Een impressie van de Statenzaal. Afbeelding ter illustratie.

Provinciale Staten vergaderen toch weer digitaal

Vanwege de snelle toename van het aantal besmettingen met het coronavirus in onze (veiligheids)regio heeft Provinciale Staten (PS) van de Provincie Zuid-Holland besloten om toch weer terug te gaan naar het digitaal vergaderen. Voor de laatste vergadering voor de zomervakantie kwamen de Statenleden weer fysiek bijeen, maar voorlopig blijft het daar dus bij.

“Onze regio krijgt de status ‘code rood’, het coronabeleid is aangescherpt. Een fysieke bijeenkomst vindt PS daarom niet passend”, laat een woordvoerder van Provinciale Staten weten.

De eerste digitale Statenvergadering is aanstaande woensdag. PS buigt zich dan onder meer over de internationale strategie van Zuid-Holland, het onderzoek dat de Randstedelijke Rekenkamer deed naar het Warmtebedrijf en de regionale energiestrategieën.  De Statenleden vergaderen met behulp van Microsoft Teams.

Via de webcast op https://staten.zuid-holland.nl kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Insprekers kunnen zich tot 48 uur van te voren aanmelden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen. De volledige agenda met bijlagen staat op de website van de provincie. De vergadering begint om 10.00 uur.

Niet passend
De gemeente Leiden ziet in het provinciale besluit geen reden om ook weer digitaal te gaan vergaderen. “De locaties die wij nu gebruiken bij het Hoogheemraadschap en Naturalis bieden voldoende mogelijkheden om dit op een veilige manier voort te zetten”, laat een woordvoerder van de griffie desgevraagd weten. Dat de provincie het als signaal ‘niet passend’ vindt om fysiek te vergaderen, is voor Leiden geen reden om tot een ander inzicht te komen: “Daar maakt ieder zijn eigen afweging in, dit is voor ons de afweging.”

Leiden Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×