Bewoners en vrijwilligers vragen zich af of alle activiteiten, zoals yoga, in het Huis van de Buurt Matilo blijven bestaan. (Archieffoto: Gerry van Bakel).

Onzekerheid bij Huizen van de Buurt nu Incluzio stokje overneemt

Het duurt nog krap drie weken voordat Incluzio en SOL het leeuwendeel van het welzijnswerk in Leiden overnemen van Libertas Leiden en Radius Welzijn. Toch blijken veel vrijwilligers en sociaal werkers niet te weten waar zij aan toe zijn. Bij de Huizen van de Buurt heerst daardoor onzekerheid.

De afgelopen tijd leek het erop dat de medewerkers van Libertas Leiden, die het buurthuis runnen, wel op een baan bij Incluzio konden rekenen. In aanloop naar de wisseling van de wacht werd door welzijn en jeugdzorg wethouder Marleen Damen benadrukt dat de nieuwe organisaties een inspanningsplicht hebben wat betreft het overnemen van personeel. “Wij gaan zeker gebruik maken van de krachten die er al zijn”, stelde Incluzio directeur Roxanne Asmus begin maart dit jaar nog bij de bijeenkomst waar de drie nieuwe welzijnsorganisaties van de stad werden gepresenteerd. “We willen vooral al het goede wat Leiden al doet versterken.” Maar nu lijkt het erop dat de sociaal beheerder en de twee sociale werkers van het Huis van de Buurt Matilo alle drie het veld moeten ruimen. Die kans was wel altijd aanwezig, omdat wethouder Damen van begin af aan aangaf dat zij geen garanties kon geven.


Verslaggever Rolf Eijgenraam ging in gesprek met programmamanage Jolanda Wolfs van Incluzio Leiden.

Verontwaardigd
Buurtbewoners en vrijwilligers die regelmatig naar het Huis van de Buurt Matilo komen, zijn verontwaardigd over de gang van zaken nu Incluzio het stokje overneemt van Libertas Leiden. Tineke Tegelaar die 23 jaar werkzaam was voor Libertas, op het laatst als de sociaal beheerder in het buurthuis, krijgt volgende maand haar baan niét terug.

Het is niet goed hoe zij zonder pardon op straat worden gezet.

“Mensen uit de wijk maken zich ernstig zorgen om de toekomst van hun buurthuis”, stelt Inge Bos, secretaris van wijkvereniging Meerburg. De wijkverenigingen van Meerburg en Roomburg stuurden een brief naar het college van burgemeester en wethouders waarin zij hun zorgen uitten. “Het is niet goed hoe zij zonder pardon op straat worden gezet, zonder dat de wensen in de wijk geraadpleegd worden.” CDA-raadslid Joost Bleijie heeft naar aanleiding van de brief vragen gesteld aan het college. Daarnaast zijn bewoners een petitie begonnen, die op het moment van schrijven ruim 70 keer is ondertekend.

Jolanda Wolfs, programmamanager van Incluzio Leiden, wil niet op individuele gevallen ingaan maar laat wel weten dat Incluzio ‘de opdracht gekregen heeft dingen anders aan te pakken en andere eisen te stellen, waar ook andere acties uit voort komen’. “Dat zal niet voor iedereen even gunstig uitpakken”, geeft Jolanda Wolfs toe. “Als wij alles precies hetzelfde zouden doen, zou de gemeente ons niet gevraagd hebben om deze opdracht uit te voeren. We kunnen niet aan iedereen’s wensen voldoen.”

Ander huis
Tom Oomen, de sociaal beheerder van het Huis van de Buurt De Kooi mag wel blijven, maar wordt overgeplaatst naar een ander buurthuis. Hij moet na de nodige jaren dienst van De Kooi naar de Merenwijk. “Ik vond het wel raar, iedereen kent mij hier en ik heb een aardig netwerk opgebouwd”, aldus Oomen. “Aan de andere kant zie ik het ook wel als een nieuwe uitdaging om daar aan de slag te gaan.” Daarnaast onderstreept Oomen dat er nog veel onduidelijk is. “Wat er nu precies gebeurt na 1 juli, zou ik niet weten. Ik weet niet welke activiteiten overgenomen worden en welke zaken veranderen.”

Die onduidelijkheid is volgens Wolfs deels ontstaan door de coronacrisis. Waar zij gewoonlijk bijeenkomsten georganiseerd worden om vrijwilligers en bewoners te informeren, is dat nu door de coronamaatregelen onmogelijk geworden. De informatieverstrekking limiteerde zich volgens de programmamanager daardoor vooral tot het internet. “We hebben filmpjes gemaakt en op onze site geplaatst en hebben verhalen in de stadskrant gepubliceerd, om zo uit te leggen wat we van plan zijn. Maar dan bereik je nog niet iedereen, dat vinden wij ook heel vervelend.”

Activiteiten
De programmamanager geeft aan dat mensen zich niet druk hoeven te maken dat zij hun vaste activiteiten in de buurthuizen verliezen. “In principe blijft alles overeind. De goede dingen die er zijn, nemen wij over. Je kunt daarbij dus denken aan initiatieven zoals Een Goede Buur, de PowerVaders in Slaaghwijk en andere initiatieven. We hebben nog van geen enkel initiatief gezegd ‘daar gaan wij niet mee door.'”

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×