(Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gererd Duker).

Oegstgeest koploper in regio: Gemiddelde prijs bestaande woning 432 duizend euro

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Oegstgeest is in 2019 gestegen met 30 procent naar 432 duizend euro. In Leiden stijgt de gemiddelde verkoopprijs het hardst met 48 procent ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster.

Landelijk is de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2019 gestegen naar 308 duizend euro. Voor het eerst komt de prijs van een bestaande woning boven de drie ton uit. In Zuid Holland blijft de prijs een kleine 3 duizend euro achter bij het landelijk gemiddelde. De gemiddelde stijging in de provincie is ten opzichte van 2015 met 38 procent hoger dan het landelijke gemiddelde van 34 procent.

De gemiddelde verkoopprijs is het resultaat van de gemiddelde prijs van een woning in een jaar. Het cijfer is geen prijsindex omdat er geen rekening gehouden wordt met specifieke kenmerken van de verkochte woningen. Peter Hein van Mulligen van het CBS zegt hierover: “Het maakt veel uit of er bijvoorbeeld in een periode relatief veel woningen uit een duurder segment worden verkocht ten opzicht een andere periode met relatief veel tussenwoningen uit het middensegment.” Op lokaal niveau kan de gemiddelde verkoopprijs als gevolg van het ontbreken van woningkenmerken zoals de WOZ, een vertekend beeld geven.

Dat verklaart onder andere de daling van de gemiddelde verkoopprijs in Zoeterwoude van zestien procent ten opzichte van 2018. In dat jaar werd nog gemiddeld 363 duizend euro betaald voor een woning, in 2019 is de prijs gezakt naar 306 duizend euro en ligt daarmee net iets onder het landelijk gemiddelde. Inwoners van gemeenten waar de gemiddelde verkoopprijs is gestegen mogen zich niet direct rijk rekenen. Het is op basis van deze cijfers een indicatie dat er meerdere huizen zijn verkocht in een hoger segment ten opzichte van een eerdere periode. In de tabel een overzicht van de gemiddelde verkoopprijzen en het verschil met een vorige periode.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×