Leiderdorp kiest voor 'haalbare mix' tussen wonen, bedrijven en groen op Baanderij

De Leiderdorpse gemeenteraad volgt het voorstel van wethouder Willem Joosten door te kiezen voor ‘scenario 2’ als ontwikkelrichting voor de gebiedsvisie voor bedrijventerrein de Baanderij. Stadskade & Werkbaan, zoals het scenario heet, omvat onder andere ruimte voor 1350 tot 2200 woningen en er blijft 10,7 hectare aan bedrijventerrein gehandhaafd. Ook wordt er ingezet op een groene Zijldijk. Dit scenario is volgens de Leiderdorpse raad een mooie mix van functies waarbij de kans op realisatie van het project ook groot is. De komende maanden wordt de ontwikkeling van de gebiedsvisie afgerond, daar komen dan ook meer details over de uitvoering in te staan.

Reanne van Kleef in gesprek met wethouder Willem Joosten over het gekozen scenario voor de Baanderij in Leiderdorp.

Drie scenario’s
Het proces om tot een gebiedsvisie te komen is gestart in 2018. De uitkomsten van het proces heeft geleid tot drie verschillende scenario’s waaruit gekozen kon worden. Scenario 1 (Werkschap & Buurtschap) is de meest conservatieve optie waar het bestaande oppervlakte aan bedrijventerrein grotendeels gehandhaafd wordt en waar twee woonbuurten worden toegevoegd. Scenario 3  (Parkrand & Werkhart) is ambitieus en zet in op een groen omzoomd bedrijventerrein waar ook gewoond wordt. Het gekozen scenario 2 (Stadskade & Werkbaan) staat voor het realiseren van een geheel nieuw gezicht aan de Zijl met hoogwaardige werkfuncties, diverse woontypologieën, publieke voorzieningen en een stedelijk woonwerkgebied met daarachter een geïntensiveerd bedrijventerrein.

Groene Zijldijk
Wat betreft de plannen voor de Zijldijk is er nog aan het plan geschaafd. Joosten: “In scenario 2 zat van origine niet echt de stadskade waar ook recreatie, wat meer groen en dat open karakter in zit. Dat zat wel in scenario 3, maar daar moest veel te veel aan bedrijvigheid verdwijnen. Toen hebben we besloten om dat deel van scenario 3 toch nog mee te pakken in scenario 2. Daar maken we een kwaliteitsslag mee.”

Compensatie bedrijventerrein
Aan het raadsvoorstel is ook toegevoegd dat er niet meer dan zeven hectare aan bedrijventerrein buiten de Baanderij gecompenseerd hoeft te worden. Daarvoor wordt onder andere naar het ‘IKEA-terrein’ gekeken. De mogelijkheid bestaat dat er geen zeven ‘platte’ hectaren gecompenseerd hoeven te worden, maar dat er de hoogte in gebouwd kan worden.

Bedrijven worden niet weggestuurd
Wethouder Joosten benadrukt dat bedrijven die nu op de Baanderij zitten, in de toekomst niet verplicht zijn te verhuizen. De baanderij is namelijk niet helemaal volgebouwd met panden, er zijn ook parkeerplaatsen en andere ‘lege ruimtes’. “Niemand moet weg. Van mij mag iedereen blijven zitten. Dat moet heel helder zijn. We kunnen deze ontwikkelingen ook doormaken zonder mensen of bedrijven uit te plaatsen.”

Gebiedsvisie
Het visuele beeld dat bij scenario 2 wordt geschetst, is volgens Joosten vooral ter inspiratie. In de gebiedsvisie die nu wordt gemaakt, wordt gekeken naar massa, groen, duurzaamheid en parkeren  “Daar wordt meer inhoudelijk gekeken naar hoe het plan eruit komt te zien en wordt het plan in grove lijnen gevisualiseerd. Hoe het er exact uit komt te zien, dat is weer een fase verder.” De gebiedsvisie moet er voor de zomer liggen. Daarna gaat het project de uitvoeringsfase in.

Bekijk hier de drie scenario’s.

Economie Leiderdorp Politiek Ikea-locatie Leiderdorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×