Incluzio en SOL grote winnaars van aanbesteding sociaal domein in Leiden; ook Libertas blijft actief

69

De gemeente Leiden heeft de aanbesteding Sterke Sociale Basis afgerond. De aanbesteding was in drie thema’s opgeknipt: Samen Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht. De voorlopige winnaars van de aanbesteding zijn respectievelijk de Stichting SOL uit Rotterdam, Incluzio, de organisatie die sinds 2019 ook in Leiderdorp actief is, en Libertas Leiden. Eind februari worden de gunningen definitief. Verliezers hebben namelijk twintig dagen de tijd om bezwaar te maken.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over de uitkomst van de aanbesteding ‘Sterke Sociale Basis’.

Welke gevolgen de uitslag van de aanbesteding heeft voor de bestaande organisaties wordt de komende weken duidelijk. Ook het personeel van de verliezers gaat een onzekere tijd tegemoet. Of ze aan de slag kunnen bij een van de drie winnaars is niet zeker. De gemeente Leiden heeft in de aanbesteding wel een inspanningsverplichting voor de organisaties opgenomen om in te zetten op overname van geschikt personeel, maar garanties zijn er niet.

SOL is een welzijnsorganisatie die in Rotterdam het jongerenwerk organiseert. Dat gaan ze nu ook in Leiden doen. Incluzio wordt in Leiden de nieuwe organisatie waar onder andere alle buurthuizen gaan vallen. Die panden zijn van de gemeente Leiden waardoor de Huizen van de Buurt zoals ze nu heten zoveel mogelijk op dezelfde locaties blijven.

Het thema ‘basiskracht’ is in omvang de kleinste en blijft als enige in Leidse handen. Libertas heeft die aanbesteding als hoofdaannemer gewonnen binnen het samenwerkingsverband Buzz dat speciaal hiervoor is opgericht. Daarbinnen gaat Libertas samenwerken met organisaties als Radius Welzijn.

Delen

69 reacties

 1. Winnaars ? Wat een schande van dit college totale uitverkoop en vercomercialisering van het welzijnswerk de pvda ia 5x rechtsaf gegaan met slles aanbesteden de burger wordt enkel nog als kosten post gezien er wordt in wmo enkel nog gekeken wat de goedkoopste oplossing is en niet waar client het best mee geholpen is
  Zelfs met MS krijg je niks geen hulp meer moet u maar aan de buren hoorde mijn man tegen zich vertellen door juf vh socwijkteam

    • Door diverse regelgevingen mogen deze werkzaamheden niet meer versplintert zijn in allerlei kleine organisaties met subsidies. Omdat een grotere organisatie meer geld nodig heeft, moet je een dergelijke vertstrekking aanbesteden.
     Dat is niet altijd wenselijk of praktisch, maar is nu eenmaal verplicht door (europese) regelgeving.

   • Of er wel of niet een verplichting is om Europees aan te besteden, je kunt natuurlijk in je aanbestedingseisen aangeven wat je wilt. Ik neem bijvoorbeeld aan dat een bedrijf dat mee wil doen Nederlands moet spreken om te voorkomen dat een slimpie uit Cyprus of Malta ook inschrijft en een kans maakt.
    Op de pagina Sterke sociale basis van de gemeente staat: ”Met het programma Sterke Sociale Basis geeft de gemeente Leiden een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met de welzijnspartners in de stad.” (https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/zorg-en-ondersteuning/sterke-sociale-basis/). Ik lees hier toch echt ‘welzijnspartners IN de stad.’
    Hoe kan het dan dat organisaties uit Leiderdorp en Rotterdam er met het merendeel van de buit vandoor gaan? Omdat ze een postbus hebben geopend in Leiden?
    Wat te denken van aanbestedingseisen als: een deelnemende organisatie beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals en vrijwilligers in Leiden. En: Een deelnemende organisatie is geworteld in de stad en is bekend met de noden en wensen van de doelgroep van de activiteiten? En zo is er vast nog wel iets te verzinnen om wel het braafste meisje van de klas te zijn zonder jezelf te laten dwingen tot een uitverkoop van het welzijnswerk in de stad en al die medewerkers en vrijwilligers die zich nu nog de pleuris werken om er nog wat van te maken terwijl ze al jaren in onzekerheid zijn over het voortbestaan van hun organisaties onder de bus te gooien.

