(Foto: Emile van Aelst).

Handhaving na 1 juni: verantwoordelijkheid bij Leidenaren zelf

De gemeente Leiden vraagt inwoners en bezoekers van de stad om ook na 1 juni zelf de verantwoordelijkheid te nemen en de anderhalvemeterregel op te volgen. Als de terrassen weer open mogen en maatregelen met betrekking tot het coronavirus verder worden versoepeld, zal handhaving er zoveel mogelijk op toezien dat de regels worden nageleefd. De boa’s kunnen echter niet op alle plekken tegelijk zijn dus de verantwoordelijkheid ligt vooral bij de burger zelf. Dat laat de gemeente desgevraagd weten.

‘Alleen samen houden we corona onder controle en dat verandert niet. Het blijft wennen, maar het is van belang dat Leidenaren, waar zij zich ook begeven in de stad, zich aan de anderhalvemeterregel houden. Als je ziet dat het ergens te druk is, neem je een andere route of keer je om’, benadrukt de gemeente nogmaals.

Het college is zich er van bewust dat op bepaalde plekken in de stad drukkere punten blijven ontstaan. ‘Uiteraard probeert de gemeente, in samenwerking met de stad en -partners, door middel van uitingen de drukte te spreiden. Zo ook in de binnenstad door bijvoorbeeld ‘signing’ met looprichting en anderhalvemeterpijlen te plaatsen en anderhalvemetermaatjes in te zetten rondom de Haarlemmerstraat.’

Druktemeter
Verder geeft de gemeente aan dat er samen met Centrummanagement Leiden gekeken wordt naar de mogelijkheden van een ‘druktemeter’, die in de gaten kan houden op welke momenten het te druk wordt in de binnenstad. Daarnaast deelt de gemeente communicatieboodschappen waarin wordt opgeroepen om, als je wilt gaan winkelen, drukte te vermijden en de winkels te bezoeken op rustigere momenten zoals doordeweeks. Mocht het echt te druk worden, dan kan de Haarlemmerstraat weer worden afgesloten waarbij bezoekers beperkt worden toegelaten.

Terrassen
Horeca-ondernemers in Leiden krijgen de kans om hun terrassen uit te breiden.  Na maanden thuis te hebben gezeten zullen inwoners van Leiden dolblij zijn dat ze weer een biertje kunnen drinken op hun favoriete terras waardoor het druk kan worden. De gemeente roept op om dit verantwoordelijk te doen. Handhaving kan niet op alle terrasen tegelijk zijn, zo laat de gemeente weten. Wel zal handhaving net als nu, de situatie in de parken, in de binnenstad en de rest van de stad en binnenkort ook weer bij de horeca en op de terrassen gaan monitoren. Er zal worden opgetreden als de situatie daar aanleiding toegeeft, als bijvoorbeeld de anderhalve meter niet in acht wordt genomen. De gemeente vraagt van de horeca-exploitant om zijn verantwoordelijkheid te nemen door ervoor te zorgen dat er geen drukte in en rond hun zaak ontstaat en dat er voldoende afstand gehouden wordt. Als blijkt dat bij een specifieke horecagelegenheid telkens problemen zijn met te grote drukte en de horeca-exploitant niet voldoende maatregelen treft, dan kan hierop gehandhaafd worden.

Leiden Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×