Alle gedecoreerden ontvingen ook een bos bloemen en gebak. (Foto: Mike van Bemmelen).

Leidse lintjes via videogesprek met gedecoreerden

Vanmorgen heeft burgemeester Henri Lenferink via een videogesprek aan elf Leidenaren laten weten dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te onderscheiden met een lintje. Elk jaar aan de vooravond van Koningsdag vindt dat plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Hooglandse Kerk, in aanwezigheid van familie en vrienden.

Vanwege de coronacrisis kan de burgemeester dit jaar de onderscheidingen niet opspelden, maar werden de gedecoreerden dus allemaal gebeld. Ook worden de gedecoreerden vandaag verrast met een speciale koningstaart en bloemen. De traditionele speech van de burgemeester kan iedereen terugzien via de sociale media en de website van de gemeente of via Sleutelstad TV die de speech vandaag vanaf 13.00 uur uitzendt.

De burgemeester benadrukt in zijn speech dat ook in deze tijden van crisis, de inzet van vrijwilligers in onze maatschappij van vitaal belang is. Hij hoopt dat de verhalen van de elf gedecoreerden in Leiden, juist in deze tijd, mensen kunnen inspireren om hetzelfde te doen.

1. Wilhelmus Johannes Louis Barning, (Wim)
Geboren op 1 juni 1951 te Leiden, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De familiezaak Barning, bekend van de piano’s en orgels is gesticht in 1921. Toen Wim Barning twintig jaar oud was, ging hij werken in de zaak van zijn vader, bekend vanwege het oude Ruteck’s pand aan de Stationsweg. In 2001 nam hij de zaak van zijn vader over. Wim Barning was een ware ambassadeur voor de piano- en orgelbranche in ons land. Hij was van 1985 tot 1992 voorzitter van de Nederlandse piano en orgelbond en bij zijn afscheid werd hij benoemd tot erelid. Van 1996 tot 2002 was hij de voorzitter van de Nederlandse Piano en Muziekinstrumentenbond. Ook was hij 12 jaar voorzitter van de Vakopleiding muziekdetailhandel en 13 jaar bestuurslid en later voorzitter van de Vereniging van Bladmuziekhandelaren in Nederland.

Naast al deze muzikale activiteiten was Wim Barning actief voor de Hartbrugparochie te Leiden. In de periode 1960 tot 2010 was hij misdienaar, acoliet, ceremoniarius en lector. In 2005 werd hij lid van het parochiebestuur als vicevoorzitter. Deze functie vervulde hij tot 2010. Nauw verwant aan zijn kerkelijke activiteiten is zijn inzet sinds 2005 als bestuurslid van de Rooms Katholieke Begraafplaats Zijlpoort. In 2014 sloot hij zich aan bij de Franciscaanse Broederschap Portiuncula te Leiden. Vanaf november 2016 is hij de secretaris van het bestuur. Voor al zijn werk voor de kerk is hij geëerd met diverse kerkelijke onderscheidingen.

2. Petronella Maria Catharina Bodenstaff-Bergers, (Nel)
Geboren op 18 augustus 1931 te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Nel Bodenstaff heeft zich zeker 16 jaar lang met veel enthousiasme ingezet als vrijwilliger bij Libertas Leiden. Ondanks haar eigen inmiddels respectabele leeftijd was zij in die jaren wel acht uur per week actief. Jarenlang hielp ze met de wekelijkse koffiebar in Robijnhof en ze ondersteunde daar ook bij grotere evenementen als het sinterklaas- en kerstfeest, rommelmarkten en het zomerfeest. Nog steeds assisteert ze graag bij de filmvertoningen en het maandelijkse bloemschikken. Haar bloemschik-kwaliteiten kregen lokale erkenning toen zij in 2002 zelfs Leids kampioen werd. Voor Libertas Leiden is een vrijwilliger zoals Nel Bodenstaff er een waarvan je er niet genoeg kunt hebben.

