Werklozenbankje, Rapenburg Leiden. (Foto: Google Maps).

Krapte op arbeidsmarkt in Leidse regio neemt af

Het aantal WW-uitkeringen in de regio is in augustus weer gedaald en tegelijkertijd daalde ook het aantal vacatures. Het UWV spreekt niet meer van ‘krapte’ op de arbeidsmarkt. De spanning op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van 2020 ‘gemiddeld’ meldt het UWV, vraag en aanbod zijn dan min of meer in evenwicht.

Eind augustus verstrekte UWV in Holland Rijnland in totaal 7.836 WW-uitkeringen. Dat is een daling van ongeveer 2,5 procent ten opzicht van een maand eerder en ligt lager dan het landelijke gemiddelde van drie procent. Onder jongeren tot 27 jaar is de daling van het aantal WW-uitkeringen in augustus het grootst. Dit heeft voornamelijk te maken met de korte duur dat jongeren recht hebben op WW. De jongeren die in de eerste maanden van de coronacrisis hun baan verloren maar kort recht hebben op WW. Zij stromen nu uit de WW, ook als ze nog geen nieuwe baan hebben gevonden.

Grote daling Oegstgeest
In Leiderdorp is het aantal WW-uitkeringen in augustus niet veranderd ten opzichte van juli. Het is de gemeente met de grootste stijging van het aantal uitkeringen vergeleken met vorig jaar, de toename is bijna 35 procent en ligt daarmee ver boven het landelijk en provinciaal gemiddelde. Ook in Voorschoten is er geen verandering in het aantal WW-uitkeringen. De toename van het aantal uitkeringen ten opzichte van vorige jaar bleef in Voorschoten beperkt tot rond de dertien procent.

De cijfers van Zoeterwoude volgen de landelijke trend nog niet. Het aantal uitkeringen ligt nog steeds bijna één derde hoger dan een jaar eerder. Met ruim een kwart meer uitkeringen dan vorige jaar augustus loopt het herstel in Leiden iets achter op het provinciaal herstel. De daling van het aantal uitkeringen lag vorige maand lager dan het regionaal gemiddeld.

Oegstgeest is na Nieuwkoop koploper in de regio met een daling van het aantal uitkeringen van bijna zes procent. Ook de stijging ten opzicht van een jaar eerder is met elf procent meer dan de helft minder dan het landelijk gemiddelde.

Verschillen in beroepssectoren en -niveau
Voor creatieve & taalkundige beroepen (cultuur) was de arbeidsmarkt ‘zeer ruim’. Het aantal werkzoekenden was veel groter dan de vraag naar personeel. Bij agrarische beroepen, ICT, techniek, transport & logistiek en zorg & welzijn is nog steeds sprake van ‘krapte’. Het aantal vacatures is groter dan het aantal werkzoekenden.

Ook is de spanning op de arbeidsmarkt niet voor alle beroepsniveaus gelijk. Er is in de hogere beroepsniveaus sprake van krapte, terwijl de arbeidsmarkt voor lagere beroepsniveaus nog ruim is. “De coronacrisis heeft beroepen die gekenmerkt worden door een hoge mate van complexiteit, sociale vaardigheden en beroepsspecifieke kennis, minder geraakt”, aldus Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Economie Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×