Informateur Oegstgeest start lijmpoging oude coalitie

PvdA-senator Ruud Koole die namens Progressief Oegstgeest onderzoekt welke partijen na de breuk in de coalitie begin juli een nieuw college met elkaar kunnen vormen, gaat proberen de oude coalitie te lijmen. Na gesprekken met delegaties van de fracties van CDA, D66, PrO en VVD is Koole tot de conclusie gekomen dat zo’n oplossing de meeste kans van slagen heeft en daarom als eerste onderzocht moet worden.

“Op basis van die gesprekken heb ik geconcludeerd dat de optie van CDA, PrO en VVD de enige is die de steun van die drie betrokken fracties heeft, ook al was zij niet ieders eerste voorkeur.”

Volgens Koole heeft hij de afgelopen dagen in een constructieve sfeer met de betrokken fracties gesproken over de manier waarop goede werkverhoudingen in een toekomstige coalitie kunnen worden bevorderd. In aparte gesprekken hebben de verschillende fracties hun voorkeuren voor de gewenste partijpolitieke samenstelling van een nieuwe coalitie aan hem kenbaar gemaakt. “De eerste en tweede voorkeur van de verschillende fracties liepen uiteen”, aldus Koole in zijn weekbericht van vandaag.


Presentator IJsbrand Terpstra in gesprek met D66-fractievoorzitter Elfred Bus in Politiek071

Toch anders
De optie die nu wordt onderzocht, is qua partijpolitieke samenstelling gelijk aan de coalitie zoals die tot eind juni functioneerde. Volgens Koole zal de combinatie die nu wordt onderzocht toch anders zijn dan de oude coalitie. Op verschillende inhoudelijke dossiers worden nieuwe, nadere afspraken worden gemaakt.

Afgelopen zaterdag heeft al een eerste gezamenlijk gesprek plaatsgevonden van Koole met de drie fracties. Daarbij is gesproken over deelthema’s. Die gesprekken worden deze week voortgezet.

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×