(Foto: Reanne van Kleef).

Thuiswerkers produceren meer afval: extra inzameling in Leiden

Nu veel mensen thuiswerken en ook in het weekend thuis actief zijn met klussen, opruimen of in de tuin, zijn de containers in de stad eerder vol. Dit geldt voor de minicontainers én de (ondergrondse) containers voor restafval, glas, papier en textiel. De gemeente Leiden zet extra menskracht en materieel in om alle containers op tijd te legen.

Ondergrondse restcontainers: vaker legen
Op afstand kan worden bekeken hoe vol de ondergrondse containers voor restafval zitten. Dat wordt afgeleid aan het aantal klepbewegingen. Nu de restafvalcontainers eerder vol zitten, worden ze vaker geleegd. Elke dag wordt een route bepaald die de vuilniswagen rijdt.

Minicontainers: zelfde dag, meer inzet
De minicontainers voor restafval en GFT worden om en om elke week op een vaste dag geleegd. Dat inzamelrooster blijft hetzelfde. De chauffeurs rijden tussendoor vaker terug om hun volle containerbak op de wagen te wisselen voor een lege. Zo kan al het afval op de afgesproken dag worden ingezameld. De gemeente vraagt inwoners waarvan de minicontainer eerder vol is, bij de buren te informeren of daar nog ruimte is.

Glas, papier en textiel: meldingen oplossen binnen 24 uur
Het legen van de containers voor glas, papier en textiel gebeurt normaliter op dagen waar uit ervaring blijkt wanneer ze vol raken. Een papier- of glascontainer bij een winkelcentrum wordt normaal door veel bewoners in het weekend gevuld, nu raken deze bakken op onvoorspelbare momenten en tijdstippen vol. Daarom worden de containers extra geleegd. Meldingen worden zoveel mogelijk binnen 24 uur opgelost.

Grofvuil of bouw- en sloopafval naar Milieustraat
Het grofvuil moet naar de Milieustraat worden gebracht. Dit geldt ook voor bouw- en sloopafval. Bij de Milieustraat worden op dit moment maximaal vijf auto’s tegelijk toegelaten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×