Burgemeester Emile Jaensch als voorzitter van de online gemeenteraadsvergadering.

Gemeenteraad Oegstgeest laat integriteit burgemeester onderzoeken

Op eigen verzoek van burgemeester Emile Jaensch gaat de gemeenteraad van Oegstgeest de integriteit van de burgervader laten onderzoeken. Dat gebeurt naar aanleiding van de besluitvorming over een terras in Park Landskroon. De gemeenteraad gaat op zoek naar een gespecialiseerd bureau om het handelen van Jaensch in dit dossier onder de loep te nemen.

Het gaat in eerste instantie om een vooronderzoek dat duidelijk moet maken of er sprake is van onzuivere besluitvorming over het anderhalvemeterterras in Park Landskroon. Tegenstanders van dat plan opperden bij de rechter dat de burgemeester en organisator Bas van Dijck van Eventmaat elkaar kennen, waardoor Jaensch vooringenomenheid zou kunnen worden verweten. Direct na het bekend worden van dat bezwaar, vroeg Jaensch de gemeenteraad om een onderzoek naar hem in te stellen.

Onschuldig tot het tegendeel is bewezen
Inmiddels heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in de zaak, zonder daarbij tot de conclusie te komen dat er sprake is van een niet-integer handelen. Een meerderheid van de raad wil het onderzoek toch doorgang laten vinden. “Er is in dit geval geen sprake van ‘waar rook is, is vuur'”, vindt CDA-raadslid Tobias van der Hoeven. “Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Er is pas reden om te twijfelen als de feiten op tafel liggen.” Diezelfde mening was de VVD en D66 toegedaan, beiden mede-indieners van het uitgewerkte voorstel voor een vooronderzoek.

Van de twee kleinste partijen van de raad kwam er, naast een stem voor het voorstel, nog een aantal aandachtspunten. Frits van Dissel van Hart voor Oegstgeest betreurde het dat de gemeenteraad nog geen protocol heeft voor integriteitsonderzoeken. “Daardoor heeft dit proces vertraging opgelopen.” Eelke van den Ouweelen van Lokaal Oegstgeest opperde op zijn beurt om bij de selectie van bureaus ook een advocatenkantoor te betrekken, vanwege de code waar die beroepsgroep zich in adviezen aan dient te houden.

Verspilling van geld
Voor Progressief Oegstgeest zijn de kosten van 5.000 euro een reden om tegen het onderzoek te stemmen. “Wij vinden dat de uitspraak van de voorzieningenrechter dit onderzoek overbodig maakt, daarmee is het vooral verspilling van gemeenschapsgeld”, aldus fractievoorzitter Melanie van Driel, die liever een commissie van raadsleden had gezien.

Jaensch, die de virtuele voorzittershamer tijdelijk afstond aan Eibertjan van Blitterswijk (CDA), liet na de stemming weten ‘het onderzoek met belangstelling af te wachten en ernaar uit te zien gehoord te worden’. Daarna zal duidelijk moeten worden of hij transparant en integer heeft gehandeld. Als daar twijfels bij zijn, zal een uitgebreider onderzoek worden ingesteld.

Oegstgeest Politiek Terrassen Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×