3. Christina Maria de Boer, (Christa)
Geboren op 26 september 1947, te Rotterdam. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Christa de Boer was in 1970 de oprichter van de eerste peuterspeelzaal in Rijnsburg, ‘De Dreumes’. Daarna werd ze van 1979 tot 1984 onderwijzeres op Gunningschool te Leiden. In 1995 werd ze adjunct-directeur van PROO, locatie Lucas van Leyden en werd ze de spil waar de school om draaide. Een rol die ze later ook vervulde bij de Leo Kannerschool, speciaal voor kinderen met autisme.

Naast haar werkzaamheden in het onderwijs, was ze ook een echte actievoerster en actief bij diverse actie comités ter verbetering van het onderwijs en tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Ze was vier jaar actievoerster bij de Leidse Onderwijsactiegroep. Ze was ook politiek actief en acht jaar lid van de gemeenteraad. Ze was ook voorzitter van het bestuur Onderwijs Voorrangsgebied ter verbetering van onderwijskansen van scholieren in arbeiderswijken.

Sinds haar pensionering in 2012 zet ze zich voor het G-team van korfbal club Sporting Trigon. Het G-team is voor mensen met een verstandelijke en deels ook lichamelijke beperking. Ze is trainer en begeleidster van het competitieteam en chauffeuse bij uitwedstrijden. De laatste vijf jaar zet ze zich in voor de buurtvereniging de Maredijkbuurt.

4. Hendrikus Johannes Boetekees, (Henk)
Geboren op 14 april 1943, te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hendrikus (Henk) Johannes Boetekees werd in 1979 lid van Volkstuinvereniging Veldheim. Hij werd lid van het bestuur van Veldheim en later werd hij voorzitter. Sinds 2009 is hij een rots in de branding van de Volkstuindersvereniging Voorschoten. Toen daar in 2013 een bestuurscrisis ontstond en praktisch het hele bestuur opstapte, stelde hij zich direct beschikbaar als voorzitter, een rol die hij tot op de dag van vandaag bekleedt.

Ook bij de vroegere PTT draagt hij al 36 jaar zijn steentje bij. Hij werd lid van de vrijwillige brandweer en lid van het bestuur van Sport en Ontspanningsvereniging van de PTT in Leiden en was daar ook vele jaren voorzitter.

5. Maria Catharina van Cassel-Lagerberg, (Ria)
Geboren op 11 september 1938 te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ria van Cassel-Lagerberg is ruim 20 jaar bestuurlijk actief geweest voor DOCOS-tafeltennis te Leiden. De laatste jaren was ze verantwoordelijk voor onder andere het barbeheer en het gebouwonderhoud. Ook rekende ze de wekelijkse bevoorrading van de keuken en de kantine tot haar taken. Sinds 1999 is ze ook het sleuteladres van de sportruimte. Iedere dag halen leden die moeten openen de sleutel bij haar op en leveren deze ’s avonds weer bij haar in.

Vanaf 1995 zet zij zich in als vrijwilliger voor Libertas Leiden. Als vrijwilliger deed ze van alles, waaronder het verzorgen van de alarmwacht, draaide diensten bij de koffiebar op Robijnhof, was begeleider van bewoners bij ziekenhuisbezoeken en ze hielp bij de maandelijkse thema maaltijden. Van 1995-2000 was zij bovendien iedere week actief bij het opknappen van het Leonardushuis aan de Haagweg 14, tegenover de Leonarduskerk.