  • Sylvia, wat een geweldig artikel! Dank je!

   “Incluzio, dochter van miljardenbedrijf Facilicom
   Facilicom is een familiebedrijf in de traditie van bedrijven als Heineken, NPM Capital (familie Fentener van Vlissingen) en Asito Diensten Groep (ADG, familie Van Riemsdijk). Het bedrijf boekte een omzet van ruim 1,2 miljard euro in 2018 en is eigendom van de familie Geurts. Pater familias Johan Geurts heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt, en prijkt dit jaar op de 110e plaats in de Quote 500, met een geschat vermogen van 350 miljoen euro.
   Hoewel het bedrijf in 2013 nog 22,2 miljoen euro winst maakte, meer dan het jaar ervoor, ging die winst gepaard met een omzetdaling. Facilicom zag de gemeentelijke zorgmarkt als een nieuwe kans om haar omzet veilig te stellen. Ook andere schoonmaakbedrijven deden dat….”

   Wanneer een schoonmaakbedrijf zorgcowboy wordt en zijn winst in 5 jaar !!! laat groeien van 22 miljoen naar 1,2 miljard… hoe kan het dan dat de overheid een dergelijke melkkoe uitbesteedt?
   Is het kapitalisme in de war geraakt?
   De absolute onkunde van Marleen Damen wordt hier wel dubbel en dwars bewezen!

 2. Neoliberalisering: ingevoerd door Paars – Wim Kok = PvdA
  Al 30 volledig gesteund door Groen ‘Links’ en D66

  Gevolg: we betalen ons in toenemende mate blauw aan de zorg, geen bijzondere scholen meer voor kinderen met autisme, adhd of andere problemen, jongerencentra totaal weg, nauwelijks buurthuizen, nauwelijks wijkverpleging, thuiszorg uitgekleed, ziekenhuizen dicht, Jeugdzorg in de problemen enz enz enz.

  Participatiewet (totale mislukking) Staatsecretaris Jetta Kleinsma = PvdA

  Decentralisaties naar gemeenten (jeugdzorg volkomen in chaos) Jetta Kleinsma = PvdA

  Afschaffing studiefinanciering: Minister Van Engelshoven = D66 (onderwijspartij: hoe leer je kinderen lenen…)
  Natuurlijk gesteund door GL en PvdA

  Armsten in Leiden schuldsanering ingeduwd: Marleen Damen = PvdA

  punt 1 van het verkiezingsprogramma van de Leidse PvdA in 2018: ‘Bestrijding van armoede door een ruimhartig armoedebeleid.’
  Marleen Damen, toenmalig lijsttrekker van die partij en nu verantwoordelijk als wethouder voor de bezuinigingen op de armsten in onze stad, zei tijdens die verkiezingen:
  “Meer dan 10 procent van onze kinderen groeit op in armoede en heeft daarom minder kans op een succesvolle toekomst! Dat vind ik onaanvaardbaar in een stad met zoveel potentie en rijkdom als de onze”
  Nog geen jaar later heeft deze wethouder niet alleen het ‘ruimhartige armoedebeleid’ afgeschaft maar bezuinigd ze honderden euro’s op die 10% kinderen in armoede!

  Deze week: verloedering wijken: vorig kabinet VVD – PvdA (natuurlijk!!)

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/helpen-dure-huurwoningen-in-slechte-wijken-tegen-verloedering~b5f1fd8fe/

  Rutte: “Ons land is rijkste van Europa!”
  Met dank aan de PvdA !
  En dat noemt zich nog steeds ‘socialist’ !!

   • Alles. Omdat de gemeente kennelijk niet in staat is om de regie te voeren in haar eigen subsidiebeleid wordt die maar over de heining gegooid om de verantwoordelijkheid bij (commerciële) bedrijven te leggen. Een wonderlijke revival van de privatisering die vanaf de jaren tachtig de panacee leek voor alle problemen van de overheid. Wonderlijk omdat inmiddels zelfs partijen ter rechterzijde toegeven dat die uitverkoop van overheidstaken misschien iets te ver is doorgeschoten. En ook zeker niet de moeder van alle oplossingen is gebleken. Evenmin als het bedrijfje spelen binnen de overheid, zie Toeslagenaffaire. Als je iets uitbesteed en je moet er nog steeds voor betalen, dan moet je ook nog steeds de regie voeren en ben je nog steeds eindverantwoordelijk voor de resultaten.
    Wat ik een PvdA-wethouder als Damen verwijt is dat ze, zelfs ondanks het voortschrijdend inzicht, meehuilt met de wolven die de overheid willen marginaliseren, de handen in de lucht werpt en roept: Ja, we kunnen het gewoon niet zelf!. Juist in deze tijd van mondialisering, versplintering, aantasting van de rechtsstaat en toenemende macht van multinationals is de overheid onze enige bescherming tegen de uitwassen van het (neo-)kapitalisme. Maar dan moet die overheid wel op de plaat stappen. En zichzelf verbeteren en vernieuwen. En zeker een bestuurder van sociaal-democratische huize.

