(Foto: Rob van Dullemen).

Oversterfte neemt sinds vorige week af

Vrijdag zijn er bij het RIVM 112 personen als overleden gemeld.  Daarnaast werden 123 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn er 36.535 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 806 meer dan gisteren. Alle drie deze cijfers zijn lager dan gisteren.

Oversterfte neemt af, ook in verpleeg- en verzorgingshuizen
Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger dan de gemelde aantallen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dagelijks publiceert. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RIVM monitoren de sterftecijfers in Nederland. Niet alle mensen die in Nederland overlijden zijn getest op COVID-19. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek – dus ongeacht de doodsoorzaak – ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland.

Sinds een aantal weken wordt er een oversterfte geconstateerd. Voor oversterfte wordt het aantal overleden personen in een week vergeleken met het aantal mensen dat in andere jaren in die periode komt te overlijden. Over de periode 9 tot en met 15 april was sprake van een hoge oversterfte van ongeveer 4.500 in plaats van 2.654 tot 2.959. Dit is ongeveer twee keer hoger dan de gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 in diezelfde week (876). De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar en sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder.

De hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie.  In de derde week van april neemt de oversterfte af blijkt uit gegevens van het CBS en het RIVM.

Verpleeghuis- en verzorgingshuizen
De oversterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is vorige week, 13 tot en met 19 april, voor het eerst in een aantal weken afgenomen.

Verschillen mannen en vrouwen wordt kleiner
In de afgelopen weken was de sterfte onder mannen hoger dan onder vrouwen. Vanaf week 14 werden de verschillen echter kleiner.

Situatie Leidse regio
In de Leidse regio zijn 64 mensen met COVID-19 in een ziekenhuis opgenomen. Eén meer dan gisteren. Het gaat nu om 36 inwoners uit Leiden, 9 uit Leiderdorp, 8 uit Oegstgeest, 9 uit Voorschoten en 2 uit Zoeterwoude.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×