Nog geen besluit De Geus: debat volgende week opnieuw

Onder De Geus, dat is de nieuwbouw die in de plaats komt van het gebouw waar nu nog onder andere de Jumbo Supermarkt tegenover Leiden Centraal is gevestigd, komen definitief geen parkeerplekken voor auto’s. Dat zou de eerste alinea van dit artikel zijn geweest als de besluitvorming rond het onderwerp afgelopen avond en nacht niet was ontaard in een hoogoplopend conflict tussen enerzijds de VVD en anderzijds wethouder Spijker. Het artikel met als kop ‘Definitief geen auto’s in garage onder nieuwbouwplan De Geus bij station’ volgt daarom een week later.

Het college heeft met de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afspraken gemaakt over de kosten van een fietsenkelder met 3.000 plekken. Leiden betaalt zes miljoen, de andere twee overheden samen twaalf miljoen. De VVD Leiden, en ook het CDA, wilden graag een mix van parkeerplekken voor fietsen en auto’s onder het gebouw, maar in dat geval betalen ministerie en provincie volgens wethouder Spijker niet mee.

Gevolg was dan volgens haar niet alleen veel hogere kosten voor de gemeente, maar ook minder plekken. Verkeersstromen van fietsers en auto’s moeten in dat geval worden gescheiden, met onder meer aparte in- en uitgangen. Die zouden ten koste van veel parkeer- en stallingsplekken gaan. Dat tweede klopt vast. Het eerste niet helemaal.

Volgens VVD-raadslid Maarten de Crom klopt het niet dat Leiden alleen voor alle kosten moet opdraaien als er niet alleen fietsplekken komen. Uit ‘betrouwbare bron hoorde hij dat de soep niet zo heet wordt gegeten. Bij een mix wordt er naar rato minder meebetaald. “En stellen dat er dan niet wordt meebetaald, is dus politieke bluf”, fulmineerde De Crom die wilde dat Spijker die uitspraak terugnam. Dat deed de wethouder niet waarop de liberalen rond middernacht een schorsing van een kwartier aanvroegen om te laten merken hoe hoog ze de kwestie opnemen.

Nadat de schorsing nog eens was verlengd, maakte de VVD er ‘chefsache’ van en stelde fractievoorzitter Dorien Verbree de wethouder in de gelegenheid om terug te komen op haar bewering dat rijk en provincie niet meebetalen als er minder dan drieduizend fietsplekken komen. Dat deed Spijker ten dele. “Je kunt altijd een nieuwe subsidieaanvraag indienen met een ander plan, maar dan is het voorstel dat nu voorligt van tafel terwijl die subsidie al is goedgekeurd.”

Daarop stelde de VVD dat het hele debat over moet, omdat de informatie blijkbaar anders was dan waarmee de raad nu de discussie had gevoerd. “Dat is aan u”, zei Spijker. “De raad gaat daar zelf over.” Daar nam de VVD geen genoegen mee. “We willen dat u ons het voorstel opnieuw voorlegt.” Na de weigering van Spijker en weer een nieuwe schorsing diende de VVD om 00.40 uur een ordevoorstel in: “We willen het debat opnieuw voeren.”

Na een stemming bleek daar geen meerderheid voor en had het voor de hand gelegen dat de raad vervolgens had gestemd over het raadsvoorstel van wethouder Spijker. Dat was burgemeester Lenferink echter te gortig. “Het is misschien niet mijn rol maar, laten wij volgende week toch in de  commissie opnieuw over dit voorstel praten. Dan kan het donderdag in de raad voor de vakantie worden besloten. Dan loopt het proces geen grote vertraging op. Het zou toch erg jammer zijn als er op dit punt een splitsing in de raad zou komen.

Na een verhit online debat stemde de raad rond 1.00 uur ’s nachts unaniem in met het voorstel om het debat over De Geus volgende week over te doen. 

Na dat moreel appel van de burgemeester op alle raadsfracties werd alsnog besloten om volgende week verder te praten. Het voorstel van de burgemeester doet recht aan alles gevoelens ook al stemde niet iedereen er van harte mee in. GroenLinks vond het vooral niet kunnen dat de VVD ‘van alles insinueerde’, maar niet wilde zeggen hoe ze erbij kwamen dat de informatie van Spijker niet klopt. Dat weigerde de VVD, waarop GroenLinks nog meegaf dat er nog maar eens gekeken moet worden naar de bestuurscultuur, waarin is afgesproken elkaar met respect te behandelen.

Leiden Politiek De Geus


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×