6 Maarten Evert Reinoud Gerard Nicolaas Jansen, (Maarten)
Geboren op 4 oktober 1952 te Zeist. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sinds kort inwoner van Rijswijk

Professor Dr. Maarten Jansen was hoogleraar Erfgoed van Inheemse volkeren aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden tot hij 2019 met emeritaat ging, Hij liet een enorme wetenschappelijke erfenis achter van een buitengewoon productieve en rijke carrière. Hij begon in 1980 zijn studie Archeologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan dezelfde universiteit cum laude af. Van 1980-2003 was hij Coördinator van de sectie Archeologie en Cultuurgeschiedenis van Indiaans Amerika c.q. de Leergroep Mesoamerika (vanaf 2007). In 2003 aanvaardde hij het hoogleraarschap en zette hij een succesvolle specialisatie op met betrekking tot de archeologie en cultuurhistorie van de Amerika’s. Hij heeft altijd een zeer grote inzet gehad voor de Faculteit der Archeologie, waar hij o.a. Portefeuillehouder Onderwijs was van (2000-2003) en vice-decaan en decaan in de jaren 2000-2006.

Tijdens zijn decanaat maakte de Faculteit der Archeologie een bloeiperiode door. Prof. Jansen is een autoriteit van wereldniveau die baanbrekend, uniek en niet te evenaren werk in omvang en diepte heeft verricht. Hij introduceerde het onderzoeksgebied van de archeologie en cultuurgeschiedenis van de inheemse bevolking van de Amerika’s in ons land. Hij heeft de inheemse bevolking ingebed in hun eigen geschiedenis en hun kennis ingezet om het vakgebied vooruit te helpen. Door zijn inzet is de Universiteit Leiden uitgegroeid tot een toonaangevend centrum van onderzoek naar de geschiedenis en cultuur van de inheemse bevolkingsgroepen van Midden-Amerika.

7. Cornelis Johan Lau, (Kees)
Geboren op 29 april 1960, te Leiden. Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De architect Kees Lau is een expert op het terrein van historische gebouwen en monumentale panden. Vele honderden gebouwen heeft hij met zijn bedrijf gerealiseerd, gerestaureerd, gerenoveerd en onderhouden. Vanaf 1997 is hij bestuurslid van het Joost Fransen van der Lindenhofje. Op de basisschool van zijn kinderen is hij zes jaar bestuurslid huisvesting geweest. En ook bij Studentenvereniging Augustinus maken ze sinds 2005 dankbaar gebruik van zijn kennis over monumentale panden.

Daarnaast zet hij zich in voor het behoud van het Feyenoordstadion en sinds kort is hij lid van de Herensociëteit Amicitia, waar hij zich uiteraard ook bezighoudt met huisvestingszaken. Ook niet-bouwtechnische zaken gaan hem aan het hart. Hij is actief voor de kwetsbare kinderen van PI De Brug, het behoud van het muzikale oeuvre van Tom Waits, de goede doelen van de Ronde Tafel Rotary en als vrijwilliger in de Pieterskerk.

8. Ronald de Ligny, (Ronald)
Geboren op 2 juni 1952, te Leiden. Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ronald de Ligny was jarenlang actief bij voetbalvereniging de Leidsche Boys. Hij vervulde vele taken voor de club buiten de lijnen. Hij was o.a. jeugdtrainer, jeugdvoorzitter, en bestuurslid. Sinds 1995 raakte hij actief betrokken bij korfbalclub Sporting Trigon. Hij zat in het bestuur van de vereniging met de portefeuille Jeugdzaken. Zijn grootste betrokkenheid toonde hij bij het G-korfbal, voor mensen met een verstandelijke en of geestelijke beperking. Hij was jarenlang trainer, coach en scheidsrechter. Op dit moment is hij de coördinator van het G-Korfbal binnen de club. In die hoedanigheid zit hij ook in de landelijke werkgroep G-korfbal. Dankzij zijn inzet kreeg de club afgelopen jaar het keurmerk (on)beperkt sporten.

9. Grietje Meesters, (Greet)
Geboren op 22 juli 1966 te Nieuwleusen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Greet Meesters heeft zich vanaf 2001 jarenlang als bewoner en van 2007-2016 als bestuurslid van de wijkvereniging Groenoord-Zuid energiek ingezet om haar wijk een beetje mooier te maken. Door haar tomeloze inzet kreeg zij de hele wijk in beweging. Dit leidde tot een zeer actief buurtleven in deze vroegere volkswijk, met zijn diversiteit aan bewoners van uiteenlopende achtergronden en culturen. Met haar creativiteit en veelzijdigheid maakte ze van alle activiteiten een waar feest.

