Het geschil met de belastingdienst ging over een fiks bedrag aan overdrachtsbelasting voor een deel van het schoolgebouw bij Lammenschans. (Archieffoto: Chris de Waard).

Gemeente en belastingdienst schikken over huisvesting Da Vinci College

De gemeente Leiden heeft een schikking getroffen met de fiscus over niet betaalde overdrachtsbelasting. De belastingdienst berekende dat de gemeente 1,7 miljoen euro belasting moest betalen voor huisvesting van het Da Vinci College in het schoolgebouw bij Leiden Lammenschans dat destijds werd neergezet door ROC Leiden. Tegenwoordig huist mboRijnland in het gebouw naast het spoor. De kwestie liep zo hoog op dat de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) in 2015 een inval deed bij de gemeente Leiden. Daarbij werden dozen vol administratie meegenomen. Het geschil liep toen al vier jaar.

Bij de levering van het appartementsrecht van het bouwdeel Da Vinci aan de gemeente ging Leiden uit van vrijstelling van de overdrachtsbelasting. “Ten onrechte”, zo oordeelde de Belastingdienst die stelde dat de kostprijs van het appartementsrecht ruim 29 miljoen bedraagt, terwijl de gemeente rekende met een bedrag van ruim 16 miljoen euro. Volgens de gemeente deed men daarom rechtmatig een beroep op de vrijstelling.

De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat er opzettelijk onjuist was gehandeld en meldde de zaak aan bij het Openbaar Ministerie. Dat leidde destijds tot de inval en een grootscheeps onderzoek door de FIOD. Wethouder Marleen Damen die ten tijde van de inval over de Leidse financiën ging, zei een dag na de inval stomverbaasd te zijn over het onderzoek van de FIOD. Een week na de inval trok ook burgemeester Lenferink fel van leer tegen de fiscus. Hij noemde de inval toen ‘niet terecht en niet netjes’. De gemeente had een geschil met de Belastingdienst, reserveerde het betwiste bedrag voor de zekerheid en bleef in gesprek over de aanslag. Lenferink: “Een inval doe je als er sterke vermoedens zijn van boze opzet. Des te meer reden om boos te zijn. Als je als overheden een discussie met elkaar hebt, moet je dat op een nette manier met elkaar bespreken.”

De Belastingdienst was niet onder de indruk van de Leidse boosheid en schortte een jaar later, in 2016, het zogeheten ‘Horizontaal Toezicht’ bij de gemeente Leiden op in verband met het lopende strafrechtelijk onderzoek. Bij Horizontaal Toezicht maakt de belastingdienst afspraken met de belastingplichtige instelling over de wijze van aangifte en de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. Zo’n convenant is gebaseerd op transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. “Aan de ene kant een strafrechtelijk onderzoek en aan de andere kant een samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen strookt niet met elkaar. Zo lang het onderzoek loopt, kan er daarom geen sprake zijn van deze vorm van toezicht,” zo liet de belastingdienst de gemeente destijds weten.”

De belastingrechter heeft de gemeente en de Belastingdienst eerder dit jaar geïnstrueerd om alsnog met elkaar in overleg te treden. Dat gebeurde en de gemaakte afspraken hebben er nu toe geleid dat de gemeente alsnog een bedrag aan overdrachtsbelasting betaalt. Daarin is ook een boetecomponent opgenomen. Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak daarom geseponeerd.

Leiden Politiek Inval FIOD bij gemeente Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×