(Foto: Chris de Waard)

Gemeente Leiden verkoopt Kaasmarktschool aan Streetlife

Het Leidse bedrijf Streetlife BV heeft een winnend projectplan ingediend en bod gedaan voor het ontwikkelen van de monumentale Kaasmarktschool tot een gerenoveerde en uitgebreide broedplaats voor kunst en cultuur met woon- en werkateliers. Dat heeft de gemeente Leiden zojuist bekend gemaakt.

De Kaasmarktschool is het voormalige schoolgebouw uit 1909 van de Protestants Christelijke Schoolvereniging in Leiden aan de Kaasmarkt. Het gebouw is sinds 1985 een verzamelgebouw voor kunstenaars. En sinds 2014 een gemeentelijk monument.

De gemeente Leiden heeft de afgelopen periode in samenwerking met de stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt gewerkt aan de voorbereiding voor deze verkoop. Bijzonder aan het project is dat de projectvisie van Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt onderdeel uitmaakt van de verkoop. Dat is zo afgesproken in de gemeenteraad. Begin dit jaar hebben zes partijen plannen ingediend en een bod gedaan op de Kaasmarktschool. Na een uitgebreide verkoopprocedure, waar zowel de gemeente als de Stichting Stadsatelier in de beoordelingscommissie zitting hadden, is de keuze gevallen op het Leidse bedrijf.

Cultuurwethouder Yvonne van Delft is blij dat er nu een mooi plan ligt voor de monumentale Kaasmarktschool waar Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt nauw bij betrokken is. “Met dit plan van Streetlife wordt een prachtig stuk industrieel erfgoed duurzaam gerenoveerd zodat dit weer een bruisende plek kan worden. Een broedplaats voor kunst en makers.”

Jaap Metzler van Stadsatelier aan de Kaasmarkt over de verkoop van de Kaasmarktschool aan Streetlife.

Renovatie en uitbreiding
De inschrijving van het winnend projectplan sluit volgens de gemeente op een goede manier aan op de visie van de Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt. “Het plan bevat een goede invulling van de binnentuin, dat is het oude schoolplein, een groen dakterras en gewenste visuele opening van de gevel aan de Kaasmarkt.” Streetlife stelt in hun winnende plan ook voor om het pand niet allen te renoveren, maar ook uit te breiden. Zowel aan de kant van de Koppenhinksteeg, als aan de Kaasmarktzijde. Daarbij verwijst Streetlife naar uitbreidingsplannen uit 1938 die nooit uitgevoerd zijn. Het ging destijds om twee extra klaslokalen. Voor de uitbreidingsplannen moet wel eerst een vergunning aangevraagd worden.

Duurzaam
Streetlife heeft veel aandacht besteed aan het verduurzamen van het pand waarbij oog is voor de architectonische en monumentale waarde van het pand. Daarnaast is aangegeven dat met circulaire meubelen de woonwerk-ateliers ingericht worden.

Programma
De Stichting Stadsatelier wordt actief betrokken en is onderdeel van het verdere planvormingsproces over de verdere ontwikkeling van het pand. Streetlife gaat samenwerken met de Stichting Stadsatelier. Wanneer de renovatie en uitbreiding is afgerond zal een programma directeur/ locatiemanager aangesteld worden voor met name de grote en kleine zaal van het Stadsatelier, om zo gezamenlijk de exploitatie en het programma verdere invulling te geven.

Streetlife
Streetlife bestaat uit ongeveer zestig vormgevers, ingenieurs en architecten, die tal van producten voor de openbare ruimte ontwerpen. Milieuvriendelijke en duurzame inrichtingselementen uit de Streetlife Collectie worden in tal van steden toegepast, zoals Londen en Parijs (Olympische Spelen), New York (The Highline) en het Stationsplein en het Singelpark in Leiden. Streetlife wordt zelf de eerste huurder van een aantal werkateliers.

Streetlife heeft haar hoofdkantoor in het Wolpakhuis aan de Herengracht 36 in Leiden. Tijdens de ontwikkeling van het monumentale pakhuis uit 1929 is gestreefd naar het behouden en herstellen van de monumentale waarde van het gebouw en ook om passende oplossingen te vinden voor een toekomstig woonwerkprogramma. Streetlife heeft het bod samen met een investeringsgroep gedaan.

Planning
Streetlife is van plan nog dit jaar te starten met de vergunningsprocedure en eind oktober de asbestsanering uit te voeren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het betrekken van de buurt en andere belanghebbenden. De geplande opening van de gerenoveerde school is begin 2027.

Advertentie

Cultuur Leiden Stadsatelier aan de Kaasmarkt


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×