(Archieffoto: Emile van Aelst).

Bewoners aan de andere kant van de Zijl voelen zich te laat betrokken bij nieuwe plannen Baanderij

De bewoners van de Paramaribostraat in de Kooi vinden dat ze te laat zijn betrokken bij de voorgenomen bouwplannen langs de Zijldijk in Leiderdorp. In de nieuwe gebiedsvisie van de Baanderij staat dat er afwisselende bebouwing komt met een aantal hoogteaccenten. “We wisten van niets”, zegt een van de bewoners. Tijdens de online gebiedsbijeenkomst van eind juni lieten ze via de online chat van zich horen. “Wij in Leiden zijn nooit uitgenodigd.”

Het water langs de Zijldijk staat in de herontwikkeling van bedrijventerrein de Baanderij centraal. Een deel van de weg moet autoluw worden en door het vergroenen van de Zijldijk moet er plek komen voor ontmoeting. Daarnaast moet de bebouwing in de eerste lijn niet te hoog worden en komen er hoogteaccenten in de tweede lijn. Zodoende blijven er zichtlijnen op het water. Dat bleek uit een online gebiedsbijeenkomst van eind juni waarin meer details naar buiten kwamen over het plan voor de Baanderij. Er moeten zo’n 1500 woningen komen en 10,7 hectare aan bedrijventerrein blijft gehandhaafd.

Geen terugkoppeling
De bewoners aan de andere kant van het water waren graag eerder betrokken geweest. “Het bleek dat er al drie voorstudies zijn geweest”, zegt Wytzia Raspe die op de Paramaribostraat woont. Ze doelt op de drie scenario’s waaruit de gemeente Leiderdorp in februari van dit jaar scenario twee koos. Ook Cor Bollemeijer die vanuit zijn woning uitkijkt op de Baanderij geeft aan dat hij graag had meegedacht over de bouwplannen. “In het deel waar wij op uitkijken had ik graag gezien dat de straatjes haaks aan het water zouden liggen net zoals in het Tourkwartier, het zuiderlijke deel van de Baanderij. Dat zorgt er voor dat meer mensen in die straten zichtlijnen hebben op de Zijl”, aldus Bollemeijer. Bewoner Pauline Kort voegt tot slot toe: “Na de online bijeenkomst hebben we geen terugkoppeling gehad.”

‘Niet iedereen tevreden houden’
Tijdens de online gebiedsbijeenkomst waarin de plannen gepresenteerd werden, lieten de bewoners van de Paramaribostraat dan ook van zich horen. “Hebben jullie bedacht dat wij aan de Leidse kant bewust hebben gekozen voor geen overburen met het kopen van ons huis”, zei Raspe in de openbare chat. Op die opmerking reageerde directeur Sjoerd Feenstra van het Amsterdamse stedenbouwkundig adviesbureau Urhahn. “Ik begrijp uw zorg. Het gebied moet niet alleen leuk zijn voor de mensen die er wonen of voor de bedrijven die er zitten, maar ook voor de buren.” Projectleider Mildred van der Linden van de gemeente Leiderdorp was resoluter: “U mag het er niet mee eens zijn, maar we kunnen niet iedereen tevreden houden.”

‘Blokken huizen voor onze neus’
In een reactie op vragen van Sleutelstad laat een woordvoerder van de gemeente Leiderdorp weten dat bij het opstellen van de gebiedsvisie wel degelijk rekening is gehouden met de bewoners van Leiden. “De gemeente Leiderdorp wil van de Baanderij een fraai woon-werkgebied maken en heeft als doel om in het gebied een kwaliteitsslag te maken waarbij ook het beeld vanaf de Leidse kant aantrekkelijker wordt. Naast enkele negatieve geluiden heeft de gemeente ook positieve reacties vanuit Leiden ontvangen. De bewoners van Leiden zijn bovendien geïnformeerd tijdens de laatste informatieavond op 24 juni.” 

Op de bouwplannen zelf reageren de bewoners van de Paramaribostraat gemengd. “Er komen blokken huizen recht voor onze neus. Die kunnen rechtstreeks bij ons naar binnenkijken”, zegt Raspe. Andere bewoners in haar straat zijn juist positief. “Het zijn prachtige plannen, ik teken er voor. Het is wel aan de gemeente Leiderdorp om de regie te houden zodat het een gebied wordt zoals nu gepresenteerd. Hier ligt wat mij betreft wel een zorg “, zegt Bollemeijer. Voor Kort ligt er een zorg over de hoogte van de woningen en de mogelijke verkeersoverlast die het met zich mee kan brengen.

De gebiedsvisie ligt per 24 juli ter inzage en zal worden vastgesteld door de Leiderdorpse gemeenteraad in november dit najaar. De bewoners van de Paramaribostraat denken er over om een zienswijze in te dienen.

Economie Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×