    Voor mij was deze affaire de spreekwoordelijke druppel waardoor ik eindelijk m’n PvdA-lidmaatschap heb opgezegd. Want de lokale afdeling heeft ook het ook volledig laten afweten. Ik lees op hun website meer over de ringweg e.d. dan iets over het sociaal domein.

  • Het vaccin dat het hardnekkige neoliberale virus in onze (ver)ziek(t)e samenleving gaat verdrijven is nog in ontwikkeling. Deze ontwikkeling gaat gestaag en zal uiteindelijk het ontrutten van het partijkartel in stad en land tot een succes maken. Ook Leiden waar iedereen zogenaamd mag meedoen. Dan pas.

  • Ja, natuurlijk, VVD, CDA en D66 zijn verklaarde tegenstanders van neoliberaal beleid en voorstanders van een zorgzame, sociale overheid die de publieke voorzieiningen voor de burgers organiseert en in eigen beheer houdt. Die drie partijen en hun fracties en bewindspersonen zijn tegen meer markt, privatiseringen en verplichte aanbestedingen. Door tegenwerking van PvdA, GroenLinks en SP hebben ze hun supersociaal en warm-menselijke beleid echter nooit vorm kunnen geven. Zo leer je hier nog eens wat en blijkt de werkelijkheid het omgekeerde van de feiten te zijn, althans in het brein van sommigen.

 3. “U bent nietig en zult zich onderwerpen aan de markt”. Tegeltjes, petjes en t-shirts met deze tekst zijn te koop in de webwinkels van VVD, CDA en D66.

    • ja, maar daar wonen wij toevallig niet. In bepaalde landen worden criminelen verminkt of doodgemaakt, dat wil niet zeggen dat we dat hier ook moeten doen (al zou je dat soms wel wensen).

   • Sylvia Hageman op

    Dat is niet waar, de aanbesteding was een keus van de gemeente. Voorheen ging het via subsidies, maar dat vond de gemeente te onoverzichtelijk worden.

     • Nee, want dat bedrag gaat nu naar de winnende orgsnisaties. Domme opmerking dus Inge.

     • Gezegd is dat deze operatie niet mocht leiden tot bezuiniging. Vestzak-broekzak dus, maar wel de verkeerde broek.

    • Dat klopt. Heel veel kleine clubjes met heel veel soorten subsidies, dat is niet echt werkbaar. Daarbij dringt de centrale overheid aan op het samenvoegen van dit soort werkzaamheden. Neem daarbij ook nog de situatie dat kleine organisaties uit zichzelf al zijn gaan fuseren, en dan heb je dus grotere organisaties die een grotere som geld nodig hebben dan een kleine.
     Door deze grotere som geld ben je verplicht als gemeente om aan te besteden door de (europese) regeltjes.
     Dat zie je bijvoorbeeld ook bij ziekenhuizen. Als ze bij een bedrijf voor meer dan 2 ton afnemen, moeten ze dat aanbesteden. Ook als is de leverancier de enige die deze prodecuten kan leveren. Een duur en onnodig traject, maar ja….europese regeltjes.

