Theo Kemper gaat per 1 september aan de slag als interim-directeur bij de WODV. (Foto: Marcel Terlouw Fotografie).

Voorschoten en Wassenaar stellen interim-manager aan voor ontvlechten werkorganisatie

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben Theo Kemper benoemd als interim-directeur van de Werkorganisatie Duivenvoorde. Zijn belangrijkste taak wordt het ontvlechten van de ambtelijke organisatie van de twee gemeenten die onlangs definitief besloten om elk weer met een eigen ambtelijke organisatie te gaan werken. Kemper begint op 1 september aan zijn tijdelijke klus.

Als interim-directeur wordt de ervaren interim-manager verantwoordelijk voor een juiste taakoverdracht naar beide gemeenten. Ook gaat hij sturing geven aan de eventuele inrichting van een vernieuwde Werkorganisatie Duivenvoorde. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeentesecretarissen van Voorschoten en Wassenaar. Ook de ambtenaren worden hierbij betrokken. Taken waar de nieuwe WODV zich op zal toeleggen, zijn gericht op gezamenlijke meerwaarde, efficiëntie en slagkracht.

Politiek Regio Voorschoten


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×