(Foto: Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland)

Warmterotonde moet in 2026 aangesloten zijn in Leiden

Het is de bedoeling dat de warmterotonde vanaf begin 2026 aangesloten wordt op het Leidse warmtenet. De stadsverwarming zou dan gevoed worden met restwarmte vanuit de Rotterdamse haven. Het leidingennet moet gaan lopen via Rijswijk en Voorschoten. Om de komst van de warmterotonde mogelijk te maken heeft de gemeente Leiden een afnamegarantie gegeven van maximaal tien miljoen euro. Dat staat in een brief van het Leidse stadsbestuur.

De warmterotonde is een systeem waarbij restwarmte (warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting) uit de Rotterdamse haven wordt vervoerd via een leidingennet naar Leiden. Dat leidingennet moet nog aangelegd worden. Eerst was het idee om dat vanaf Rotterdam via Zoetermeer te laten lopen, de route ‘de leiding over Oost’ (LoO). Die route zou worden uitgevoerd door het Warmtebedrijf Rotterdam (zie ook omslagfoto). Er is echter besloten om de leidingen via Rijswijk en Voorschoten naar Leiden te lopen. Dat is de optie ‘Leiding door het Midden +’ (LdM+) en wordt ontwikkeld door de Gasunie.

Dat de keus op de route LdM+ is gevallen, heeft een drietal redenen. Zo zijn de leidingen van de Gasunie dikker in diameter en kan er dus meer megawatt door heen. Verder is de LdM+ variant goedkoper en kan het net vanaf 2026 operationeel zijn. Dat is ook het moment dat het contract tussen de huidige energiecentrale Uniper en energiemaatschappij Vattenfall afloopt.

Afnamegarantie
De aanleg van de leidingen betaalt de gemeente Leiden niet zelf. Wel heeft de gemeente een afnamegarantie afgegeven van vijf megawatt restwarmte om bepaalde risico’s voor het project af te dekken. Dat komt neer op maximaal tien miljoen euro. Alleen als dat niet afgenomen wordt moet de gemeente Leiden betalen. “Op momenten van maximale vraag is┬áde warmtebehoefte uit het warmtenet van Leiden 120 megawatt. Op het laagste niveau is dat 35 megawatt. Dus in die garantie zit geen financieel risico in”, zegt Alex Friso, raadslid van GroenLinks in Leiden.

Friso is positief over de komst van de warmterotonde, maar stelt wel voorwaarden. “Het moet een open net zijn. Dat wil zeggen dat het aansluitbaar is op andere energiebronnen.” In de gemeenteraad van Leiden is de Partij voor de Dieren fel tegen de warmterotonde. “Wij noemen het de Hans Klok rotonde”, zegt raadslid Harbert van der Kaap. “De warmte komt van de vervuilende industrie van de Haven van Rotterdam en aan de andere kant komt er dan groene warmte uit. Zo legitimeer je die industrie.” Bij GroenLinks zien ze dat anders: “We dringen er op aan dat Leiden zijn gewicht in de schaal legt op het verduurzamen van de bron. Door aan de zijlijn te blijven staan bereik je niks”, aldus Friso.

Rijndijk van het gas los
Bij de gemeente Zoeterwoude zien ze rondom de komst van de warmterotonde mogelijkheden. Voor het project ‘Rijndijk van het gas los’ waarbij alle woningen van het gas af gaan, willen ze gebruik maken van de warmterotonde. In een werkgroep met bewoners gaan ze drie varianten uitwerken. Het staat niet vast dat ze daarin volledig leunen op de voorzieningen van de warmterotonde. Ook andere warmtebronnen kunnen helpen bij het het project.

De volgende stap in de aanleg van de warmterotonde is het sluiten van een convenant. Dat moet gebeuren richting het einde van dit jaar.

Duurzaamheid Warmterotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×