Als je uitgaat van de verhoudingen in november, dan is er een raadsmeerderheid voor 50 kilometer per uur. Het leek ons dus ook handig om het college in de gesprekken met Leiden een helder mandaat mee te geven voor die snelheid.”

McDaniël over het uitblijven van de steun gisteravond van GroenLinks en D66:  “Er waren teveel partijen die aarzelden of dit het goede moment was. We weten inmiddels dat het hele kaderbesluit in maart opnieuw in stemming komt. De argumentatie vonden wij nu niet sterk. Maar we rekenen op zowel D66 als GroenLinks als in maart de echte beslissing wordt genomen”

Geen spijt
Toen vorig jaar op 18 november het college viel en zowel de fracties van CDA als VVD de raadszaal hadden verlaten, werd besloten de besluitvorming over de Leidse Ring Noord door te schuiven. In theorie hadden de aanwezige raadsleden het besluit alsnog kunnen nemen. “Dan hadden we dat moeten doen zonder een zittend college en met twee fracties die waren opgestapt. Dat was een zeer rare beslissing geweest. Dat was een hele emotionele tijd voor een aantal mensen. Dus ik ben heel blij dat we dat toen niet gedaan hebben. Ik vertrouw er nog steeds op dat we in maart keurig op 50 kilometer uitkomen”, aldus McDaniël.


PvdA-fractievoorzitter Olaf McDanïel over zijn motie.

Leiden Leiderdorp Politiek Leidse Ring Noord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×