(Archieffoto: Chris de Waard).

Index071: een economische nul-meting in crisistijd

Op het moment dat Nederland gebukt gaat onder de coronacrisis maakt Economie071 de resultaten van de Index071 bekend. Die index geeft inzicht in de economische situatie van de Leidse regio tot en met december 2019. Het laat zien hoe de economie in de Leidse regio er voorstond bij aanvang van de crisis. Deze zesde editie van Index071 maakt duidelijk dat de Leidse regio in 2019 is gegroeid met vijf indexpunten ten opzichte van het jaar daarvoor.

Index071
De Index071 brengt aan de hand van ruim vijftig indicatoren, verdeeld over zeven thema’s de regionaal-economische ontwikkeling in kaart. De cijfers hebben betrekking op de 071-regio, bestaande uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk. Als basisjaar voor de vergelijking is 2014 aangehouden, dat het indexcijfer 100 heeft. De groei in volgende jaren valt af te lezen aan een hoger of lager cijfer. In 2019 komt het indexcijfer uit op 115.

De nieuwe editie verschijnt op een breukvlak in de tijd. De index laat groeicijfers zien, maar die hebben betrekking op de voortgang van de regionale economie tot en met december 2019. De uitbraak van het coronavirus en de invloed op de economie zal pas in de volgende jaargangen duidelijk worden.

Kennisregio
De Leidse regio profileert zich al langer als kennisregio. De Index laat zien dat op dit vlak ook de meeste groei is geboekt. De samenstellers van de index verwachten dat die kenniseconomie het belangrijkste wapen zal zijn om de gevolgen van de crisis te beperken. Academisch en specialistisch werk (biomedisch, zorg, techniek) kan een crisis beter weerstaan dan werk in andere sectoren.

De coronacrisis zou het specifieke kennis-karakter van de 071-economie daarom wel eens kunnen vergroten en de verschillen met andere regio’s verscherpen. De vraag naar hooggeschoolden (wo, hbo) en vakbekwame specialisten (mbo4 niveau) zal in dat geval toenemen. Lager gekwalificeerden zijn minder veerkrachtig, weten de onderzoekers uit eerdere crisissituaties, en ondervinden daarvan de nadelen.

Economie Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×