   • De wethouder is uiteraard gebonden aan wetgeving. Die heeft voor een deel haar oorsprong in EU-regels. De “Europese regeltjes” komen tot stand na besluiten van de Europese Raad (regeringshoofden plus Franse president, soms vakministers, van de lidstaten). Die besluiten worden door de Europese Commissie omgezet in genoemde “regeltjes”, waarvan in dit geval de Europese aanbestedingsrichtlijn het belangrijkst is. Europese richtlijnen moeten worden omgezet in landelijke wetgeving. Een premier of vakminister die een besluit verdedigt door op “Europese regeltjes” te wijzen heeft dus een boterberg op zijn hoofd.
    Inmiddels begint het besef door te dringen dat de huidige gunningssystematiek voor het “sociaal domein” geen goede zaak is. Zelfs de verantwoordelijke minister begrijpt dit. Hij wil genoemde Europese richtlijn veranderen voor wat het “sociale domein” (in ieder geval de WMO en jeugdzorg) betreft, in de wetenschap dat dit niet gaat lukken of nog jaren kan gaan duren.
    Het hele gedoe was echter allemaal niet nodig geweest als opeenvolgende regeringen en parlementen hadden besloten de activiteiten in het “sociaal domein” niet op de huidige, neoliberale, manier te “organiseren”.

  • Frits, het is te begrijpen dat VVD, CDA hier voor staan. Die zijn rechts en/of conservatief. Ze komen hier gewoon voor uit. Als je dus rechts bent stem je daarop.
   Maar de PvdA en GL beloven het absolute tegendeel van wat ze uitvoeren! Dat doen ze al decennia maar op dit moment maakt de PvdA Leiden het wel heel erg bont!! Ze hebben categorisch schijt aan de kiezer!
   Een socialist is per definitie en altijd TEGEN marktwerking omdat het geld boven de mens plaatst! Enkel de SP is altijd consequent tegen marktwerking (maar wil wel in de EU blijven wat tegenstrijdig is… helaas.)
   Dus als je een socialer beleid wilt is nu bewezen dat je NOOIT meer op de PvdA of GL kunt stemmen!! Die zijn nu veel rechtser dan de VVD ooit geweest is.
   En dan maar mekken dat het vertrouwen in de politiek zo is aangetast…
   Nee, het vertrouwen wordt opgeblazen door deze 2 partijen!
   Straks zitten we met een geblondeerde Limburger en een boreale kakker in de Leidse raad. Want dat is precies wat dit kiezersbedrog uitlokt.

 4. Inclusio is onderdeel van een enorm facilitair bedrijf, Het zou zo maar kunnen dat ze niet winnen omdat ze de beste zorg gaan leveren maar omdat ze specialist zijn in ” punten scoren” in aanbestedingsprocedures.
  Dit gaat ten koste van kleinere organisaties die veel beter weten wat er in de wijken speelt maar geen verstand hebben van aanbesteden. Treurig

  • Een Leids burger op

   Het is opmerkelijk dat juist incluzio in veel gevallen steeds de aanbesteding weet te winnen.
   Soms lees je dat ze ook personeel van andere (hulp)organiaties overnemen, maar dat is geen garantie.

  • Interessante opmerking. Ik heb gisteren in een boze brief aan wethouder Damen precies dit geschreven:

   Het ergste wat u namelijk doet, is als overheid de handdoek in de ring gooien. Wij kunnen het niet, dus dan mikken we het maar over de schutting naar het bedrijfsleven. Want daar weet iedereen waar ie mee bezig is, daar is alles superefficiënt geregeld, daar wordt ieder dubbeltje omgedraaid en verandert alles wat ze aanpakken in goud. En dat is natuurlijk onzin. Dat geeft ook niet, als ze dan maar wel ondernemen met hun eigen geld. En niet met dat van de overheid (om het afschuwelijke ‘van de belastingbetaler’ maar even niet te gebruiken) en de zwaksten in de samenleving er niet de dupe van worden. O ja, waar ze natuurlijk wel goed in zijn is offertes maken, aanbestedingen en businessplannen schrijven, dat is namelijk hun core business. Elke winkel moet immers een etalage hebben. Maar heeft u wel eens gekeken in de etalage, op de website van Incluzio Leiderdorp? Het ziet er misschien iets strakker uit, maar puntje bij paaltje doen zij ook niet meer dan de bestaande clubs en clubjes, professioneel en vrijwilligers, onder één paraplu presenteren.

 5. “Samen meedoen” is aan Incluzio gegund, dat gaat om veel geld. Radius en Libertas Leiden hebben “Basiskracht” wel gewonnen, maar zij verliezen veel subsidie.

