(Archieffoto: Chris de Waard).

Muziekscholen worstelen met coronaregels voor zangers en blazers

Muziekscholen en -verenigingen in de Leidse regio geven weer ‘live’ les. Daaraan zitten wel wat haken en ogen. Een geïnfecteerd persoon verspreidt het virus gemakkelijker wanneer diegene zingt of een blaasinstrument bespeelt. Verenigingen houden er uiteenlopende regels op na.

Het probleem zit in aerosolen, dat zijn wolken van kleine en grotere druppeltjes die vrijkomen bij de ademhaling. Wanneer iemand besmet is, bevindt zich in die vochtdeeltjes ook het coronavirus. Wanneer iemand niest, lacht of hoest, worden die aerosolen met meer kracht de ruimte in geblazen. Dat is ook het geval bij zingen en het bespelen van een blaasinstrument. Het gaat dan met name om koperblaasinstrumenten, zoals een trompet, saxofoon of trombone. De regels die verschillende muziekverenigingen en -scholen in Leiden, Zoeterwoude, Voorschoten en Leiderdorp hebben bedacht om toch blaasinstrumenten en zangers te kunnen bedienen, lopen sterk uiteen.


Verslaggever Rolf Eijgenraam ging in gesprek met Esther Polvliet, zangcoach en eigenaar van zangschool Zanghuis 206.

Afstand
Verschillende showorkest- en fanfareverenigingen geven sinds deze week weer één op één les aan hun leden, zo ook Drumfanfare VIOS en St. Jan’s Fanfare uit Zoeterwoude. Zij hanteren bij privélessen in blaasinstrumenten een minimale afstand van twee meter tussen muziekdocent en leerling.

Het protocol dat de Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en omstreken, de organisatie achter leslocatie ‘B7 Leiderdorp’ aan de Berkenkade, heeft opgesteld, wijkt daar van af. Bij zang- en blaasinstrumentlessen wordt daar als extra veiligheidsmaatregel een doorzichtig scherm tussen leerling en docent geplaatst. Verder geldt alleen de anderhalve meter afstand. De Harmonie Voorschoten hanteert juist ‘ruime afstand’ bij privélessen, met als richtlijn drie á vier meter.

K&G
Bij de Leidse Christelijke Muziekvereniging Kunst en Genoegen, beter bekend als K&G, geldt bij één op één blaasinstrument-lessen ondanks het grotere verspreidingsgevaar, de alom bekende afstand van anderhalve meter. Daar voegt voorzitter Peter Kessels wel aan toe dat er in de praktijk ‘ruim voldoende afstand’ genomen kan worden. “Onze lessen vinden plaats in de grote zaal van ons verenigingsgebouw. Die zaal is minstens twintig meter diep. Daarnaast wordt de ruimte goed geventileerd.”

Ook de van origine Leidse zangschool Zanghuis 206 opende deze week weer haar deuren. De school die nu op een bedrijventerrein in Zoeterwoude-Rijndijk is gevestigd, heeft een groene streep op de grond aangebracht waarachter de leerling moet blijven, zodat er altijd tweeënhalve meter afstand tussen pupil en zangcoach bestaat. Vanaf de piano van de lerares tot aan het plafond is een plexiglas spatscherm van twee bij drie geplaatst, om overdracht van het virus te voorkomen.

Tekst gaat verder onder media.

Verwarring
Het blijkt een ratjetoe aan verschillende regels en richtlijnen in de regio. Polvliet onderstreept dat het onoverzichtelijk is wat nu wel en niet mogelijk is. “Ik krijg soms het gevoel dat ik meer informatie kan vinden bij de KNMO (branchevereniging de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, red.) dan bij de Rijksoverheid.” Polvliet meldt dat zij niet bij de branche is aangesloten, maar wel liever de informatie van de KNMO gebruikt dan van de Rijksoverheid, gezien deze inzichtelijker is.

Ik krijg soms het gevoel dat ik meer informatie kan vinden bij de KNMO dan bij de Rijksoverheid.

Oorzaak voor die verwarring is volgens de KNMO de falende communicatie met en tussen verschillende overheidsinstanties. Zo schrijft de KNMO in een brief aan de muziekscholen en -verenigingen: “Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in de communicatie van de Rijksoverheid, ontstond de situatie dat op 26 mei 2020 het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in zijn brief aan de Tweede Kamer een algeheel verbod op blazen en zingen aankondigde en het Outbreak Management Team in zijn advies op 27 mei 2020 onder voorwaarden mogelijkheden gaf voor blazers om activiteiten te hervatten.”

Inmiddels is er meer duidelijkheid. In een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt aangegeven dat er, gebruikmakend van een protocol gebaseerd op de Duitse onderzoeken, mogelijkheden zijn de activiteiten voor blazers te hervatten. Aan de hand van die onderzoeken schrijft de KNMO nu een nieuw protocol voor blazers en zangers.

Groepsrepetities
Voor koren geldt dat zij weer samen kunnen zingen, onder enkele voorwaarden. De kinderkoren mogen weer binnen oefenen, zij het met anderhalve meter afstand tussen elkaar en tot de zangcoach. Voor oudere zanggroepen geldt dat zij in de buitenlucht moeten repeteren, omdat daar het besmettingsgevaar lager ligt. Zo kan het koor de ‘Young Vocals’ voor zangers van 18 tot 25 jaar weer oefenen, maar wel met drie meter tussen de leden. Daarvoor gebruiken zij de grote parkeerplaats voor de school.

Het ‘Zanghuis Koor Leiden en Omstreken’ is het grootste koor van de school. Voor hen geldt dat sommige leden het in verband met het virus nog niet zien zitten om samen te repeteren. Polvliet: “Wanneer het niet voor iedereen goed voelt, doen we het nog niet. We houden het dus voorlopig bij online lessen.”

Voor alle fanfarebands geldt dat zij hoopten deze week ook weer met elkaar te kunnen oefenen. Het plan bij de verschillende verenigingen om buiten te repeteren met gepaste afstand tussen de muzikanten, zit er voorlopig niet in. Zij vestigen hun hoop op de nieuwe richtlijnen die de KNMO opstelt. “Dat protocol verwachten wij één dezer dagen, het is nog even afwachten”, aldus Peter Kessels, voorzitter K&G.

Leiden Leiderdorp Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×