Posters zijn gratis te downloaden op www.samensterktegencorona.nl

Hang een poster voor je raam als je hulp zoekt of aanbiedt

In Oegstgeest verschijnen langzamerhand steeds meer groene en rode posters achter de ramen. Een manier om met gepaste afstand te laten weten dat je hulp nodig hebt of een dienst wilt aanbieden. De posters zijn met de Oegstgeester Courant verspreid, maar ook te downloaden van internet. Rood is hulp vragen, groen is een dienst aanbieden.

Het idee is vanuit Groningen door heel Nederland verspreid en kwam vorige week bij sociaal makelaar Sietske Steenbergen terecht via een inwoner van Oegstgeest. “In deze tijd moeten veel mensen binnenblijven en dan is communiceren via je raam eigenlijk het enige wat je nog kan in je buurt. Heel veel mensen willen best helpen, maar weten niet wie van hun buren hulp nodig heeft. Met de groene poster laat je weten dat je wil helpen en de rode poster geeft aan dat je hulp nodig hebt. Een heel simpel idee eigenlijk.”


Nieuws071-presentator Melle Tuik in gesprek met sociaal makelaar Sietske Steenbergen over de posters in Oegstgeest.

Steenbergen kent ook nog een paar leuke initiatieven in het dorp die vanuit de studentenpopulatie zijn gekomen en die zij heeft helpen ontwikkelen. “De eerste vrijdag stond er al direct een student bij mij aan de balie op het gemeentehuis en die zei: alles is afgelast, dus ik heb veel vrije tijd en ik ga een boodschappenservice opzetten. En afgelopen week kwam er vanuit een studentencomplex het aanbod voor de senioren die bij hen aan de overkant wonen om boodschappen te gaan doen. Leuk als mensen gewoon uit het raam kijken en bedenken wat er nodig zou kunnen zijn.”

Sociaal Team
Steenbergen is als sociaal makelaar degene die in Oegstgeest probeert initiatieven aan elkaar te koppelen en mensen die wat voor een ander willen doen op weg te helpen. Wil je hulp bieden: mail a.vanelk@radiuswelzijn.nl met je straat en telefoonnummer. Heb je hulp nodig? Bel Radius Welzijn (071 70 74 200) of de sociaal makelaar (06 830 798 84). Meer informatie is te vinden op de website van het Sociaal Team van Oegstgeest.

De posters zijn te downloaden op www.samensterktegencorona.nl.

 

Maatschappij Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×