 6. Eens met het stukje geschiedenis van Desiree hierboven.
  Dit gaat ellendig uitpakken voor de sociale structuur van de stad en ’n hoop geld kosten. Lees de verhalen in de media, zie de onderzoekprogramma’s van de VPRO.
  En dan GroenLinks in Leiden: sprakeloos omdat ze zo comfortabel in het college zitten.

 7. Die termen komen van de Gemeente … Het zijn twee van de drie *percelen* (ook zo’n term) Het meest links college van Leiden in lange tijd kiest alweer voor slopen … Ze sloopt alles: voorzieningen, parken (Roomburgrpark) , wijken (hele wijk bij Arsenaal tbh van de Universiteit aan wiens hand dit College loopt als een mak lammetje… Maar gelukkig : de burgemeester is in zijn nopjes …Zoals vaker …

 8. Desiree, ik vind dat je een beetje te veel vooringenomen ideologisch bezig bent. (Je bent toch geen SP-er die een vorige wethouder van sociale zaken de mist in zag gaan?) Ik wil van de uitkomst van deze aanbesteding (waarvan iedereen zegt dat dat nu eenmaal moet, vanwege wetten) eerst concrete resultaten zien. Wat gaat er nu concreet gebeuren?

  • Een Leids burger op

   Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Sommige hulpbehoevenden zullen dus te maken krijgen met personnel van een andere organisatie dan voorheen het geval was. Wel is incluzio al een tijdje actief in Leiderdorp en daar hoor ik weinig klachten over. Maar het gevaar bestaat toch dat voornamelijk gekeken wordt ¨wat de goedkoopste oplossing is en niet waar de client het best mee geholpen is.¨ zie reactie van Martine aan het begin:
   https://sleutelstad.nl/2020/02/06/incluzio-en-sol-grote-winnaars-van-aanbesteding-sociaal-domein-in-leiden-ook-libertas-blijft-actief/#comment-316206

   • Er zijn heel klachten over Incluzio… maar die worden slim weggemoffeld door de politiek. Het gaat duidelijk alleen om een budgettaire operatie zonder oog voor de mensen waarvoor de hulp bedoeld is.

  • Kees, ik ben al vele jaren geen lid meer van een politieke partij.
   Ik wil gewoon linkse politiek als links gewonnen heeft… niet rechtser dan de VVD.
   Dat is toch het minste dat ik mag verwachten van de democratie?!
   Lees even dat artikel dat Sylvia Hageman in haar eerste reactie hierboven linkt van het programma Follow the Money… dan weet je precies welke reputatie het bedrijf heeft dat PvdA wethouder Marleen Damen heeft gekozen om de zorg voor de Leienaars aan toe te vertrouwen…

  • Spuit elf, maar inmiddels is duidelijk aan het worden dat tientallen welzijnswerkers bij Libertas en Radius hun werk kwijt raken of in uren gekort worden. Sommigen zullen misschien kunnen solliciteren bij het schoonmaakbedrijf, maar die gaan natuurlijk geen wat oudere mensen overnemen, laat staan dat iemand iet smet z’n gezondheid heeft oid.

 9. Astrid van Rhoon op

  https://www.ftm.nl/artikelen/huwelijk-gemeente-hollands-kroon-zorgmonopolist-incluzio?share=Op%2FqM8dktH7BsfSldvncuXlFygxwND4dDgxH8RdKXiPxlV8z1PQTkz15kbCp

  Ik herhaal die link naar FTM nog maar even. De grote “zakkenvullers” in Nederland worden vaak als boeven gezien. Maar als je wat beter kijkt dan zie je dat zij hun geld veelal via de overheid krijgen. Zo ook Incluzio.
  Het zelfde zie je bijvoorbeeld bij de boeren. De subsidies aan de boeren verdwijnen in de zakken van de grote veehandel en veevoeder bedrijven. De boeren worden met hun trekkertjes naar Den Haag gestuurd om nog meer subsidie te vragen door deze grote bedrijven.

  Het liberale recht van de sterkste zit tot in de haarvaten van onze maatschappij. Dus kijk er niet van op als een socialistische wethouder in Leiden hier gewoon aan mee doet.

 10. Ook interessant in dit kader zijn de artikelen over de gemeente Leeuwarden, waar ze de samenwerking met Incluzio hebben gestaakt.

  https://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Leeuwarden-moet-samenwerking-met-Incluzio-stoppen-25176322.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  Ook hier vind je vergelijkbare informatie over Incluzio gelinkt aan moederbedrijf Facilicom(schoonmaakbedrijf) en zusterbedrijf Radar Advies, een organisatie die overheden adviseert.

