Impressie van de Kaasmarktschool met opengewerkte gevel en toevoeging van een horecaruimte aan de rechterzijde.

Gemeente verkoopt Kaasmarktschool aan gebruikers

De gemeente Leiden wil de voormalige Kaasmarktschool aan de Kaasmarkt verkopen aan de huidige gebruikers. Als dat niet lukt, gaat het pand bij een makelaar in de etalage. De kunstenaars die nu hun ateliers en andere werkruimtes in het oude schoolgebouw hebben, onderzoeken momenteel of aankoop een reële optie is. Ze hebben daarvoor de Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt opgericht en inmiddels een intentieovereenkomst getekend met de gemeente.

“Met de gebruikers zijn daarin afspraken gemaakt over de condities en voorwaarden waaronder een dergelijke verkoop kan plaatsvinden”, zo meldt de gemeente. Zo is onder andere vastgelegd dat voor het pand de marktwaarde betaald moet worden en dat de gebruikers een termijn van zes maanden krijgen om een plan voor het pand uit te werken. Als het ernaar uitziet dat er een haalbaar plan op tafel komt, maar niet binnen de gestelde termijn, dan wil de gemeente de kunstenaars daarvoor eventueel een paar maanden extra tijd geven.

Tekst loopt door onder de foto’s: 

(Foto’s: Chris de Waard).

“We hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met verschillende potentiële investeerders”, vertelt voorzitter Jaap Metzlar van de Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt. Die gesprekken zijn nu afgerond en twee van de drie overgebleven partijen hebben al laten weten langdurig geïnteresseerd te zijn. Onder die gesprekspartners van de stichting zijn overigens geen banken.

‘Nu of nooit’
De komende maanden gaat de stichting verder met het maken van een plan voor de invulling van het gebouw. “Doel is om de oude school te behouden als culturele plek aan het Kaasmarktplein. Daarvoor is naast de aankoop ook een flinke verbouwing nodig.” Hoeveel die gaat kosten wil Metzlar nog niet prijsgeven. Wel het ‘marktconforme’ bedrag dat de gemeente wil hebben voor het pand in de huidige staat: 1,7 miljoen euro. “En dat is heel wat meer dan het bedrag van rond de vijf ton dat enkele jaren geleden circuleerde”, herinnert Metzlar zich nog goed. “Maar het is nu of nooit.”

Die forse waardestijging had de gemeente zelf in de hand. De Kaasmarktschool was namelijk enige tijd in beeld als alternatieve plek voor een deel van de bewoners van het Doelencomplex aan de Witte Singel dat over enkele jaren plaats moet maken voor een nieuwe Humanities Campus van de Universiteit Leiden. Om die reden gaf de gemeente het oude schoolgebouw een woonbestemming, waarmee de waarde van het gemeentelijk vastgoed omhoog schoot.

Kustenaarshotel
Wat er allemaal in het gebouw komt als de Kaasmarktschool wordt verkocht aan de ‘Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt’ begint zich langzaam af te tekenen, maar het denken is nog niet klaar. De stichting moet binnen een half jaar een uitgewerkt plan bij de gemeente inleveren en zaken waar aan wordt gedacht zijn in elk geval naast ateliers ook een plek waar kunstenaars kunnen overnachten. Zo’n Kunstenaarshotel zal overigens maar enkele kamers omvatten. Verder noemt Metzlar ‘artists in residence’ als mogelijkheid. Daarbij kunnen kunstenaars wonen en werken combineren. Huurders krijgen in het plan in wording een tijdelijk contract van een jaar of zeven. “Om te voorkomen dat kunstenaars die stoppen met hun creatieve werk er nog vele jaren kunnen blijven. Dan bloedt het dood en we willen dat het blijft bruisen van de creativiteit.”

Wat zeker is, is dat de verbouwing van het pand ingrijpend zal zijn. Niet alleen bedrading en leidingen moeten door het hele pand waarschijnlijk worden vervangen. Ook de kozijnen zijn aan groot onderhoud toe en de gevel aan de kant van het huidige parkeerplein wordt opengewerkt met ramen tot op straatniveau (zie impressie). Aan de zijde van het Koppenhinksteeg wil de stichting het pleintje bebouwen. Daar moet in een soort serre een ondersteunende horecavoorziening komen voor de expositieruimte en theaterfunctie die op de begane grond een plek moeten krijgen. Metzler hoopt dat de politiek zo enthousiast wordt van het plan als dat straks klaar is, dat er ook nog valt te praten over de aankoopprijs.

Prijsvraag
Dat het college het pand via een makelaar wil verkopen als de huidige gebruikers er niet in slagen om een haalbaar plan te presenteren, verbaast GroenLinks-raadslid Ivo van Spronsen. “Vorige maand is in de raad nog een motie aangenomen die wij als GroenLinks hebben ingediend. Daarin wordt het college opgeroepen om een prijsvraag uit te schrijven als de plannen van de stichting niet van de grond komen. Dit is een bijzonder pand en dat moet een bijzondere invulling krijgen. Verkopen via een makelaar is hooguit plan C, als ook zo’n prijsvraag niks oplevert.”

Leiden Politiek Stadsatelier aan de Kaasmarkt


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×