(Foto: Emile van Aelst).

Augustinus over eigen leden: 'Gedrag dom en onverantwoord'

Het bestuur van Augustinus keurt het feest dat zo’n honderd leden van de Leidse studentenvereniging gisteravond gaven in het Van der Werfpark ’ten zeerste af’. Dat schrijft voorzitter Noah Westerlaken in een reactie op de gebeurtenissen waarbij feestende studenten alcohol dronken, zongen en geen afstand hielden totdat de politie rond 22.00 uur het park schoon veegde.

Westerlaken: “Wij vinden dit gedrag dom en onverantwoord, zeker nu het aantal corona-besmettingen in de regio Hollands-Midden fors oploopt.” Volgens het bestuur gingen de gebeurtenissen in het park in tegen alle afspraken en maatregelen die zowel binnen als buiten de vereniging gelden. Het bestuur beraadt zich nog op consequenties voor de betrokken leden. “Wij zullen in overleg met de gemeente treden over de schade aan het park en de eventuele kosten daarvan. Deze zullen wij vergoeden.”

Pand dicht
Augustinus neemt per direct een aantal vergaande maatregelen. Zo wordt het verenigingspand aan het Rapenburg per direct voor twee weken gesloten en zijn ook alle activiteiten in het kader van de kennismaking voor eerstejaars voor in elk geval twee weken opgeschort. Ook roept Augustinus iedereen die gisteravond in het Van der Werfpark aanwezig was op om in thuisquarantaine te gaan en zich te laten testen bij klachten.

Teleurgesteld
Ook de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV), dat is de koepel van studentenverenigingen, distantieert zich nadrukkelijk van de feestende studenten. Praeses Sammy Steenvoorden van de PKvV komt namens het bestuur met een statement over de gebeurtenissen: “Gisteravond heeft zich een incident voorgedaan in het Van der Werfpark waar studenten bij betrokken waren. Hoewel er duidelijk afspraken waren, hebben zij deze toch overtreden wat betreft alcohol gebruik, zingen en afstand houden. Wij vinden het belangrijk dat studenten hun verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van het virus. Wij betreuren het zeer dat dit toch heeft plaatsgevonden en zijn dan ook teleurgesteld in onze medestudenten. Wij begrijpen heel goed dat de inwoners van Leiden geschokt zijn en bieden daarvoor onze excuses aan.”

On-Leids gedrag
Ook centrummanager Gijs Holla reageert verbolgen: “De Leidse horeca, winkels en de goedwillende Leidenaars mogen niet de dupe worden van dit onverantwoorde gedrag van studenten. We vragen met klem aan de burgemeester van Leiden en de rector van de Universiteit Leiden om hier actie op te ondernemen zodat dit niet meer voorkomt.” Die hebben inmiddels ook allebei kort gereageerd. Burgemeester Lenferink spreekt van ‘vreselijk asociaal en on-Leids gedrag. Rector Magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden zegt op Twitter “Ongelooflijke ezels deze studenten. Terecht dat de stad kwaad is – ben ik ook.”

Leiden Coronafeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×