Kasteel Endegeest op het gelijknamige landgoed. (Foto: Maxime Kok)

Raad van State buigt zich over bestemmingsplan 'De Geesten' in Oegstgeest

De Raad van State buigt zich volgende week over het bestemmingplan ‘De Geesten’ dat de gemeenteraad van Oegstgeest eind 2021 heeft vastgesteld. Het plan gaat over een aantal  woonwijken, de landgoederen Endegeest en Rhijngeest en het gebied Overgeest.

De Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten, Stichting Rivierduinen, Historische Vereniging Oegstgeest en een aantal omwonenden zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gegaan bij de Raad van State. Ze vinden het bestemmingsplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Ook zijn er volgens de bezwaarmakers fouten gemaakt in verschillende onderzoeken die aan de wijziging van het bestemmingsplan vooraf gingen. Ook zouden procedures niet correct zijn verlopen.

Een van de bezwaarmakers, omwonende Joost Geluk van de Stichting Wilhelminapark en Geesten, sprak na de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan door de Oegstgeester gemeenteraad van een ‘historische vergissing’. De stichting vindt de geplande nieuwbouw rond kasteel Endegeest veel te hoog. Ook zouden er teveel parkeerplaatsen worden aangelegd op landgoed Endegeest. Een van de andere bezwaarmakers is de Historische Vereniging Oegstgeest. Die hekelt met name het bouwvolume.

Maatschappij Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×