Gezelligheid in de keuken is er voorlopig even niet bij, de vrijwilligers van Radius komen niet verder dan de voordeur. (Foto: Radius Welzijn).

Vereenzaamde ouderen bijgestaan door 'Maaltijd aan Huisdienst'

Welzijnsorganisatie Radius heeft te maken met een flinke stroom aan nieuwe cliënten voor haar Maaltijd aan Huisdienst als direct gevolg van de coronacrisis. Waar de organisatie normaal één tot twee nieuwe aanmeldingen per week krijgt, telt directeur Frank van Rooij nu zo’n vijf á zes aanmeldingen per dag. “Onze vrijwilligers merken dat ouderen zich eenzaam gaan voelen.”

Hoewel er in Leiden en Oegstgeest meer vraag is naar de Maaltijd aan Huisdienst van Radius Welzijn, zijn juist veel andere activiteiten van de welzijnsorganisatie weggevallen. Zo heeft zij haar eigen locaties waar de dagbesteding, computerlessen en andere activiteiten plaatsvinden in overeenstemming met de landelijke maatregelen tijdelijk moeten sluiten. “We verwachten dan ook niet dat wij in de problemen komen met onze capaciteit”, zegt Van Rooij over de toegenomen vraag naar maaltijden aan huis. “Voorlopig kunnen wij het prima bolwerken, en zijn er voldoende vrijwilligers die eventueel in kunnen springen.”


Presentator en verslaggever Gerry van Bakel sprak met Frank van Rooij, directeur van Radius Welzijn.

Eenzaam
Ouderen en mensen die wegens gezondheidsklachten tot de kwetsbaarste bevolkingsgroep behoren voor de COVID-19 ziekte, krijgen daardoor geen bezoek meer van familie en andere sociale contacten. “Onze vrijwilligers merken dat bewoners zich daardoor behoorlijk eenzaam beginnen te voelen.” Ook de vrijwilligers van Radius komen niet meer binnen bij de bewoners. Waar de vrijwillige krachten van Radius gewoonlijk de maaltijd tot de koelkast of vriezer brengen, moeten zij deze nu voor de deur klaarzetten. “Sommige bewoners zetten daarom een stoeltje voor de deur klaar zodat zij gemakkelijk de maaltijd kunnen oppakken.”

Waar vrijwilligers gewoonlijk een moment nemen om even een gezellig praatje te maken, is dat nu moeilijker, gezien zij niet meer bij de bewoner in huis mogen komen. Van Rooij wijst er wel op dat bewoners creatief zijn in het bedenken van oplossingen. “We zien bijvoorbeeld dat sommigen een winterjas aantrekken zodat zij iets langer in de kou in de deuropening kunnen staan. Veel cliënten zijn echter ook slecht ter been, dus zie je dat wanneer onze vrijwilliger aan de deurbel trekt zij de rollator even meenemen en daarop gaan zitten voor een kort praatje.”

Dagbesteding
Aangezien de activiteitenbegeleiders die normaal cliënten op de dagbesteding zien, nu zonder werk zitten, worden ook zij ingezet om de eenzaamheid van deze ouderen wat dragelijker te maken. “Zij kennen deze ouderen goed, zien hen wekelijks. Het zou zonde zijn om daar niets mee te doen. Daarom telefoneren deze activiteitenbegeleiders even met deze cliënten op de dag dat zij gewoonlijk naar onze locaties zouden komen.”

Een ander gevolg dat Radius ervaart, is dat zij geen cash geld meer kunnen aannemen aan de deur, omdat dit ook de kans op infectie met het coronavirus vergroot. “Daarom krijgen cliënten nu een factuur achteraf.” Er zijn ook vrijwilligers voor Radius actief die boodschappen inslaan voor deze ouderen. Van hen wordt verwacht dat zij het bedrag nu voorschieten en achteraf een ‘Tikkie’ sturen naar de betreffende cliënt of een familielid. Als de hulpbehoevende oudere het ziet zitten, mag ook een pinpas met contactloos betalen-functie aan de vrijwilliger worden meegeven, maar dan wel zonder pincode.

Stap zetten
Van Rooij hoopt dat de komende tijd meer hulpbehoevenden in Leiden en Oegstgeest de stap zetten en de hulp van Radius inschakelen. “We zien nu dat de gewilligheid bij Leidenaren en Oegstgeestenaren hoog is om hun oudere buren een handje te helpen. Buurtbewoners melden zich bijvoorbeeld aan op BUUV, een soort marktplaats waar helpenden aan cliënten worden gekoppeld. Maar, het aantal mensen dat meldt hulp nodig te hebben, blijft daarbij achter. Ik hoop dat deze mensen, en eventueel hun kinderen en mantelzorgers, beseffen dat er een hele wereld klaar staat om hen te helpen.”

Leiden Nieuws Oegstgeest Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×