CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk wil de oude coalitie lijmen. (Archieffoto: IJsbrand Terpstra).

CDA Oegstgeest wil lijmpoging met VVD en PrO

“Een hernieuwde samenwerking tussen het CDA, PrO en VVD is het beste voor het dorp.” Dat stelt CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk die zijn voormalige coalitiepartners vandaag oproept om een lijmpoging te ondernemen. Volgens de partij is de afgelopen weken gebleken dat herstel van de coalitie tussen PrO, VVD en het CDA de enige serieuze optie is voor een stabiel bestuur van Oegstgeest.

Fractievoorzitter Melanie van Driel van PrO, de partij die het college begin juli opblies toen die partij het vertrouwen in de VVD verloor, kijkt het even aan: “Wat mij betreft kan dit proces het beste via de informateur lopen.”

Die informateur is PvdA-er Ruud Koole die namens PrO vandaag begint aan een nieuwe verkenningsronde. Als eerste gaat hij in gesprek met vertegenwoordigers van alle zes de partijen in de raad van Oegstgeest. Van het CDA zal hij daarbij te horen krijgen dat een hernieuwde samenwerking van PrO, VVD en CDA als enige reële optie serieus onderzocht moet worden.

“Met de verkiezingsuitslag en midden in deze coronacrisis zijn we het aan het dorp verplicht om over de eigen schaduw heen te stappen. En zoals ik PrO en VVD heb leren kennen, zijn juist zij daar ook toe in staat. Bovendien past het goed binnen de opdracht die de heer Koole van de PrO-fractie gekregen heeft”, zegt Van Blitterswijk.

Volgens de CDA-voorman  bevestigen alle gesprekken met verschillende partijen vooral één ding: de samenwerking binnen de vorige coalitie was eigenlijk heel goed en logisch, ondanks de recente strubbelingen die tot de ‘break up’ leidden. “Maar zoiets hoeft gelukkig niet altijd in een definitieve scheiding te eindigen.”

Vruchtbare samenwerking
De samenwerking van VVD, PrO en CDA begon in 2018 toen de drie partijen bij de verkiezingen zowel de drie grootste partijen als de enige drie winnende partijen werden. “We kregen een duidelijk mandaat en een duidelijke opdracht van Oegstgeestenaren om gezamenlijk het dorp verder te brengen”, stelt Van Blitterswijk. “En die samenwerking was vruchtbaar, getuige bijvoorbeeld het sportakkoord, de woonvisie, het minimabeleid, het preventieakkoord, verstandig afvalbeleid en het realiseren van meer groen in het dorp.”

Dat het uiteindelijk mis ging bij de toekomstplannen voor De Geesten wijdt hij aan het feit dat het gaat om een ontzettend ingewikkelde dossier dat behandeld moest worden in een periode dat de coalitiepartijen elkaar door corona fysiek niet zagen. “We verloren elkaar uit het oog en hebben alle drie onze fouten gemaakt. Maar juist in een in de basis sterke relatie moet ruimte kunnen zijn voor reflectie en verzoening, omwille van stabiel bestuur, juist in deze moeilijke tijden.”

Buitengewoon teleurgesteld in D66
De christendemocraten zeggen verder ‘buitengewoon teleurgesteld’ te zijn in de fractie van D66. “Die heeft, na de breuk met PrO, als middenpartij tot twee keer toe verkennende gesprekken geweigerd. “Daarmee is voor ons duidelijk geworden dat die fractie partijpolitiek kennelijk belangrijker vindt dan het dragen van verantwoordelijkheid om het dorp door de crisis te loodsen. D66 zet zichzelf buitenspel en dat is buitengewoon teleurstellend,” constateert Van Blitterswijk. Volgens hem bevestigt de houding van D66 dat een hernieuwde samenwerking van de oorspronkelijke coalitie de enige serieuze optie is voor een stabiel dorpsbestuur. “Natuurlijk, er zal goed gesproken moeten worden, maar een samenwerking die in de basis goed is, kan met de nodige inzet na een onderbreking weer goed worden. En misschien wel beter”, zo meent de CDA-fractievoorzitter.

D66 loopt een blauwtje
Voor D66 is de reactie van het CDA ongetwijfeld teleurstellend. Voor de democraten is het CDA naast PrO juist de favoriete derde coalitiepartner. Als het CDA echt niet met de partij van Elfred Bus en de zijnen wil samenwerken, dan is voor D66 een coalitie met PrO en de VVD ook bespreekbaar, zo liet Bus eerder deze week weten. Op de afwijzing van het CDA wil Bus vandaag nog niet reageren.

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×