Voor de zomer liggen alle Singelparkbruggen op hun plek. (Foto: Rob van Dullemen).

Dit najaar tachtig procent Singelpark klaar

De gemeente Leiden steekt nog eens 4,6 miljoen euro in het voltooien van het Singelpark. Dat werd al afgesproken in het coalitieakkoord dat na de verkiezingen in 2018 werd gesloten tussen D66, GroenLinks en de PvdA, maar nu gaat die tweede fase van de aanleg dan ook echt beginnen. Aan het einde van de eerste fase, die komend najaar voltooid wordt, is ongeveer tachtig procent van het Singelpark aangelegd.

Reeds afgeronde parkdelen
Een aantal onderdelen van het Singelpark is al helemaal klaar. Zo werd de afgelopen jaren Park de Put opnieuw ingericht en werd ook het Morspoortplein opnieuw ingericht. Ook kwam er een Singelparkroute;  herkenbaar aan de pastelkleurige iconen in het park, de hortusplantenbakken en de groene poorten bij elk deelgebied. Ook het Lammermarktplein met Molen de Valk en de plantvakken van landschapsarchitect Piet Oudolf is onderdeel van het langste aaneengesloten stadspark van ons land. Het Huigpark was een van de eerste parkdelen die de afgelopen jaren werd aangepakt en onlangs werd dat project afgerond met de plaatsing van een Calisthenics Park.

Werk in uitvoering
Op veel plekken wordt momenteel hard gewerkt aan de verdere invulling van de Singelparkplannen. Zo zijn de eerste nieuwe Singelparkbruggen inmiddels aangelegd en is de rest in aanbouw. Voor de zomer moeten ze allemaal op hun plek liggen, zodat aan de binnenzijde van de singels een rondje kan worden gelopen.

Op verschillende plekken langs de Leidse singels wordt hard gewerkt aan de aanleg van de Singelparkbruggen. (Foto’s: Rob van Dullemen).

Het Blekerspark, tussen Oude Herengracht en begraafplaats Zijlpoort, wordt sinds begin dit jaar onder handen genomen. Het wordt opnieuw aangelegd en krijgt een Japans thema. Ook dit onderdeel van het Singelpark moet voor de zomer klaar zijn.

Bij het Energiepark tussen Langegracht en Maresingel is een deel van de herinrichting ter hand genomen. De aanleg van het Ambachtsplein bijvoorbeeld en de doorgaande fietsverbinding langs de oude gas- en lichtfabriek. De verdere aanleg hangt nauw samen met de gebiedsontwikkeling ter plaatse en wordt daarom later meegenomen.

Begin april is ook de herinrichting begonnen van het Ankerpark. Op de plek van de voormalige Grofsmederij krijgt cultuur een belangrijke rol door onder meer de plaatsing van beelden van de Leidse kunstenaar Frans de Wit.

Aan de andere kant van de Meelfabriek wordt later dit jaar een begin gemaakt met het vernieuwde Lakenpark. Het plein waar vroeger werd geparkeerd wordt groen ingericht. Net als het naastgelegen Kaarsenmakersplein. Langs het water wordt speeltuin de Doorbraak in het Katoenpark omgetoverd tot natuurspeelplaats.

Toekomstige werkzaamheden
Het laatste grotere onderdeel van het Singelpark dat nog uitgevoerd moet gaan worden is het Arsenaalplein. Omdat dit nauw samenhangt met de aanleg van de nieuwe Humanities Campus die de Universiteit Leiden in dat gebied gaat aanleggen, is het budget overgeheveld naar dat project.

Tweede fase
In de volgende fase van de realisatie van het Singelpark worden het Veerplein tot de Plantage en de Jan van Houtkade aangepakt. Die twee gebieden worden vergroend. Ook wordt een groene oversteek over het Noordeinde bij het Rembrandtpark gerealiseerd en wordt geld gereserveerd voor het Energiepark. Tot slot gaat de gemeente, samen met de Hortus en de Universiteit Leiden, de haalbaarheid onderzoeken van een openbaar toegankelijk vlonderpad langs de Hortus.

Duurzaamheid Leiden Maatschappij Singelpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×