Voltallige coalitie eist oplossing voor dakloze illegalen

De bed-bed-broodopvang voor illegale vluchtelingen die vaak al vele jaren in Leiden verblijven werd afgelopen vrijdag gesloten. De sluiting is een gevolg van een besluit dat een meerderheid van de Leidse gemeenteraad afgelopen najaar nam. Het lijkt erop dat de politiek nu toch is overvallen door de sluiting per 1 mei. “Ik vernam het vrijdag uit de pers”, zegt GroenLinks raadslid Rowaan. “Het is twee maanden eerder dan de afgesproken uiterste datum.”

De vluchtelingen worden voortaan opgevangen in Rotterdam. In een gezamenlijke verklaring roepen de drie Leidse coalitiepartijen het college nu op om er, zeker in deze coronatijd, voor te zorgen dat beslist niemand op straat komt te staan. Ook andere partijen, waaronder de SP en de Partij Sleutelstad, hebben vragen ingediend of gaan dat nog doen.

“De oud-bewoners die verkiezen om in Leiden te blijven, dreigen door de sluiting op straat terecht te komen. De raadsfracties van GroenLinks, D66 en de PvdA zijn van mening dat dit tijdens de coronacrisis zeer onverantwoord is. Wij roepen het college dringend op om haar zorgplicht ter harte te nemen.”

Besmet
Dat de acht vluchtelingen die op de dag van sluiting nog in de BBB-opvang aanwezig waren, hebben aangegeven zelf een plekje geregeld te hebben via hun eigen netwerk stelt de coalitiepartijen allerminst gerust. “Ten tijde van corona is het niet verantwoord om mensen afhankelijk te maken van hun eigen netwerk. Men kan immers het netwerk besmetten of zelf besmet raken. Ook vragen we ons af of het wel verantwoord is om deze mensen te vragen met het openbaar vervoer naar Rotterdam te reizen, nu het gebruik van het openbaar vervoer tijdens de coronacrisis wordt afgeraden.”

De Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV) heeft de afgelopen maanden samen met de gemeente toegewerkt naar de naderende sluiting. Zorgvuldig en in alle rust. Door wekelijks enkele vluchtelingen te helpen om naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam over te gaan. Daardoor kwam 1 mei in beeld als datum waarop iedereen die instemde om naar Rotterdam te gaan ook daadwerkelijk was vertrokken.

Oproep coalitiepartijen aan college
Namens de drie coalitiepartijen roepen de raadsleden Rembrandt Rowaan (GroenLinks), Susannah Herman (D66) en Martijn Otten (PvdA) het college dringend op om tenminste zo lang de crisismaatregelen van de overheid van kracht zijn ‘haar zorgplicht ter harte te nemen, goed contact te houden met deze groep, te zorgen voor maatwerk en de gemeenteraad goed te blijven informeren over hoe het gaat met deze groep’.

De partijen willen morgen (maandag) voor 14.00 uur van het college weten wat de stand van zaken is en hoe het college ervoor gaat zorgen dat de groep achterblijvers zeker in coronatijd niet op straat hoeft te slapen en in Leiden onderdak krijgt.

Waar en hoe dat moet gebeuren laten de partijen over aan het college. Bij de daklozenopvang van Stichting De Binnenvest kunnen zij niet terecht en ook de BBB-opvang gaat niet opnieuw open. Mogelijk worden de vluchtelingen tijdelijk in een vanwege corona gesloten hotel ondergebracht. Overigens is tijdelijke opvang bij De Binnenvest wel iets waar PvdA-raadslid Martijn Otten aan denkt. “Het is in elk geval uitdrukkelijk niet de bedoeling dat we aparte huisvesting voor ze gaan opzetten.”

Leiden Maatschappij Politiek Bed-bad-broodvoorziening


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×