(Impressie: SVP architectuur en stedenbouw).

Groei nieuwbouwwoningen in Leiden volgt landelijke trend

In Nederland zijn, volgens cijfers van het CBS, vorig jaar bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. In de regio groeide de woningvoorraad door nieuwbouw relatief het hardst in Oegstgeest en Zoeterwoude. De toename in Leiden ligt met 0.9 procent gelijk met het landelijk gemiddelde en het is net iets meer dan de toename in Zuid-Holland.

Het CBS berekende dat de toename van nieuwbouwwoningen in Leiden op 1 januari 2020 op 540 is uitgekomen. De toename van 167 nieuwbouwwoningen in Oegstgeest en 53 in Zoeterwoude is tweemaal zo veel als de gemiddelde toename in de provincie. In Leiderdorp en Voorschoten zijn volgens de cijfers van het CBS respectievelijk twee en zeven nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd.

Leiden
De totale woningvoorraad in Leiden is sinds 2012 met bijna 5.5 duizend woningen toegenomen tot bijna 60 duizend. Deze groei is een resultaat van nieuwbouw, sloop en andere toevoegingen en onttrekkingen. Tot en met 2030 moeten er in Leiden nog circa 8 duizend woningen worden gebouwd. De grootste aantallen zijn volgens de planning rond 2023 gerealiseerd.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×