 11. Karien, geweldig dat je dit hebt gedeeld!
  Waar maar mee bewezen wordt dat het helemaal niet ‘verplicht’ is van EU regeltjes om iets aan te besteden!!
  Het verschil met Leeuwarden is dat wij in Leiden een Adviesraad Sociaal Domein hebben waarvan de voorzitter een oud raadslid is van… je raad het nooit… de PvdA…
  Thea Dickhof (PvdA) gaat natuurlijk niet haar eigen wethouder in de wielen rijden!
  Zij maakte het zelfs zo bont dat ze Marleen Damen adviseerde om de minima van Leiden hun toeslagen af te pakken! Dit terwijl er toch onomwonden in de doelstelling staat dat deze Adviesraad “adviseert vanuit cliënt/burgerperspectief”!! Ik ben benieuwd of er één cliënt te vinden is die van mening was dat hij geholpen werd door hem/haar 400 tot 540 euro netto per jaar te korten!

  Leidse zieken, ouderen en minima worden steeds meer de vernieling ingedrukt door dit kartel dat zich overal heeft ingekapseld.
  Waar zijn Leidse onderzoeksjournalisten?!
  https://petities.nl/petitions/geef-de-minima-van-leiden-hun-toeslagen-terug?locale=nl

  • Een Leids burger op

   ¨Waar maar mee bewezen wordt dat het helemaal niet ‘verplicht’ is van EU regeltjes om iets aan te besteden!!¨
   Nee, dat blijkt volgens mij niet uit het artikel waar Karien naar verwees hoor.
   .
   Het artikel gaat over het advies om bij aanbesteding in Leeuwarden niet voor Incluzio te kiezen maar het met de ¨eigen mensen¨ te doen.
   .

   Boven een bepaald (drempel)bedrag moet volgens europese regels aanbesteed worden.
   De minister wil daarin nu verandering brengen.
   zie nogmaals:https://zorgenz.nl/minister-de-jonge-wil-af-van-aanbesteding-bij-inkoop-sociaal-domein/

   • “Leeuwarden moet de aankomende samenwerking met zorgbedrijf Incluzio stoppen en de uitvoering van de WMO weer in eigen beheer nemen.”

    Wat concludeer jij dan uit ‘weer in eigen beheer nemen’ ?
    Het lijkt mij zonneklaar.

    En over die Europese regels: verklaar dan eens dat gezondheidzorg in Griekenland, Italië, VK, Portugal en misschien nog veel meer landen (deels) gratis is (zeker voor de armsten)? EU regels zijn geen wetten (ook al wil Rutte en co ons dat doen geloven) kijk maar naar Hongarije en Polen die hebben overal schijt aan en houden enkel hun hand op.

    • Een Leids burger op

     Als je nu de daaropvolgende zin ook eens goed had gelezen (¨Dat schrijft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in een brief aan het college van Leeuwarden.¨) dan zie je dat ¨de uitvoering van de WMO weer in eigen beheer nemen¨ dus slechts een advies (of wens) was, precies zoals ik al eerder zei….
     .

     Dat zegt dus helemaal niets over dat aanbesteden niet verplicht zou zijn wat jij daar in meende te moeten lezen. Uit het artikel blijkt overigens dat ook Leeuwarden heeft aanbesteed:
     ¨Aanleiding is de recente bekendmaking dat een samenwerkingsverband van welzijnsorganisatie Amaryllis en Incluzio de aanbesteding heeft gewonnen van de basisondersteuning WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Leeuwarden.¨
     .

     En als sommige landen zich niet aan EU-regels willen houden moet men:
     1. uit de EU gaan (denk aan brexit, niet aan te bevelen)
     2. proberen de EU-regelgeving te veranderen.
     En dat is nu juist wat de minister hier tracht te doen.

     • De ASD gaat niet iets adviseren dat tegen de regels is… haha… dat de gemeente Leeuwarden dat niet opgevolgd heeft, is iets anders.