De voormalige buurtwinkel toverde ze om tot buurthuiskamer. Zij werd er bestuurslid en bij het opzetten en ondersteunen van activiteiten maakte zij gebruik van een ongekend groot sociaal netwerk. Greet Meesters zet zich verder via het project GO-Noord! in, om van Leiden Noord de gezondste wijk van Leiden te maken. Dit doet ze door samen met wijkbewoners duurzame gezondheidsinitiatieven op te zetten. Zij vindt het bovendien belangrijk om zich in te zetten voor mensen die soms minder kansen te krijgen dan anderen in de samenleving. Daarom was zij van 2005-2018 een drijvende kracht bij het opzetten en het continueren van het Autisme-Café in Leiden.

10 Johannes Martinus Adrianus Mens, (Jan)
Geboren op 22 juli 1948 te Leiden. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Mens heeft zich toegelegd op de orthopedische geneeskunde op het hoogste niveau. Eind jaren tachtig nam hij het lot van een grote groep vrouwen met bekkenklachten, rugklachten en zware beperkingen, tot rolstoelgebondenheid aan toe, na bevallingen in handen. Hij promoveerde in 2000 op het onderwerp ‘Bekkenproblematiek na bevalling’. Dit baanbrekende promotieonderzoek betekende erkenning van een onderschat probleem en bleek van onschatbare waarde voor duizenden vrouwen in binnen- en buitenland dat grote navolging kreeg. Hij ontwikkelde een test die in hoge mate bijdroeg aan het verbeteren van de behandeling van bekkenklachten. De rol van Jan Mens bij de behandeling van bekkenklachten is de afgelopen drie decennia van exceptionele aard geweest. Voor de Patiëntenvereniging Bekkeninstabiliteit en meerdere patiëntenplatforms was en is hij nog altijd een onmisbare partij en hij is bovendien nog steeds actief als orthomanueel geneeskundige in zijn eigen praktijk.

11 Alphonsus Gerhardus Maria Vermeulen, (Fons)
Geboren op 26 mei 1945 te Borne. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Fons Vermeulen werd in 1969 leraar Nederlands op het Bonaventuracollege te Leiden. Hij staat erom bekend dat hij zijn taak als leraar in de 41 jaar bij het ‘Bona’ op buitengewone wijze heeft ingevuld. Hij toonde een weergaloze inzet voor school en samenleving. Hij was een uitmuntend docent en pedagoog. Hij deed álles voor zijn leerlingen. Hij was de steunpilaar van de school en hij organiseerde regelmatig buitenschoolse activiteiten zoals excursies en meerdaagse studiereizen, zonder dat daar honorering tegenover stond. Daarnaast gaf hij leerlingen van zijn eigen groep, maar ook die van collega’s, onbezoldigd vakmatig extra begeleiding. Na zijn pensionering bleef hij zich inzetten als bijlesdocent.

Naast zijn onderwijsactiviteiten is hij 17 jaar lid van de werkgroep Diaconie van de Sint Petrus Parochie in Leiden. Binnen deze werkgroep houdt hij zich bezig met de verkoop van boeken voor het goede doel. Ook is hij al ruim twintig jaar vrijwilliger op de boekafdeling bij Stichting Kringloopbedrijf het Warenhuis. Hij is hier door zijn enorme kennis van antiquarische boeken een onmisbare vrijwilliger.

Foto:
Bovenste rij: Henk Boetekees, Ria van Cassel-Lagerberg, Nel Bodenstaff-Bergers, en Wim Barning. Middelste rij: Christa de Boer, Greet Meesters, Burgemeester Lenferink en Kees Lau.
Onderste rij: Jan Mens, Fons Vermeulen, Ronald de Ligny en Maarten Jansen
Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×