      (hoe sla jij een regel over op dit forum… ?? Mij lukt dat niet? )

 12. Sylvia Hageman, nu lees ik tot mijn verbazing dat jij ook zitting hebt in die Adviesraad Sociaal Domein… Jij hebt ons, eerder in deze discussie, gewezen op Follow the Money rondom deze door Marleen Damen ingehuurde malafide zorgcowboy dus vraag ik me af, heeft de ASD de wethouder een negatief advies gegeven om Incluzio in te huren?

 13. Fred Beerenfenger op

  Heb ik nou niet goed geluisterd naar mw Damen of mis ik echt een kwetsbare doelgroep? Namelijk de mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n 2 jaar geleden is deze doelgroep al verdeeld en gedropt op allerlei nieuwe/vreemde plekken. Ooit hadden zij bij MEE/VTV een mooi/veilig clubhuis aan de Gabriël Metzustraat waar allerlei activiteiten voor hen werden georganiseerd. Zoals daar waren timmerclub, eetcafé, disco, muziek, toneel, kookcursussen, dansen, hoobyclub, vakantieprojecten, computerlcursus, verkeersles enzv. Zo’n 500 deelnemers en een grote enthousiaste groep vrijwillig(st)ers. Wat gaat er in de nieuwe vorm van deze prachtige maar kwetsbare doelgroep worden???? BIJ DEZE DE VRAAG DUS AAN MEVROUW DAMEN! Met daarbij de hartenkreet “laat ze niet “verzuipen”!”

 14. Wat ik me afvraag, nu ik er nog wat langer over nadenk en dit alles lezende (Hulde aan Sleutelstad!), is hoe het moet met de afwikkeling van de bestaande organisaties als Incluzio en SOL de boel overnemen. Onder vragen en antwoorden over de voorlopige gunning (officieel kan er nog bezwaar worden gemaakt) op https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/zorg-en-ondersteuning/sterke-sociale-basis/ staat:

  In verband met continuïteit voor inwoners heeft de gemeente in de aanbesteding een inspanningsverplichting voor de organisaties opgenomen om in te zetten op overname van geschikt personeel.

  en over de gebouwen (kantoren, wijkcentra, buurthuizen ed denk ik):
  In de aanbesteding is opgenomen dat het wenselijk kan zijn om gebruik te maken van huidige locaties.

  ‘Inspanningsverplichting’, ‘geschikt personeel’, ‘wenselijk’ zijn natuurlijk open deuren om in een poep en een zucht alles en iedereen wat niet direct van pas komt of ze te duur vinden (50-plussers?) te saneren. Maar wie is verantwoordelijk voor de afwikkeling? De subsidies van de bestaande organisaties lopen tot 1 juli 2010. Vier en een halve maand om alles af en op te bouwen…

  Hoe moet het met lopende huurcontracten en de de boedel en vooral, wie betaalt de nodige ontslagvergoedingen, compensatie van lagere salarissen, wie helpt de mensen die hun werk kwijt raken om een nieuwe baan te vinden, kortom alles wat er normaal gesproken in een Sociaal plan wordt geregeld? Ik ben zo bang dat die lieve mensen in het welzijn gewoon braaf hun werk blijven doen en als makke schapen naar de eindstreep lopen.
  Wethouder Damen staat ongetwijfeld met haar armen in de lucht: niet haar probleem. Ik kan me niet voorstellen dat welzijnsorganisaties bakken geld achter de hand om dit fatsoenlijk af te wikkelen. Krijgen we straks gewoon een serie failissementen? ‘Nu op de veiling: één buurthuis, inclusief alle bordspellen’. Het is in- en intriest.

 15. Een Leids burger op

  Wat het belangrijkste is wat er met de hulpbehoevenden zal gebeuren. De gemeente motiveert haar keuze als volgt:¨De gemeente heeft partijen gevraagd in hun voorstel aan te geven hoe zij gaan aansluiten bij de behoefte van de inwoners van Leiden en de Leidse situatie. De inschrijvers aan wie de gemeente voornemens is de opdracht te gunnen, hebben zich goed in de Leidse situatie verdiept en zetten de inwoner en de benodigde oplossing centraal.¨
  .

  Ik heb daar zo mijn bedenkingen bij
  https://sleutelstad.nl/2020/02/06/incluzio-en-sol-grote-winnaars-van-aanbesteding-sociaal-domein-in-leiden-ook-libertas-blijft-actief/#comment-316359

  maar wil incluzio wel het voordeel van de twijfel gunnen.

Laat een reactie achter

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline